Mgr. Lujza Urbancová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, rozvoj a vzťahy s verejnosťou

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K135

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
09:05 - 10:30
Konzultačné hodiny prebiehajú prezenčne. V prípade karantény je možné konzultovať online po predchádzajúcej dohode prostredníctvom e-mailu.

Address

Mgr. Lujza Urbancová, PhD.
Katedra slovenského jazyka a komunikácie
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Office: K135
Phone: +421 48 446 51 35, +421 48 446 74 19
Email: lujza.urbancova@umb.sk

On-line contact form

=