Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, zástupkyňa vedúcej katedry, katedrová koordinátorka ECTS pre FJ UAP a PaT; koordinátorka čiastkovej knižnice KRO; členka recenzného výboru časopisu Romanica Olomucensia

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 131 (Tajovského 51)

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
11:00 - 13:00
Utorok
10:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie sú možné aj mimo konzultačných hodín po predchádzajúcom dohovore.

Address

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Office: K 131 (Tajovského 51)
Phone: +421 48 446 5131
Email: monika.zazrivcova@umb.sk

On-line contact form

=