doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Office:
K139

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
13:00 - 15:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Po ukončení semestra si konzultácie treba dohodnúť.

Address

doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.
Katedra slovenského jazyka a komunikácie
Tajovského ul. 51
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Office: K139
Phone: +421 48 446 51 39
Email: janka.klinckova@umb.sk

On-line contact form

=