Publikačná činnosť

2019_Vývinové tendencie literárnej tvorby Slovenských autorov a autoriek v Kanade.docx

Vývinové tendencie literárnej tvorby Slovenských autorov a autoriek v Kanade

Autori: Jana Javorčíková
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In Literárne podoby migrácie. (ed.). Kubeleaková, M. - Bariaková, Z. Banská Bystrica : Belianum, 356 s.
2019_Conceptual Differences_Javorcikova_Zelenkova Final Revised24-11-2019.docx

ADM01 CLIL: Conceptual differences in teaching "realia" to philological and non-philological students

Autori: Jana Javorčíková & Anna Zelenková
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: - Spôsob prístupu: https://content.sciendo.com/view/journals/jolace/7/3/article-p18.xml. In Journal of language and cultural education. - Warsaw : De Gruyter Poland, 2019. - ISSN 1339-4584. - Vol. 7, no. 3 (2019), pp. 18-34. [JAVORČÍKOVÁ, Jana (50%) - ZELENKOVÁ, Anna (50%)]
2019_Javorcikova_Iconization of Suffering in Slovak and American literature_RLNskratene.docx

Iconization of Suffering

Autori: Jana Javorčíková
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo:
2019-4-9_Cultural Studies in the Brexit Era_Javorcikova-Zelenkova-Slovakia.docx

AFC01 Cultural studies in the brexit era: In-service teachers´and students´ views

Autori: Jana Javorčíková & Anna Zelenková
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In Proceedings of Academics World International Conference : 07.-08.10.2019, Londýn. - 1. vyd. - Bhubaneswar : Institute of Research and Journals, 2019. - ISBN 978-93-89469-30-1. - S. 35-39. [JAVORČÍKOVÁ, Jana (50%) - ZELENKOVÁ, Anna (50%)]

AFC02 Literary canon revisited: Images of remote countries in the literature of Central and Eastern Europe

Autori: Jana Javorčíková
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In Proceedings of Academics World International Conference : 07.-08.10.2019, Londýn. - 1. vyd. - Bhubaneswar : Institute of Research and Journals, 2019. - ISBN 978-93-89469-30-1. - S. 40-43. [JAVORČÍKOVÁ, Jana (100%)]
2019_FINAL__Javorčikova_Vyvin_tend_proofread 11-9-19 len moja.docx

Developmental Tendencies in Literature Written by Slovaks in Canada and their Reflection in Print and Visual Media

Autori: Jana Javorčíková
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo:
2018_K otázkam literárneho kánonu pre VŠ na Sl_ Javorčíková.docx

AED01 K otázkam literárneho kánonu pre vysoké školy na Slovensku so zameraním na prípravu učiteľov cudzích jazykov

Autori: Jana Javorčíková & Martina šipošová
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium [elektronický zdroj] = Linguistic, Literary and Didactic Colloquium : non-conference reviewed collection of papers : zborník vedeckých prác a štúdií / zost. Daniel Lančarič ; rec. Jana Javorčíková, Martina Šipošová, Viera Lagerová. 48. - 1.vyd. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. - ISBN 978-80-8177-047-0. - CD-ROM, s. 35-44. [JAVORČÍKOVÁ, Jana (100%)]
2018_Surprising Power of Reading Javorcikova.docx

AED03 Zázračná moc čítania: od čitateľského (seba) uvedomenia k samostatnému čitateľovi = The surprising power or reading: from reading awareness to an independent reader

Autori: Jana Javorčíková
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte 5 : recenzovaný zborník vedeckých prác / rec. Katarína Chovancová, Ivica Kolečáni Lenčová ... [et al.] [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018. - ISBN 978-80-228-3091-1. - CD-ROM, s. 8-21. [JAVORČÍKOVÁ, Jana (100%)]
2018_Kolokv 49_Javor_KovGramotnosť verzus čítanie.docx

AED02 Gramotnosť versus čítanie: niekoľko poznámok k pojmovej základni

Autori: Jana Javorčíková & Stanislav Kováč
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium [elektronický zdroj] = Linguistic, Literary and Didactic Colloquium : non-conference reviewed collection of papers : zborník vedeckých prác a štúdií / zost. Daniel Lančarič ; rec. Jana Javorčíková, Martina Šipošová, Viera Lagerová. 49. - 1. vyd. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. - ISBN 978-80-8177-048-7. - CD-ROM, s. 72-80. [JAVORČÍKOVÁ, Jana (80%) - KOVÁČ, Stanislav (20%)]
2018_ZMKOl49When Genre Matters.docx

When Genre Matters

Autori: Jana Javorčíková
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In Jazykovedné a literárne kolokvium. Bratislava : Z-F Ligua,
2017_BA-Teaching lit in 21ct Pokrivcak.docx

ABD01 Motivation, engagement and achievement in the EFL literature class: 21st century perspectives

Autori: Jana Javorčíková
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: 5. In Teaching literature for the 21st century = Vyučovanie literatúry pre 21. storočie / rec. Jaroslav Kušnír, Agata Buda. - 1. vyd. - Nitra : SlovakEdu, 2017. - ISBN 978-80-89864-07-2. - S. 89-122 [1,65 AH]. [JAVORČÍKOVÁ, Jana (100%)]

ACB01 A compendium of American literature : an annotated companion to American literature, literary theory and selected didactic aspects of teaching literature : coursebook

Autori: Jana Javorčíková
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: rec. Ruslan Saduov, Jaroslav Kušnír, Anna Zelenková. - 1. vyd. - Bratislava : Z-F Lingua, 2017. - 99 s. [4,95 AH]. - ISBN 978-80-8177-032-6 [JAVORČÍKOVÁ, Jana (100%) - SADUOV, Ruslan (rec.) - KUŠNÍR, Jaroslav (rec.) - ZELENKOVÁ, Anna (rec.)]

ACB02 Thinking about literature : language, pedagogical, contexts and cultural identity : coursebook

Autori: Jana Javorčíková & Martina šipošová
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: rec. Ruslan Saduov, Jaroslav Kušnír, Ľudmila Mešková. - 1. vyd. - Bratislava : Z-F Lingua, 2017. - 110 s. [5,50 AH]. - ISBN 978-80-8177-034-0 [JAVORČÍKOVÁ, Jana (50%) - ŠIPOŠOVÁ, Martina (50%) - SADUOV, Ruslan (rec.) - KUŠNÍR, Jaroslav (rec.) - MEŠKOVÁ, Ľudmila (rec.)]

ACB03 A compendium of English literature : an annotated companion to English literature and literary theory : coursebook

Autori: Jana Javorčíková
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: rec. Jaroslav Kušnír, Eva Homolová, Anna Zelenková. - 2. preprac. vyd. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2017. - 206 s. [12,01 AH]. - ISBN 978-80-8177-031-9 [JAVORČÍKOVÁ, Jana (100%) - KUŠNÍR, Jaroslav (rec.) - HOMOLOVÁ, Eva (rec.) - ZELENKOVÁ, Anna (rec.)]

ADE05 Reading literacy as a key strategy to academic achievements = čitateľská gramotnosť ako kľúčová stratégia k akademickým úspechom

Autori: Jana Javorčíková & col.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In Radomskie studia filologiczne. - Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 2016. - ISSN 2299-1131. - Roč. 4, č. 1 (2016), s. 115-132.
2016 Štrkáč ktorý nehryzie - detský subjekt v románe Margaret Atwood Nevesta Zbojníčka.docx

AED04 Štrkáč, ktorý nehryzie : detský subjekt v románe Margaret Atwoodovej Nevesta Zbojníčka

Autori: Jana Javorčíková
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In Obraz dieťaťa a detstva v textoch umeleckej literatúry / ed. Zuzana Bariaková, Martina Kubealaková ; rec. Martin Golema, Marína Šimak-Speváková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISBN 978-80-557-1117-1. - S. 225-235. [JAVORČÍKOVÁ, Jana (100%)]
Synchronic and Diachronic Aspects of Dramamtic Genres.docx

AFD04 Synchronic and diachronic transformation of dramatic genres

Autori: Jana Javorčíková
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In Evoľucija i transformacija diskursov = Evolution and transformation of discourses = sbornik naučnych statej : materiály (statji i tezisy) učastnikov 3. naučnoj konferencii s meždunarodnym učastiem "Evoľucija i transformacija diskursov", prochodivšej na filologičeskom fakuľtete 1-2 aprelja 2016 / rec. M. M. Chalikov, E. G. Vyškin. No. 1. - 1. vyd. - Samara : Samara University Publishing House, 2016. - ISSN 2414-5882. - S. 338-349. [JAVORČÍKOVÁ, Jana (100%)]
2016 Slováci v Kanade - ososbná a nar identita v exilovej a poexilovej litearature - clanok.docx

AFD03 Slováci v Kanade: národná a osobná identita v exilovej a poexilovej literatúre

Autori: Jana Javorčíková & Mária Badinská
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In Cudzie jazyky a kultúry v teórii a praxi = Foreign languages and cultures in theory and practice : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Cudzie jazyky a kultúry v teórii a praxi (21. - 22. apríl 2016), Banská Bystrica / eds. Eva Höhn, Peter Poliak ; rec. Genovaité Kačiuškiené, Anna Butašová, Ľudmila Mešková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Filozofická fakulta UMB, 2016. - ISBN 978-80-557-1188-1. - S. 85-98. [JAVORČÍKOVÁ, Jana (50%) - BADINSKÁ, Mária (50%)]
2015 Genology as a Noetic Instrument to Understanding Literature Radom.doc

ADE07 Genology as a noetic instrument to understanding literature

Autori: Jana Javorčíková
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In Radomskie studia filologiczne. - Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, 2015. - ISSN 2299-1131. - No. 2-3 (2015), pp. 98-105. [JAVORČÍKOVÁ, Jana (100%)]
2015 RU Soap Operas -  Literary or Social  Phenomenon - Javorcikova SK.docx

AFC03 Soap opera - a literary or social phenomenon?

Autori: Jana Javorčíková
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In Nauka i kuľtura Rossii : materialy XII meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, posvjaščennoj Dniu slavjanskoj pismennosti i kuľtury pamjati svjatych ravnoapostoľnych Kirilla i Mefodija, Samara, 21-23 maja 2015. - 1. vyd. - Samara : SamGUPS, 2015. - ISBN 978-5-98941-232-7. - S. 229-233. [JAVORČÍKOVÁ, Jana (100%)]
2015 ANATOMIA ZANRU Uplne posledna verzia pdf.pdf

AAB01 Anatómia žánru = The anatomy of genre - genre experiment in Eugene G. O´Neill´s dramas : žánrový experiment v tvorbe Eugena G. O´Neilla

Autori: Jana Javorčíková
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: rec. Lucia Otrísalová, Eva Höhn. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Belianum, 2015. - 204 s. [11,25 AH]. - ISBN 978-80-557-0915-4 [JAVORČÍKOVÁ, Jana (100%) - OTRÍSALOVÁ, Lucia (rec.) - HÖHN, Eva (rec.)]
2014 The Role, Methodology and Subject of Cultural Studies in Globalized World   Javorcikova UMB.docx

ADF01 The role, methodological basis and the subject of cultural studies in the globalized world = Úloha, metodologická základňa a predmet kulturálnych štúdií v globalizovanom svete

Autori: Jana Javorčíková
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: ADF01 The role, methodological basis and the subject of cultural studies in the globalized world = Úloha, metodoIn European journal of social and human sciences / ed. Vladimír Biloveský. - Banská Bystrica : Faculty of arts, Matej Bel University, 2014. - ISSN 1339-6773. - Roč. 1, č. 1 (2014), 28-33. [JAVORČÍKOVÁ, Jana (100%)]
2014 LEAVING TRADITIONS BEHIND-for Slava Formal, Acoustic and three dimensional experiments with poetry written in English Javorcikova.docx

AEC06 Leaving traditions behind - formal, acoustic and physical experiment in modern poetry written in English = Mimo tradícií - formálny, akustický a fyzický experiment v modernej poézii písanej po anglicky

Autori: Jana Javorčíková & Linda Estevez Hatala
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: AEC06 Leaving traditions behind - formal, acoustic and physical experiment in modern poetry written in English = Mimo tradícií - formálny, akustický a fyzický experiment v modernej poézii písa In Literatura - teatr - kino : problemi dialoga : kollektivnaja monografija / rec. G. J. Karpenko, I. V. Nekrasova. - 1. vyd. - Samara : Izdateľstvo Samarskij Universitet, 2014. - ISBN 978-5-86465-652-5. - S. 375-387. [JAVORČÍKOVÁ, Jana (80%) - ESTEVES HATALA, Linda (20%)]
2014 O Neill Worldwide The First and the Last (so far) Slovak Performance.docx

ADE08 O´Neill worldwide: the first and the last (so far) performance in Slovakia = O´Neill vo svete: jeho prvé a (zatiaľ) posledné predstavenie na Slovensku

Autori: Jana Javorčíková
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: ADE08 O´Neill worldwide: the first and the last (so far) performance in Slovakia In Eugene O´Neill Society newsletter. - Salem : The Eugene O´Neill Society, 2014. - ISSN 0733-0456. - Roč. 35, č. 1 (2014), s. 13-14. [JAVORČÍKOVÁ, Jana (100%)]
2014-23-6 MEK2  Problémy prekladu divadelných hier EON.docx

AFD05 Dramatický text ako prekladový problém - úskalia prekladu divadelných hier E. O´Neilla = Dramatic text as a problem in translation - hurdles of translations of Eugene O´Neill´s plays

Autori: Jana Javorčíková
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In Teória a prax prípravy budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka = Theory and practice in the preparation of future translators and English teachers : zborník z medzinárodnej elektronickej konferencie, Banská Bystrica, 25. - 26. júna 2014 / ed. Alena Štulajterová ; rec. Vladimír Biloveský, Zuzana Straková ... [et al.]. 2. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, Fakulta humanitných vied, 2014. - ISBN 978-80-557-0802-7. - S. 48-54. [JAVORČÍKOVÁ, Jana (100%)]

ACB04 Explorations in American life and culture

Autori: Jana Javorčíková & Michael E. Dove
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: rec. Eva Homolová, Petra Jesenská, Richard Amidon Betts. - 2. rozš. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - 175 s. [8,75 AH]. - ISBN 978-80-557-0757-0 [JAVORČÍKOVÁ, Jana (80%) - DOVE, Michael Eliot (20%) - HOMOLOVÁ, Eva (rec.) - JESENSKÁ, Petra (rec.) - AMIDON BETTS, Richard (rec.)]
Cudzie jazyky v slovenskom vzdelávacom systéme a politika viacjazyčnosti v Európskej únii.pdf

Neokolonializmus anglického jazyka v 21. storočí

Autori: Javorčíková Jana
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Cudzie jazyky v slovenskom vzdelávacom systéme a politika viacjazyčnosti v Európskej únii. Zvolen : TUZVO, s. 16-25. ISBN 978-80-228-2533-7
2013 Javorcikova Casove a nadcasove v tvorebe Eugena O´Neilla.doc

Časové a nadčasové v tvorbe Eugena O´Neilla

Autori: Javorčíková Jana
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Konferencia katedry anglistiky. Banská Bystrica : FHV UMB, (v tlači).
determinanty2.docx

Nové metódy integrácie dramatických aktivít - dialóg, skeč, komiks a "reader´s theatre" do výučby anglického jazyka.

Autori: Jana Javorčíková
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Determinanty pregraduálnej prípravy učiteľov anglického jazyka 2. (ed.) J. Javorčíková et al. Banská Bystrica : UMB FHV, 2013. s. 5-27. ISBN 978-80-557-0484-5.
Robinson Crusoe perom cenzora.docx

Robinson Crusoe perom cenzora

Autori: Javorčíková Jana
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In Preklad a tlmočenie 10. Banská Bystrica : FHV UMB, s. 201-208. ISBN 978-80-557-0444-9
11 literarna veda.pdf

Poézia v lingvo-didaktických aktivitách ako metodologický nástroj budovania funkčnej gramotnosti

Autori: Javorčíková Jana
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis Humanitné vedy – literárna veda. Banská Bystrica : FHV UMB, s. 3-11. ISBN 978-80-557-0232-2

Contemporary Literature in English - Selected Historical, Social and Cultural Contexts

Autori: Javorčíková Jana
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : FHV UMB, 203 s. ISBN 978-80-557-0430-2.
11Vyznam a moznosti stimulacie citat a funkc gram v procese pripravy ucitelov Aj.doc

Význam a možnosti stimulácie čitateľskej a funkčnej gramotnosti v procese prípravy učiteľov anglického jazyka

Autori: Javorčíková Jana
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In Determinanty pregraduálnej príparavy učiteľov anglického jazyka. (ed. E. Homolová) Banská Bystrica : FHV UMB, s. 58-77. ISBN 978-80-557-0298-8
Megatrend - Zbornik radova -  Kanada.pdf

Canadian Identity Through Literature: On "Canadianness" of Margaret Atwood

Autori: Jana Javorčíková
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In (Re)Connecting Through Diversity: Canadian Perspectives. (ed.). J. Novaković et al. Beograd : Megatrend, 2011. pp. 53-62. ISBN 978-86-7747-429-4. .
11 literarna veda.pdf

AED06 Poézia v lingvo-literárnych aktivitách ako metodologický nástroj budovania funkčnej gramotnosti

Autori: Jana Javorčíková.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - literárna veda : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová ; zost. Eva Homolová ... [et al.]; rec. Genovaité Kačiuškiené ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - ISBN 978-80-557-0232-2. - S. 11-20. [JAVORČÍKOVÁ, Jana (100%)]
2011_11Zlin Slovak Tongue Cnd Mind ako na webe.doc

AFC04 Slovak tongue, Canadian mind: Discourse analysis of Canadian-English interference among Slovak immigrants in Canada = Slovenský jazyk - kanadské myslenie: analýza diskurzu kanadsko-anglickej interferencie slovenských emigrantov v Kanade

Autori: Jana Javorčíková
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In Theories and practices : proceedings of the Third International Conference on Anglophone Studies, September 7-8, 2011, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic / ed. Roman Trušník, Katarína Nemčoková, Gregory Jason Bell, rec. Ema Jelínková, Ludmila Veselovská. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2012. - S. 111-119. [JAVORČÍKOVÁ, Jana (100%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.

Slovakia and Canada: Bridging Two Nations. (Slovensko a Kanada: Mosty medzi národmi).

Autori: Jana Javorčíková/Lucia Otrísalová
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: (ed. Vesna Lopičić). In Migrating Memories: Central Europe in Canada – Volume 1 – Literary Anthology. (Migrujúce spomienky: Stredná Európa v Kanade – Diel 1 – Literárna Antológia). Brno : CEACS/AECEC, 2010. s. 325 – 386. ISBN 978-86-7746-233-8.

Slovak Immigration to Canada: Narrated Histories. (Slovenská emigrácia do Kanady: Prerozprávané dejiny).

Autori: Jana Javorčíková
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: (ed. Rodica Albu). In Migrating Memories: Central Europe in Canada – Volume 2 – Oral Histories. (Migrujúce spomienky: Stredná Európa v Kanade – Diel 2 – Nepísané dejiny). Brno : CEACS/AECEC, 2010. s. 287 – 356. ISBN 978-86-7746-255-0.
Rigorozna praca Javorcikova.doc

Stimulácia čitateľskej a funkčnej gramotnosti prostredníctvom lingvistických aktivít v učebniciach anglického jazyka pre ZŠ

Autori: Jana Javorčíková
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : UMB. (rigorózna práca). 78 s.
2009 Postmoderny text ako medium vyznamu Mlada tvorba.doc

Postmoderný text ako médium významu

Autori: Javorčíková Jana
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In Mladá veda 2009. (ed. Kristína Krnová). Banská Bystrica : FHV UMB, s. 26-38. ISBN 978-80-8083-861-4
2009 Kanadska liter v preklade na zac milenia.doc

Kanadská literatúra v slovenskom preklade na začiatku nového milénia

Autori: Javorčíková Jana
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In Preklad a tlmočenie 8. Banská Bystrica : FHV UMB, s. 54-59. ISBN 978-80-8083-745-7

K problémom teórie literárnych žánrov – štúdia z komparatívnej genológie. In Conversatoria Litteraria – Miedzynarodowy Rocznik Naukowy 2.

Autori: Jana Javorčíková
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Siedlce : Instytut Filologii Polskiej Akademia Podlaska, s. 75 – 88. ISSN 1897-1423.
2009_The Story of a Conformist Revolt.docx

The Angry Young Men – The Story of a Conformist Revolt.

Autori: Jana Javorčíková
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In Lingua Viva 8. České Budějovice : Katedry Jazyků Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pp. 24 – 32. ISSN 1801-1489.
Žánrové paralely  posledná verzia 202 s..doc

Žánrové paralely v dramatickej tvorbe Eugena O’Neilla

Autori: Jana Javorčíková
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: AAA: České Budějovice : Jihočeská Univerzita, 203 s. ISBN 978-80-7394-121-5.
2004_monografia EON.doc

AAB02 Profily prominentných osobností americkej dramatiky - Eugen O’Neill

Autori: Jana Javorčíková
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. - 95 s. [5,50 AH]. - ISBN 80-8055-990-2 [JAVORČÍKOVÁ, Jana (100%)]
2004_Word-perfect.doc

BCB01 Word Perfect : coursebook

Autori: Jana Javorčíková
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: - 1. vyd. - Banská Bystrica : Metodické centrum, 2001. - 33 s. [2,50 AH]. - ISBN 80-8041-396-7 [JAVORČÍKOVÁ, Jana (100%)]

On-line contact form

=