doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Vedecký kvalifikačný stupeň IIa

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
327

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
14:30 - 16:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Na konzultácie je potrebné sa nahlásiť e-mailom.

Address

doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD.
Cesta na amfiteáter 1
974 01 Banská Bystrica

Office: 327
Phone: +421 48 446 7327
Email: katarina.kostialova@umb.sk

On-line contact form

=