doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, garantka bakalárskeho študijného programu učiteľstva akademických predmetov

Zaradenie:
Docent
Office:
K021

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
-
Utorok
14:00 - 15:20
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Office hours valid from Sept. 20th till Dec. 17th, 2021 or by appointment negotiated via e-mail. OH in person or online (if necessary) by appointment.

Address

doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Office: K021
Phone: +421 48 446 5019
Email: Petra.Jesenska@umb.sk

On-line contact form

=