doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, garantka bakalárskeho študijného programu učiteľstva akademických predmetov

Zaradenie:
Docent
Office:
K021

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
ONLINE MS TEAMS office hours by appointment negotiated via e-mail.

Address

doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Office: K021
Phone: +421 48 446 5019
Email: Petra.Jesenska@umb.sk

On-line contact form

=