Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, člen komisie pre financie

Zaradenie:
Profesor
Office:
K137

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
12:00 - 13:30
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Address

Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.
Katedra slovenského jazyka a komunikácie
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Office: K137
Phone: +421 48 446 51 37
Email: pavol.odalos@umb.sk

On-line contact form

=