Publikačná činnosť

Kritický racionalizmus a metóda falzifikácie

Autori: Taliga, Miloš
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Signis, Banská Bystrica, 2019

Argumentáciou sa zdôvodnenie nedá objaviť ani vytvoriť

Autori: Taliga, Miloš
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Filozofia, ročník 73, číslo 8, str. 636-646 (článok je dostupný online)

Kritický racionalizmus a skepticizmus

Autori: Taliga, Miloš
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Filosofický časopis, ročník 66, číslo 3, str. 433-441. (článok je dostupný online)

Ako správne argumentovať, písať a diskutovať

Autori: Schmidt, Martin - Šedík, Michal - Taliga, Miloš
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Belianum, Banská Bystrica, 2018 (publikácia je dostupná tu: https://www.ff.umb.sk/mschmidt/online-ucebnica-argumentacie-a-kritickeho-myslenia.html)

Falzifikácia a paradox inferencie

Autori: Taliga, Miloš
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Filozofia, ročník 72, číslo 8, str. 593-602 (článok je dostupný online)

Why the Objectivist Interpretation of Falsification Matters

Autori: Taliga, Miloš
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Philosophy of the Social Sciences. Vol. 46, No. 4, pp. 335–351. http://pos.sagepub.com/content/46/4.toc

Od skepticizmu k objektívnemu poznaniu

Autori: Taliga, Miloš
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Filosofický časopis, ročník 64, číslo 5, str. 683-696. (článok je dostupný v online archíve časopisu)

Je Popperova falzifikovateľnosť kritériom demarkácie?

Autori: Taliga, Miloš
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Filozofia, ročník 71, číslo 8, str. 644-655. (článok je dostupný online)

Problém demarkácie a tri dogmy empirizmu

Autori: Taliga, Miloš
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Filozofia, ročník 70, číslo 8, str. 610-619. (článok je dostupný online)

Pravdivosť alebo zdôvodnenie? (Odpoveď M. Nuhlíčkovi)

Autori: Taliga, Miloš
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Organon F, ročník XX, číslo 3, str. 384-398. (článok je dostupný online)

Epistemická požiadavka vedeckého realizmu vo svetle Duhem-Quinovej tézy

Autori: Taliga, Miloš
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Organon F, ročník XX, mimoriadne číslo 1, str. 178-195. (článok je dostupný online)

O nepotrebnosti podmienky zdôvodnenia pre zmysluplnú kritickú diskusiu (Odpoveď F. Gahérovi a M. Szapuovej)

Autori: Taliga, Miloš
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Filozofia, ročník 68, číslo 7, str. 606-614. (článok je dostupný online)

Filozofia prírodných vied

Autori: Schmidt, Martin - Taliga, Miloš
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: aleph, Bratislava, 2013 (link pre viac informácií o knihe: http://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/publikacie-pracovnikov-ff/book-18274/filozofia-prirodnych-vied.html)

Na čo sú dobré argumenty? (Odpoveď A. Démuthovi, M. Nuhlíčkovi a M. Szapuovej)

Autori: Taliga, Miloš
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Filozofia, ročník 67, číslo 5, str. 417-425. (článok je dostupný online)

Realizmus a princíp empirizmu

Autori: Taliga, Miloš
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Organon F, ročník XIX, mimoriadne číslo 1, str. 273-290. (článok je dostupný online)

Načo je dobrý sociálny obrat v epistemológii?

Autori: Taliga, Miloš
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Filosofie Dnes, ročník 3, číslo 1, str. 37-54. (článok je dostupný online)

O skúsenostnom poznávaní vo vede (Odpoveď J. Hrkútovi)

Autori: Taliga, Miloš
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Filozofia, ročník 66, číslo 6, str. 601-610. (článok je dostupný online)

Lakatos vs. Popper

Autori: Taliga, Miloš
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Filosofie Dnes, ročník 2, číslo 1, str. 29-43. (článok je dostupný online)

O kognitívnych prienikoch umenia a vedy.

Autori: Šedík, M. - Taliga, M.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Filozofia, ročník 65, číslo 7, str. 631-642. (článok je dostupný online)

Paradox skepticizmu?

Autori: Taliga, Miloš
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Filozofia, ročník 65, číslo 7, str. 695-705. (článok je dostupný online)

Causality, Truth, and Reality

Autori: Taliga, Miloš
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Organon F, Vol. XVII, No. 4, pp. 488-507. (accessible online)
Causal Theories of Knowledge Undermined.pdf

Causal Theories of Knowledge Undermined

Autori: Taliga, Miloš
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Epistemologia - An Italian Journal for the Philosophy of Science, Vol. 32, No. 1, 2009, pp. 111-126.

Nekonečný príbeh zdôvodňovania

Autori: Taliga, Miloš
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Filosofický časopis, ročník 57, číslo 3, str. 353-374. (článok je dostupný v online archíve časopisu)

Why Verisimilitude Should Not Be Dependent on Conceptual Systems

Autori: Taliga, Miloš
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Organon F, ročník XV, číslo 2, 2008, str. 191-205. (accessible online)

Through A Glass Darkly. A Final Rejoinder to Raclavský

Autori: Miller, David - Taliga, Miloš
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Organon F, ročník XV, číslo 4, str. 473-476. (accessible online)

O dvoch chybách Popperovej teórie pravdeblízkosti

Autori: Taliga, Miloš
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Filozofia, ročník 62, číslo 2, 2007, str. 122-135. (článok je dostupný online)

O jazykovej závislosti niektorých ocenení pravdeblízkosti

Autori: Taliga, Miloš
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Organon F, ročník XIV, číslo 2, 2007, str. 187-200. (článok je dostupný online)
Kant and Popper.pdf

Kant and Popper: Two Copernican Revolutions

Autori: Taliga, Miloš
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Noras, A. J. (ed.): Pytania i perspektywy transcendentalizmu. W dwusetna rocznice smierci Immanuela Kanta. Wydawnictvo Uniwersytetu Slaskiego, Katowice, 2006, pp. 222-229.

On-line contact form

=