prof. PaedDr. Pavol Bartik, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Office:
9 na KTVŠ

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
09:00 - 10:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
12:00 - 13:00
Piatok
-

Address

prof. PaedDr. Pavol Bartik, PhD.
Tajovského 40
974 00 Banská Bystrica
Slovensko

Office: 9 na KTVŠ
Phone: +421 48 446 7529
Email: Pavol.Bartik@umb.sk

On-line contact form

=