Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, zástupkyňa vedúcej katedry, katedrová koordinátorka ECTS pre FJ UAP a PaT; koordinátorka čiastkovej knižnice KRO; členka recenzného výboru časopisu Romanica Olomucensia

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 131 (Tajovského 51)

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
10:00 - 12:00
Utorok
10:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
09:30 - 11:30
Stredajšie konzultácie sú venované prioritne študijným otázkam. Konzultácie sú možné aj mimo konzultačných hodín po predchádzajúcom dohovore.

Address

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Office: K 131 (Tajovského 51)
Phone: +421 48 446 5131
Email: monika.zazrivcova@umb.sk

On-line contact form

=