doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Address

doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD.


Email: Ludmila.Meskova@umb.sk

On-line contact form

=