doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie (t. č. 446 1126; č. m. 109 - Rektorát UMB)

Zaradenie:
Docent
Office:
K 128 (Tajovského 51)

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
-
Utorok
08:30 - 09:30
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Termín konzultácie je potrebné vopred dohodnúť. Konzultácie sa môžu uskutočniť aj mimo základných konzultačných hodín.

Address

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Office: K 128 (Tajovského 51)
Phone: +421 48 446 5128
Email: katarina.chovancova@umb.sk

On-line contact form

=