prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Office:
3. poschodie č. 319

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
09:00 - 10:30
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Miestnosť číslo 319

Address

prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc.
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Office: 3. poschodie č. 319
Phone: +421 48 446 7319
Email: Jan.Slosiar@umb.sk

On-line contact form

=