Mgr. Martina Kubealaková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, t. č. MD, členka Edičnej komisie FF UMB, predsedníčka komisie ŠVA KSLLV...

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
F334

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Stretnutie je potrebné dohodnúť si vopred na adrese Martina.Kubealakova@umb.sk.

Address

Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
Tajovského ul. 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Office: F334
Phone: +421 48 446 7334
Email: martina.kubealakova@umb.sk

On-line contact form

=