doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, garantka bakalárskeho študijného programu učiteľstva akademických predmetov

Zaradenie:
Docent
Office:
K021

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
08:30 - 10:00
Piatok
-
Platné len v ZS 2019/20 (t.j. od 16.9. do 13.12.2019) - alebo mailom dohodnúť iný termín.

Address

doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Office: K021
Phone: +421 48 446 5019
Email: Petra.Jesenska@umb.sk

On-line contact form

=