Publikačná činnosť

sedík_limity_reprezentacie_filozofia_76_2021_8_s.608-623.pdf__.pdf

Limity reprezentácie: CHarles Sanders Peirce a Nelson Goodman o reprezentácii.

Autori: Šedík, M.
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: Filozofia roč. 76, 2021, č. 8, s. 608 - 623
sedik_m_pojem_umenia_ako_ramec_a_ram_obrazu_v_procese_interpretacie_in_kralovic_rusinova_eds._Obraz_ram_priestor.pdf

Pojem umenia ako rámec a rám obrazu v procese interpretácie

Autori: Šedík, M.
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: Kraľovič, J.-Rusinová, Z. (eds.): Obraz rám priestor. Bratislava : VŠVU, 2020
sedik_m_O povahe poznania v umeni_Filozofia_roc_73_2018_8_s.647-659.pdf

O povahe poznania v umení

Autori: M. Šedík
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Filozofia roč. 73, 2018, č.8, s.647-659
sedik_m_konstatnty_a_premenne_interpretacie_v_umeni_in_Sedova_a_kol_eds_Podoby_interpretacie_ba_veda_2016.pdf

Podoby interpretácie

Autori: Sedová, T.-Šuch, J.-Šedík, M.-Jančovič, I.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Bratislava : Veda
sedik_pr_inter_ud_a_mozn_skus.pdf

Problém interpretácie umeleckého diela a možnosti našej skúsenosti

Autori: M. Šedík
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Filozofia, roč. 69, 2014, č. 8, s. 666-677
FU_.pdf

Filozofia umenia: Analytická tradícia. (vysokoškolská učebnica)

Autori: M. Šedík
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Belianum, 2014, 182 s., ISBN 978-80-557-0773-0.
Interpretacia_kreativita_a_hranice_umeleckeho_dela_Filozofia_68_2013_7_s_583-594.pdf

Interpretácia, kreativita a hranice umeleckého diela

Autori: M. Šedík
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Filozofia, roč. 68, 2013, č. 7, s. 583-594
sedik_m_platon_a_readymade_marcela_duchampa.pdf

Platón a readymade Marcela Duchampa

Autori: Šedík, M.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Poznanie a demarkácia. Brno : Tribun EU, 2011, s. 131-146.
sedik_taliga_o_kognitivnych_prienikoch_umenia_a_vedy.PDF

O kognitívnych prienikoch umenia a vedy

Autori: Šedík, M., Taliga, M.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Filozofia roč 67, č. 7, s. 631-642
sedik_ontologia_vytvarneho diela.PDF

Ontológia výtvarného diela ako procesu

Autori: Šedík, M.
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Filozofia roč. 63, č.7, s. 600-610
sedik_problem_problemu_reci_fotografie.PDF

Problém problému reči fotografie

Autori: Šedík, M.
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Taliga, M.. Šuch, J. (eds.): Problém hraníc medzi filozofiou, umením a vedou. Banská Bystrica : FHV UMB, s. 115 - 120.

On-line contact form

=