doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Gestor trénerských špecializácií

Zaradenie:
Docent
Office:
57

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
-
Utorok
13:40 - 14:30
Streda
08:15 - 09:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Uvedené časy konzultačných hodín platia pre akademický rok - zimný semester 2021/2022.

Address

doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.
Tajovského 40
97404 Banská Bystrica
Slovensko

Office: 57
Phone: +421 48 446 7552
Email: Martin.Pupis@umb.sk

On-line contact form

=