Publikačná činnosť

esfeld.pdf

Esfeld on Causation and Structural Realism

Autori: Schmidt
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Draft 3.
bare.pdf

O inom prístupe k holým jednotlivinám

Autori: Schmidt
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Organon F 17, 2010, č. 1., str. 85-91.
structural-2.pdf

Tractarian Objects in a Structural Setting

Autori: Schmidt
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Organon F 16, No. 3, 328-342
Microsoft Word - metaphysica[1].pdf

On Spacetime, Points, and Bare Particulars

Autori: Schmidt
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Metaphysica, Vol. 9. No. 1, pp. 69-77
identita[1].pdf

Identita v čase, priestore a časopriestore

Autori: Schmidt
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Draft 08
time.pdf

On the Impossibility of Hybrid Time in a Relativistic Setting

Autori: Schmidt
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: Kriterion, Issue 20.
bundle.pdf

Can Bundle Theory Explain Individuation?

Autori: Schmidt
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: Organon F XII, No. 1, pp. 62-71
tlp.pdf

Metafyzika Wittgensteinovho Traktátu

Autori: Schmidt
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: Organon F VIII, No. 2, pp. 131-149
moznesvety.pdf

Ku koncepcii možných svetov vo Wittgensteinovom Traktáte

Autori: Martin Schmidt
Rok vydania: 1998
Vydavateľstvo: Organon F, No.4

On-line contact form

=