prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, didaktik katedry, koordinátor pre pedagogickú prax, garant ŠP učiteľstvo AP história v kombinácii, gestor rozširujúceho štúdia histórie (HiEr), odborný garant vzdelávacích aktivít Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí (na obdobie 2017-2021), podpredseda Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, vedúci Centra pre výskum dejín a kultúry dolnozemských Slovákov

Zaradenie:
Profesor
Office:
120

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
09:00 - 11:00
Štvrtok
-
Piatok
-
VVČ: utorok

Address

prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Office: 120
Phone: +421 48 446 7120
Email: Miroslav.Kmet@umb.sk

On-line contact form

=