Publikačná činnosť

LOQUERE II_final.pdf

Liberalizmus ako sociálna doktrína v kontexte myšlienok J. S. Milla

Autori: Jakub Švec (autor príspevku) / Peter Fraňo, Mária Jakúbeková, Peter Takáč (eds.) LOQUERE II Trnava 2018 Editori: Mgr. Peter Fraňo, PhD. Mgr. Mária Jakúbeková Mgr. Peter Takáč Recenzenti: Mgr. Michal Zvarík, PhD. Mgr. Branislav Motýľ, PhD.
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Trnava: FF UCM, II. ročník študentskej konferencie LOQUERE, 2018. ISBN 978-80-8105-933-9
Košické polittologické dialógy UPJŠ 2017.pdf

Úskalia fantómovej objektivity súčasného liberalizmu (problematika depolitizácie a deideologizácie)

Autori: Jakub ŠVEC (autor príspevku) / Linda BABUŠÍK ADAMČÍKOVÁ Gabriel KOSCELANSKÝ Mária PETRIKOVÁ (eds.) Košice
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Košice: FF UPJŠ, VI. ročník Košických politologických dialógov, 2017. ISBN 978-80-8152-623-7
Košické politologické dialógy UPJŠ 2016.pdf

Prečo sociálny štát? Obhajoba vertikálneho prerozdeľovania prostredníctvom myšlienok Johna Rawlsa

Autori: Jakub ŠVEC (autor príspevku) Gabriel EŠTOK Gabriela SZABARIOVÁ Matúš BÉREŠ (eds.)
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Košice: FF UPJŠ, V. ročník Košických politologických dialógov, 2016. ISBN 978-80-8152-616-9
Filozofia 2018 4 apríl recenzia Palovicova 338-341.pdf

Zuzana Palovičová: Ambivalentnosť ľudských práv a neurčitosť ich pojmu z pohľadu filozofie.

Autori: Jakub Švec (autor recenzie)
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Filozofia. Roč. 73, č. 4 (2018), Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2018

On-line contact form

=