Mgr. Michal Šedík, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
3. poschodie č. 314

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
08:15 - 09:40
Štvrtok
-
Piatok
08:15 - 11:00
Je lepšie sa ohlásiť vopred emailom a najlepšie poslať text/otázky, ku ktorým potrebujete konzultácie. Na konzultácie je (s výnimkou záverečných prác) primárne určený semester.

Address

Mgr. Michal Šedík, PhD.
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Office: 3. poschodie č. 314
Phone: +421 48 446 7314
Email: Michal.Sedik@umb.sk

On-line contact form

=