PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS pre neučiteľské študijné programy

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
118

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
09:00 - 10:30
Piatok
-
Vedecko-výskumná činnosť: piatok

Address

PhDr. Pavol Maliniak, PhD.
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Office: 118
Phone: +421 48 446 7118
Email: pavol.maliniak@umb.sk

On-line contact form

=