Publikačná činnosť

Zánik

Autori: C. J. Sansom (preložil Martin Kubuš)
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: Bratislava: Aktuell, 392 s., ISBN 978-80-89873-14-2

Óda na vlastný tieň

Autori: Martin Kubuš
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: Orol tatranský 7/2021, ISSN 279-8116

Neortodoxná

Autori: Deborah Feldmanová (preložil Martin Kubuš)
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: Aktuell, ISBN 978-80-89873-27-2

Keď pes, tak aj ja

Autori: Martin Kubuš
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: Orol tatranský 9/2021, ISSN 279-8116
ZBORNÍK z medzinárodnej online konferencie KAA_2021.pdf

SEN O KRÍŽI: ZOBRAZENIE KRISTA V STAROANGLICKEJ BÁSNI

Autori: Martin Kubuš
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: IN Teória a prax prípravy budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka III / ISBN 978-80-972004-1-1

Dvadsaťdva dier v rodnej zemi

Autori: Martin Kubuš
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Signis, 2020, ISBN 978-80-99936-08-0

Posledný pustovník

Autori: Michael Finkel (preložil Martin Kubuš)
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: Absynt ISBN 9788082031914
Nova_filologicka_revue_2_2020-2.pdf

ON THE (OCCASIONAL) NECESSITY OF DE-FOREIGNIZATION

Autori: Martin Kubuš
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: Nová filologická revue 2/2020, Roč. XI, číslo 2, ISSN 1338-0583

Potulky s Charleym po stopách Ameriky

Autori: John Steinbeck (preložil Martin Kubuš)
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: Absynt ISBN 9788082031594

Cestami milosrdenstva

Autori: Brian Kolodiejchuk (preložil Martin Kubuš)
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: Spolok svätého Vojtecha, ISBN 9788081613739
Na slovíčko s prekladatelom.jpg

Na slovíčko s prekladateľom (Banskobystrické Prekladateľské soirée)

Autori: Vladimír Biloveský, Martin Kubuš
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: ŠVK BB, ISBN 978-80-8227-003-0.
nezvestna.jpg

Christian White -- Nezvestná

Autori: preložil Martin Kubuš
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Tatran, ISBN 9788022210010

Plná slávy

Autori: Bruce Marshall (preložil Martin Kubuš)
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Spolok svätého Vojtecha, ISBN 978-80-8161-387-6.
lampasik.jpg

Lampášik - Moja obrázková modlitebná knižka

Autori: Martin Kubuš
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Spolok svätého Vojtecha, ISBN 978-80-8161-364-7

Apologia pro Vita Sua, preložil Martin Kubuš

Autori: John Henry Newman
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Spolok svätého Vojtecha, ISBN 9788081613623

Správa z Krajiny nepokosených lúk

Autori: Martin Kubuš
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / eds. Jana Javorčíková, Eva Höhn ; rec. Rodica Albu, Jana Javorčíková ... [et al.] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. - ISBN 978-80-8177-050-0

David Lodge -- Svadba, na akú sa nezabúda

Autori: Martin Kubuš - prekladateľ
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Revue svetovej literatúry 1/2018, SSPUL ISSN 0231-6269

Kráľovstvo Elmet

Autori: Fiona Mozleyová (preložil M. Kubuš)
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: IKAR ISBN 978-80-551-6122-8
Paris.jpg

Za zatvorenými dverami

Autori: B. A. Parisová (preložil M. Kubuš)
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Aktuell: Bratislava, ISBN 9788081720284

Keď Superman nie je super IN Tradícia a inovácia v translatologickom výskume V.

Autori: Martin Kubuš
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Univerzita Konštatntína Filozofa v Nitre, ISBN 978-80-558-1198-7

Revue svetovej literatúry 3/2017

Autori: Gertrude Stein -- Utváranie Američanov a Američaniek / Steven Zultanski - Pravdupovediac
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: SSPUL ISSN 0231-6269

Anthony Doerr -- Svetlo, ktoré nevidíme

Autori: Martin Kubuš -- Preklad
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Bratislava, Ikar, 576 s. ISBN 9788055145914.
eva.jpg

Wm. Paul Young -- Eva

Autori: Martin Kubuš -- preklad
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Bratislava: Tatran, ISBN 978-80-222-0805-5

Revue svetovej literatúry 3 / 2016

Autori: Andrew O'Hagan -- Naši otcovia (úryvok) / John Glenday -- O atómoch duše (básne)
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: ISSN 0231-6269

Ani ryba, asi rak (úryvok)

Autori: Martin Kubuš
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Orol Tatranský 11-12/2016, ročník 17, Slovenký literárny ústav Matice slovenskej. ISSN 1337 1614. EV 4888/13.

Ani ryba, asi rak

Autori: Martin Kubuš
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Bratislava: Tatran, ISBN 978-80-222-0838-3

Útok - poviedka

Autori: Martin Kubuš
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Orol tatranský 3/2015. s. 9, ISSN 1337 1614
WA mono.jpg

Woody Allen v slovenských prekladoch

Autori: Martin Kubuš
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Belianum, Vydavateľstvo UMB v BB, ISBN 978-80-557-0918-5

Bez peria

Autori: Woody Allen, preložil M. Kubuš
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Tatran, ISBN 978-80-222-0767-6, 176 s.

WOODY ALLEN V SLOVENSKÝCH PREKLADOCH (I. ČASŤ)

Autori: Martin Kubuš
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Nová Filologická revue, ROČ. 7, ČÍSLO 1, JÚN 2015

WOODY ALLEN V SLOVENSKÝCH PREKLADOCH (II. časť)

Autori: Martin Kubuš
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: ROČ. 7, ČÍSLO 2, DECEMBER 2015 ISSN 1338-0583.

Janka Olejová - Nemôžem mať všetko, kam by som to dala (doslov)

Autori: Martin Kubuš, autor doslovu
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Róbert Jurových - Nikara, ISBN 978-80-967775-5-6

Mladá tvorba - poézia / Orol Tatranský 8/9 2014

Autori: Martin Kubuš
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: ISSN 1337 1614

Manažér / Pohľad do mysle futbalových trénerov

Autori: Mike Carson (preklad Martin Kubuš)
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Tatran, ISBN 978-80-222-0683-9.

Reza Aslan -- Zelóta (Ježiš Nazaretský a jeho doba)

Autori: Martin Kubuš, prekladateľ
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Tatran, Bratislava, 300 s., ISBN 978-80-222-0710-2

William Wordsworth

Autori: Martin Kubuš, prekladateľ (4 básne), autor medailónu
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: DOTYKY 5/2014, ročník XXVI, s. 16

Divadelná hra W. Allena Sam, zahraj to ešte raz v slovenskom preklade

Autori: Martin Kubuš
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Teória a prax prípravy budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka. s. 34-50. – Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Belianum, Banská Bystrica 2013, ISBN 978-80-557-0581-1

Skleník pána Jedináka (pôvodná poviedka)

Autori: Martin Kubuš
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Dotyky - Časopis pre literatúru a umenie, č. 1/2013, ročník XXV, s. 73-77, ISSN 1210-2210

Bodka, Kauza Bratia Sistersovci

Autori: Martin Kubuš
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Kritika prekladu 1/1, 2013, ISSN 1339-3405

Saki -- Krvilačné tety a iné zvery -- preklad

Autori: Martin Kubuš / Barbora Kráľová / Martin Djovčoš
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Európa, Bratislava, 176 s. / ISBN: 978-80-89111-83-1

Laura Hillenbrandová, Nezlomený

Autori: Martin Kubuš - preklad diela
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Tatran / ISBN: 978-80-222-0617-4 / 406 str.

Bratia Sistersovci -- preklad románu

Autori: Patrick deWitt
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Bratislava, Artforum, ISBN 978-80-8150-012-1. 352 str.

Woody Allen, Nežiaduce účinky

Autori: Martin Kubuš -- preklad
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Tatran, ISBN: 978-80-222-0594-8

PROBLEMATIKA PREKLADU SATIRICKÝCH FUNKČÝCH MIEN A NÁZVOV V DIELE W. ALLENA

Autori: Martin Kubuš
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Nová filologická revue 1/2011, ISSN 1338-0583

Allenov Zelig – filozoficko-translatologická úvaha o komike podľa H. Bergsona. – V spolupráci s Mgr. Jarmilou Kušnierikovou

Autori: Martin Kubuš + Jarmila Kušnieriková
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Preklad a tlmočenie 9 (vedecký zborník) / ISBN 978-80-557-0153-0 .

Woody Allen – Moje ospravedlnenie – kritika prekladu

Autori: Martin Kubuš
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis (s. 167-172), Humanitné vedy – literárna veda, 2011, Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici: Banská Bystrica, 182 s., ISBN 978-80-557-0232-2.

Selected Problems with the Translation of Woody Allen’s Essay The UFO Menace

Autori: Martin Kubuš
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Eger Journal of English Studies, Volume IX, Eger, 2009. ISSN: 1786-5638.

E-mail na neprípustnej jazykovej úrovni, alebo sociolingvisticky zameraná anketa

Autori: Martin Kubuš
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Vydavateľ: UMB v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, ISBN 978-80-557-0016-8

D. H. Lawrence -- Synovia a milenci - Pragmatická analýza úryvku z hľadiska posunov v preklade, prekladu dialektov a aspektu verbi

Autori: Martin Kubuš
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Vydavateľ: UMB v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, ISBN 978-80-557-0016-8

Prvé pokusy preložiť Sakiho

Autori: Martin Kubuš
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Preklad a tlmočenie 8 (vedecký zborník) / Katedra európskych kultúrnych štúdií a slovanských jazykov, Fakulta Humanitných vied, Univerzita Mateja Bela, ISBN 978-80-8083-745-7.

Vybrané problémy prekladu fejtónu Woodyho Allena The UFO Menace

Autori: Martin Kubuš
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Mladá veda 2009 – Zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / ISBN 978-80-8083-861-4

K desaťročiu polonistiky na univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Autori: Dr. Gabriela Olchowa / preklad: Mgr. Martin Kubuš
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Knižničné noviny 2/2008

Saki - Kocúr Tobermory a iné poviedky -- preklad

Autori: Martin Kubuš
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Revue svetovej literatúry – 4/2008 / ISSN 0231-6269

Nedopatrenie

Autori: Martin Kubuš
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Dotyky – 4/2007 / ISSN 1210-2210

On-line contact form

=