Publikačná činnosť

PČ do FEB 2018.pdf

Sumár evidovanej publikačnej činnosti do 2/2018

Autori: Pupiš
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo:
Tlac World race walking research.pdf

World race walking research

Autori: Pupiš, M.et al.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Univerzita Mateja Bela, FHV Banská Bystrica, 248 s., ISBN: 978-80-557-0159-2
rad3.pdf

SEX AND ENDURANCE PERFORMANCE

Autori: Martin Pupiš, Aleksandar Raković, Danijel Stanković, Miodrag Kocić,Vladimir Savanović
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: International Journal of Kinesiology ; Tuzla, June 2010. Vol. 7, Issue 1, Sport Scientific And Practical Aspects, ISSN 1840-4413
04%20CL%2006%20MP.pdf

HYPEROXY AS A FORM OF ANAEROBIC WORKLOAD REDUCTION ON THE ELITE BASKETBALL PLAYERS

Autori: Pupiš, M. et al.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: ACTA KINESIOLOGICA, Vol. 4, Issue 1; June 20, 2010, ISSN 1840-2976
Vplyv konzumácie citrulline malate na rôzne typy vytrvalostného zaťaženia.doc

VPLYV KONZUMÁCIE CITRULÍN MALÁTU NA VYTRVALOSTNÚ VÝKONNOSŤ ŠPORTOVCA

Autori: MARTIN PUPIŠ-JOŽE ŠTIHEC-JAROSLAV BROĎÁNI
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Exercitatio corpolis - motus - salus : slovenský časopis o vedách o športe. Roč. 1, č. 2 (2009), s. 73-77. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra telesnej výchovy a športu, 2009.ISSN 1337-7310

The age specifics of the efficiency of hypocic preparation in race walking

Autori: Pupiš Martin-Korčok Peter -Rakovic Aleksandar-Stankovic Daniel
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Sport and Science. - Sofia : Nacionalna Sportna Akademija, Vasil Levski, 2009. - ISSN 1310-3393. - Roč. 35, č. 1 (2009), s. 50-55

The role of sports students role in developing a computer-based sports knowledge base

Autori: Štihec Jože - Kondrič Miran-Videmšek Mateja-Karpljuk Damir-Pupiš Martin
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: International Science Congress - Table Tennis and aging population : proceedings, Poreč, June 13th - 14th, 2009 / ed. Miran Kondrič, Gordana Furjan-Mandić, Goran Munivrana [CD ROM]. - Zagreb and Ljubljana : Faculty of Kinesiology, Faculty of Sport, 20
Vplyv inhalácie 99.doc

Vplyv inhalácie 99,5 % kyslíka na organizmus basketbalistov pri anaeróbnom zaťažení

Autori: Martin Pupiš, Jože Štihec, Jaroslav Broďáni.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Exercitatio corpolis - motus - salus = Slovak journal of sports sciences : slovenský časopis o vedách a športe. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2009. - ISSN 1337-7310. - Roč. 1, č. 1 (2009), s
monografia 2.doc

Športová príprava a súťaženie v chôdzi na 50 km [Monografia]

Autori: Martin Pupiš
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta humanitných vied, Katedra telesnej výchovy a športu, 2009, 93 s. ISBN 978-80-8083-888-1

Kontinuita športovej prípravy atlétov v útvaroch talentovanej mládeže

Autori: Ivan Čillík - Martin Pupiš
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Současný sportovní trénink : sborník příspěvků z konference , Praha, 23. ledna. S. 288-293. - Praha, 2008
PUPIS%20Audiovisuli%20Vol%202%20No%201%20FINALE%209-15%20pp.pdf

THE INFLUENCE OF AUDIOVISUAL STIMULATION ON SELECTED INDICATORS IN TOP SPORTSMEN

Autori: PUPIŠ, Martin - ČILLÍK, Ivan
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Serbian Journal of Sports Sciences, Beograd : 2008, 2(1): 9-15,UDC 61:796,ISSN 1820-6301
SS.doc

ENERGETICKÁ BILANCIA ORGANIZMU VYTRVALCA – CHODCA V PRIEBEHU TRÉNINGOVÉHO DŇA

Autori: MARTIN PUPIŠ – JAROSLAV BROĎÁNI – ALEXANDER RAKOVIČ
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: EXERCITATIO CORPOLIS – MOTUS – SOLUS 2008, ISBN 978-80-8083-541-5, s. 132
pe200801-02.pdf

THE INFLUENCE OF INTERMITTENT HYPOXIC TRAINING ON THE BODY OF AN ENDURANCE ATHLET

Autori: Pupiš, M. - Čillík, I.
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: FACTA UNIVERSITATIS- PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, Niš: Vol. 6, No 1, 2008, ISSN 1451-740X

Sodelovanje študentov pri gradnji baz znanja v športu

Autori: Štihec, J.-Videmšek, M., Karpljuk, D., Pupiš, M.
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Šport : revija za teoretična in praktična vprašanja športa. Ljubljana: Roč. 56, č. 1-2 (2008), s. 21-25, ISSN 0353-7455

Megszakított hypoxikus edzés mint a hypobarikus hypoxikus felkészulés alternatívája

Autori: Pupiš, Martin
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Kalokagathia - Review of Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Budapest : vol XLVI, 2008, No. 1, str. 103, ISSN 1218-1498

Changes of parameters of physical capacity of a female cross - country skier within preparation period.

Autori: PAUGSCHOVÁ, B. - PUPIŠ, M.
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In : Antropomotoryka. Vol. 18, nr. 43, s. 17-22. - Krakow : Akademia wychowania fizycznego im. Bronislawa Czecha, 2008
Pupis_Cillik_Stihec.pdf

Odozva organizmu bežca na opakované vytrvalostné zaťaženie.

Autori: Martin PUPIŠ – Ivan ČILLÍK – Jože ŠTIHEC
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: ATLETIKA 2008, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu, ISBN 978-80-8094-373-8, EAN 9788080943738, str. 119
Pupis.pdf

Vývoj atletickej chôdze na 20 km na vrcholných podujatiach v rokoch 1964-2008.

Autori: Martin PUPIŠ
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: ATLETIKA 2008, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu, ISBN 978-80-8094-373-8, EAN 9788080943738, str. 114

Kontynuacja treningu sportowego przes lekkoatletów - absolwentów klas sportowych a szkol sportowych.

Autori: Ivan ČILLÍK - Martin PUPIŠ - Krzystof PRUSIK.
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: 1. Proces doskonalenia treningu i walki sportovej, Tom V.. s. 241-245. - Warzawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2008
2.doc

Vnímanie sexuálnej aktivity pred zaťažením zo strany vytrvalcov

Autori: Martin Pupiš, Jože Štihec
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Kvalita života II. : Acta universitatis Purkynianae 141, Studia valetudinaria - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2008. - ISBN 978-80-7414-045-7. - S. 186-193
Studia Kinant.doc

The efficiency of training load on athletics performance in longer-range preparation for the walkers on 20 km.

Autori: BROĎÁNI, Jaroslav - PUPIŠ, Martin
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Studia Kinanthropologica. 2007, roč. VIII, č. 1, s.37-41. ISSN 1213-2101.
Špecifická hmotnosť moču ako kontrolný mechanizmus pri riadení športového tréningu.doc

ŠPECIFICKÁ HMOTNOSŤ MOČU AKO KONTROLNÝ UKAZOVATEĽ TRÉNINGOVÉHO ZAŤAŽENIA

Autori: Martin Pupiš
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Kvalita života I., 2007 Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Laben, Ústav zdravotnických studií, s.131
Paugschová-Pupiš.doc

LAKTÁTOVÁ KRIVKA AKO INDIKÁTOR RÔZNYCH FORIEM ZAŤAŽENIA V PRÍPRAVE BIATLONISTKY

Autori: PAUGSCHOVÁ, B. – PUPIŠ, M.
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Kvalita života I., 2007 Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Laben, Ústav zdravotnických studií, s. 123
Schlank-Pupiš[2].doc

BIORYTMICKÉ ZMENY RÝCHLOSTNO – SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ SKOKANA NA LYŽIACH

Autori: SCHLANK, P. - PUPIŠ, M.
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Kvalita života I., 2007 Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Laben, Ústav zdravotnických studií, s. 179
Brno  Korčok-Pupiš.doc

VPLYV POBYTU V HYPOXICKOM PROSTREDÍ NA ZMENY VYBRANÝCH HODNÔT KRVNÉHO OBRAZU

Autori: Peter Korčok – Martin Pupiš
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Brno: Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita
Brno pupiš-čillík-korčok.doc

ODOZVA ORGANIZMU ŠPORTOVCA NA PRERUŠOVANÝ HYPOXICKÝ TRÉNING

Autori: Martin Pupiš – Ivan Čillík - Peter Korčok
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Brno: Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita, ISBN 978-80-210-4451-7
KONTINUITA ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY ABSOLVENTOV ŠPORTOVÝCH TRIED ZÁKLADNEJ ŠKOLY.pps

KONTINUITA ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY ABSOLVENTOV ŠPORTOVÝCH TRIED ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Autori: Ivan Čillík – Miroslav Koralka – Martin Pupiš
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Brno: Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita, ISBN 978-80-210-4451-7
Studia Kina.doc

Anaerobic threshold and VO2max of elite athletes in dependence

Autori: PUPIŠ, Martin - BROĎÁNI, Jaroslav
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Studia Kinanthropologica. 2007, roč. VIII, č. 1, s.29-35, ISSN 1213-2101.
net book.doc

HYPOXIA AKO SÚČASŤ ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY

Autori: Pupiš, Martin - Korčok, Peter
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI: 167 s. ISBN 978-80-8083-495-1

Porovnanie štruktúry výkonu v sedemboji žien na najvyššej výkonnostnej úrovni

Autori: Broďáni, Jaroslav - Bírová, Jana - Pupiš, Martin
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Telesná výchova a šport na univerzitách II. - S. 50-55. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007, ISBN 978-80-8069-987-1
Krst monografie.pps

Všetko o chôdzi

Autori: KORČOK, Peter - PUPIŠ, Martin
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Katedra telesnej výchovy a športu, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2006, 236 s. ISBN 80–8083-185-8
Atletika 2006- BA PK a MP.doc

Analýza hypoxickej prípravy chodca na 50 km

Autori: KORČOK, Peter - PUPIŠ, Martin
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: Vedecký zborník – ATLETIKA 2006. Bratislava : ICM Agency, s. 109 - 118. ISBN 80-89257-01-1
Doping.doc

Znalosti športujúcej mládeže o dopingu a možnosti dopingovej prevencie.

Autori: PUPIŠ, Martin - POLGÁR,Vladislav
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In : Zborník z Medzinárodného vedeckého semináru doktorandov: Humanistické podoby športu a telesnej výchovy, Bratislava : UK FTVŠ Bratislava, s. 46. ISBN 80-89075-30-4
vplyv.doc

Vplyv sociálnych a motivačných faktorov u uchádzačov o štúdium TV na KTVŠ FHV UMB v Banskej Bystrici.

Autori: HRUBÝ, Michal – PUPIŠ, Martin
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In : Zborník z Medzinárodného vedeckého semináru doktorandov: Humanistické podoby športu a telesnej výchovy, Bratislava : UK FTVŠ Bratislava, s. 31. ISBN 80-89075-30-4
zborník.pdf

Využitie neurotechnológií vo vrcholovom športe.

Autori: PUPIŠ, Martin
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In : Zborík z 12. ročnka ŠVK, Prešov: PU FŠ, s. 17-24. ISBN 80-8068-533-9
Pupiš zb.doc

Subjektívne pocity športovca ako indikátor tréningového zaťaženia chodca na 50 km

Autori: PUPIŠ, Martin
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In : Čillík, Ivan a kolektív. 2006. ADAPTÁCIA NA ZAŤAŽENIE V PRIEBEHU ROČNÉHO TRÉNINGOVÉHO CYKLU U REPREZENTANTOV V ATLETIKE. Banská Bystrica : KTVŠ FHV UMB,s. 135. ISBN 80-8083-315-X

Závislosť medzi anaeróbnym prahom a VO2max u vrcholových chodcov.

Autori: PUPIŠ, Martin
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Vplyv tréningového zaťaženia na odozvu organizmu v atletike a biatlone. Banská Bystrica : KTVŠ FHV UMB, 2005, s. 109-116. ISBN 80-8083-149-1

Využitie hypoxickej prípravy u vytrvalcov.

Autori: PUPIŠ, Martin
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Vplyv tréningového zaťaženia na odozvu organizmu v atletike a biatlone. Banská Bystrica : KTVŠ FHV UMB, 2005, s. 117-127. ISBN 80-8083-149-1

Chód sportowy.

Autori: ČILLÍK, Ivan - PUPIŠ, Martin – KORČOK, Peter
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In :LEKKOATLETYKA- Podrecznik dla studentów, nauczycieli i trenerów. (Cześć I – Biegi i chód sportowy). Katowice : Akademie Wychowania Fizycznego w Katowiciach, 2005, s.303 – 329. ISBN 83-87478-86-5
03Gymnica35-2.pdf

Training in high altitude environments and its influence on the changes in selected physiological indicators of a Slovak republic representative in walking.

Autori: ČILLÍK, Ivan – PUPIŠ, Martin
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: ACTA Gymnica, Olomouc, 2005, No 35, č. 2, s.43-50, ISSN 1213-8312, ISBN 80-244-1023-0
tvsm705.doc

Chráňme mladých športovcov pred dopingom.

Autori: PUPIŠ, Martin - POLGÁR,Vladislav
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In : Tělesná výchova a sport mládeže, Praha : FTVS, roč. 71, č. 7/05, s. 5-9, ISSN 1210-7689

Intenzita zaťaženia pri vytrvalostnom výkone.

Autori: PUPIŠ, Martin - ČILLÍK, Ivan
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In : Atletika 2005, Praha : Falon, 2005. ISBN 80-86317-39-0

Redukcia psychického zaťaženia v športe pomocou audiovizuálnej stimulácie.

Autori: PUPIŠ, M. – KORČOK, P.
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In : Atletika 2005, Praha : Falon, 2005. ISBN 80-86317-39-0

Intenzita zaťaženia u chodcov v pretekoch na 50 km.

Autori: PUPIŠ, Martin – KORČOK, Peter
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: XI. Nacionalni naučni skup sa medunarodnim učešćem – FIS Komunikacije 2005 (ZBORNIK RADOVA), Fakultet fizičke kulture, Univerzitet u Niša, Serbia, s.13 – 20.
Pohyb,šport,zdravie-2.pdf

Tréningové zaťaženie v hypoxickom prostredí u chodca na 50 km.

Autori: KORČOK, Peter – PUPIŠ, Martin - RAKOVIČ, Alexandar
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In : Pohyb, šport, zdravie II. Banská Bystrica : KTVŠ FHV UMB a SVSTVŠ. 2005, s.85 . ISBN 80-8083-09-3
Zborník-SVA.pdf

Optimalizácia tréningového zaťaženia u chodcov po pretekoch na 50 km

Autori: PUPIŠ, Martin
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In : Zborník z 11. ročníka celoslovenského kola ŠVA 2005. Banská Bystrica : KTVŠ FHV UMB, s. 56 – 67. ISBN 80-8083-220-X

Využitie audiovizuálnej stimulácie v príprave chodcov

Autori: PUPIŠ, Martin - KORČOK, Peter
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Vedecké práce (Adaptácia v tréningovom procese). Trnava : KTVŠ MTF STU. ISBN 80-227-2243-X
zborník.pdf

Využitie neurotechnológií vo vrcholovom športe.

Autori: PUPIŠ, Martin
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In : Zborík z 12. ročnka ŠVK, Prešov: PU FŠ, s. 17-24. ISBN 80-8068-533-9
zbornik_atletika_2004.pdf

Vekové špecifiká variability aeróbnej kapacity vplyvom hypoxie u chodcov.

Autori: PUPIŠ, Martin - KORČOK, Peter
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In : Atletika 2004, Banská Bystrica : KTVŠ FHV UMB, s 191. ISBN 80-8083-007-X
zbornik_atletika_2004.pdf

Somatotyp slovenských reprezentantov v chôdzi.

Autori: PUPIŠ, Martin - KORČOK, Peter
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: Atletika 2004, Banská Bystrica : KTVŠ FHV UMB, s 198. ISBN 80-8083-007-X.
POHYB,ŠPORT,ZDRAVIE.pdf

Porovnanie štruktúry špeciálnych tréningových ukazovateľov v štvorročnom tréningovom cykle chodca na 50 km.

Autori: ČILLÍK, Ivan – KORČOK, Peter – PUPIŠ Martin
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In : Pohyb šport zdravie. Banská Bystrica : KTVŠ FHV UMB a SVSTVŠ. 2004, s. 20.

Fyziologické špecifiká hypoxickej prípravy v atletickej chôdzi.

Autori: PUPIŠ, Martin - KORČOK, Peter
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In : Atletika 2003, Brno : Paido, 2003, s. 23. ISBN 80-7315-058-1

On-line contact form

=