Publikačná činnosť

michal_publikacna na inter.doc

publikacna činnosť do 2011

Autori: doc. PaedDr. Jiří MICHAL, PhD.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: KTVŠ FHV UMB

On-line contact form

=