PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, šéfredaktor časopisu Acta historica Neosoliensia

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
118

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
-
Utorok
14:00 - 15:30
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Vedecko-výskumná činnosť: štvrtok

Address

PhDr. Pavol Maliniak, PhD.
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Office: 118
Phone: +421 48 446 7118
Email: pavol.maliniak@umb.sk

On-line contact form

=