prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, člen komisie pre vedu

Zaradenie:
Profesor
Office:
K143

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
12:15 - 15:15
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Individuálne konzultácie je možné dohodnúť mailom; konzultačné hodiny platia len počas semestra (nie počas skúškového obdobia)

Address

prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
Katedra slovenského jazyka a komunikácie
Tajovského ulica 51
974 00 Banská Bystrica
Slovenská republika

Office: K143
Phone: +421 48 446 51 43
Email: jaromir.krsko@umb.sk

On-line contact form

=