Publikačná činnosť

Does the chronotype distribution vary between different level football leagues? Insights gained from Czech elite football players

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - KONDRÁTOVÁ, D. - KENTIBA, E. - JANČOKOVÁ, Ľ. - MALÝ, T.
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In Chronobiology International. Philadelphia : Taylor & Francis Group, 2021. Vol. 38, No. 8, p. 1162-1169. DOI: 10.1080/07420528.2021.1912075. Print ISSN 0742-0528, Online ISSN: 1525-6073.

Effect of diurnal aerobic intervention on indicators of body composition of young women

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - KONDRÁTOVÁ, D. - JANČOKOVÁ, Ľ. - MALÝ, T. - HANK, M. - HRÁSKY, P. - MALÁ, L. - ZAHÁLKA, F.
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In Biological Rhythm Research. Abingdon: Taylor & Francis Group, 2021. Vol. 52, no. 1 (2021), p. 81-91. Print ISSN 0929-1016, Online ISSN 1744-4179. DOI: 10.1080/09291016.2019.1586101.

The relationship between the chronotypes and personality traits of adolescent males and females in Slovakia

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - KENTIBA, E. - PLIEŠTIK, M. - MENA, M. - KONDRÁTOVÁ, D. - KREMNICKÝ, J. - JANČOKOVÁ, Ľ.
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In Biological Rhythm Research. Abingdon: Taylor & Francis Group, 2021. DOI: 10.1080/09291016.2021.1976940. Print ISSN 0929-1016, Online ISSN 1744-4179.

Štatistické vyhodnocovacie metódy vo vedách o športe pomocou softvéru SPSS

Autori: PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied & Praha: Nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. 225 s. ISBN 978-80-200-3295-9 & ISBN 978-80-224-1889-4.
04 CL 03 JP.pdf

In which indicators can the difference between effectivity of static and dynamic stretching of young volleyball players be noticed?

Autori: POPELKA, J. - BEŤÁK, B. - PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In Sport Science. Travnik, Bosnia and Herzegovina : University of Travnik, 2020. Vol. 14, No. 1. p. 21‐26. Print ISSN 1840-3662 Web ISSN 1840-3670.
04 CL 07 MN.pdf

Match activity of players in selected positions in UEFA Youth League and U19 Slovak First Division

Autori: NEMEC, M. - KOLLÁR, R. - PIVOVARNIČEK, P. - ŠTEFANIK, D.
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In Sport Science. Travnik, Bosnia and Herzegovina : University of Travnik, 2019. Vol. 12, Supp. 1. p. 56‐60. Print ISSN 1840-3662 Web ISSN 1840-3670.
Art 349.pdf

Comparison of the effects of static and dynamic stretching on the force-velocity capabilities of young volleyball players

Autori: POPELKA, J. - PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In Journal of Physical Education and Sport. Pitesti: University of Pitesti, 2018. Vol. 18., No. 4 p. 2314-2318. online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051.
JHSE_13-2_09.pdf

Diurnal performance of university students’ chronotypes

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - KONDRÁTOVÁ, D. - JANČOKOVÁ, Ľ. - MALÝ, T.
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In Journal of Human Sport and Exercise. Alicante : University of Alicante, Faculty of Education, 2018. Vol. 13, No. 2 p. 375-383. ISSN 1988-5202.

Je rozdiel medzi účinkami rannej a večernej pohybovej intervencie na indikátoroch telesného zloženia vysokoškolských študentiek?

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - KONDRÁTOVÁ, D. - JANČOKOVÁ, Ľ. - HRÁSKY, P. - MALÝ, T. - HANK, M. - ZAHÁLKA, F.
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In Kondičný tréning v roku 2018 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu, 2018. s. 71-79. ISBN 978-80-8141-196-0.
Chronotype and physical activity of adult population and college students.pdf

Chronotype and physical activity of adult population and college students

Autori: BÍREŠ, A. - PIVOVARNIČEK, P. - ZADARKO-DOMARADZKA, M. - ZADARKO, E. - JANČOKOVÁ, Ľ.
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In Slovak Journal of Sport Science. Banská Bystrica, Slovakia : Department of Physical Education and Sports, Faculty of Arts, Matej Bel University & Slovak Conditioning Trainers Association, 2018. Vol. 3., Iss 1. p. 100‐113. Print ISSN 2453-7659.
art 19.pdf

Comparison of the current level of the selected speed abilities of juniors in terms of player positions in ice hockey

Autori: PAĽOV, R. - PIVOVARNIČEK, P. - JANČOKOVÁ, Ľ.
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In Journal of Physical Education and Sport. Pitesti: University of Pitesti, 2017. Vol. 17., Supp. 1 p. 122‐126. online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051.
Effects of diurnal interventions on body composition parameters of female university students.pdf

Účinky diurnálnych intervencií na parametre telesného zloženia vysokoškolských študentiek

Autori: KONDRÁTOVÁ, D. - PIVOVARNIČEK, P. - HANK, M. - JANČOKOVÁ, Ľ.
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In Kondičný tréning v roku 2017. Banská Bystrica: Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, 2017. s. 250-260. ISBN 978-80-8141-165-6.
Identifikácia chronotypov u futbalistov dvoch najvyšších českých súťaží.pdf

Identifikácia chronotypov u futbalistov dvoch najvyšších českých súťaží

Autori: KONDRÁTOVÁ, D. - PIVOVARNIČEK, P. - JANČOKOVÁ, Ľ. - ZAHÁLKA, F.
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In Scientia Movens 2017 Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference konané dne 7. března 2017. Praha, 7.3.2017. s. 51-58. ISBN 978-80-87647-35-6.
04 CL 07 DV.pdf

Changes of the functional parameter and physical performance during particular phases of a menstruation cycle – a preliminary study

Autori: VANČOVÁ, D. - KOVÁČIKOVÁ, M. - PIVOVARNIČEK, P. - JANČOKOVÁ, Ľ.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In Sport Science. Travnik, Bosnia and Herzegovina : University of Travnik, 2016. Vol. 9., Supp. 2. p. 46‐53. Print ISSN 1840-3662 Web ISSN 1840-3670.
04 CL 19 LK.pdf

The effect of 5 weeks of plyometric and speed training program on the development of chosen specific indicators in basketball

Autori: KRASŇANSKÁ, Ľ. - PUPIŠ, M. - IZÁKOVÁ, A. - PIVOVARNIČEK, P. - CIGÁN, P.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In Sport Science. Travnik, Bosnia and Herzegovina : University of Travnik, 2016. Vol. 9., Supp. 2. p. 108‐115. Print ISSN 1840-3662 Web ISSN 1840-3670.
04 CL 06 RP.pdf

Relationship between on-ice skating performance and off-ice running performance tests of young hockey players

Autori: PAĽOV, R. - PIVOVARNIČEK, P. - JANČOKOVÁ, Ľ.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In Sport Science. Travnik, Bosnia and Herzegovina : University of Travnik, 2016. Vol. 9., Iss 1. p. 37‐41. Print ISSN 1840-3662 Web ISSN 1840-3670.
Identification of chronotype and diurnal performance.pdf

Identification of chronotype and diurnal performance

Autori: VANČOVÁ, D. - PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In Slovak Journal of Sport Science. Banská Bystrica, Slovakia : Department of Physical Education and Sports, Faculty of Arts, Matej Bel University & Slovak Conditioning Trainers Association, 2016. Vol. 1., Iss 1. p. 78‐83. Print ISSN 2453-7659.

Všeobecná pohybová výkonnosť, telesný vývin, držanie tela a mimoškolské pohybové aktivity, žiakov základných škôl v Banskej Bystrici

Autori: ČILLÍK, I. - KREMNICKÝ, J. - KOLLÁR, R. - MANDZÁKOVÁ, M. - PIVOVARNIČEK, P. - MURÍNOVÁ, A. - KUŠNÍROVÁ, N. - TOKÁROVÁ, M. - ĎURJÁK, O. - ŠVACHOVÁ, S.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - 114 s. - ISBN 978-80-557-1116-4.

The level of general physical performance and physical development of primary school pupils in Banská Bystrica

Autori: ČILLÍK, I. - KREMNICKÝ, J. - KOLLÁR, R. - MANDZÁKOVÁ, M. - PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In 1st FIEP Afro-European Conference & 25th FIEP World congress, 10thFIEP European congress, physical education and sport. Rabat, Thursday, November 12, 2015 to Sunday, November 15. p. 81-89. ISBN 978-80-89324-17-0.

Chronotype and diurnal performance/Chronotyp a diurnálna výkonnosť

Autori: VANČOVÁ, D. - PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Hradec Králové : Gaudeamus, 2016. - 133 p. [6 AH]. - ISBN 978-80-7435-652-0.
Relationship between tapping frequency of lower limbs and jump alilities in elite Slovak soccer players.pdf

Relationship between tapping frequency of lower limbs and jump alilities in elite Slovak soccer players

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - LACENA, M. - ŠVANTNER, R.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In Sport Science. Travnik, Bosnia and Herzegovina : University of Travnik, 2016. Vol. 9., Iss. 2. p. 68‐72. Print ISSN 1840-3662 Web ISSN 1840-3670.
A level of jump abilities of elite Slovak soccer players at different positions in field.pdf

A level of jump abilities of elite Slovak soccer players at different positions in field

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - PUPIŠ, M. - LACENA, M.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In Journal of Physical Education and Sport. Pitesti: University of Pitesti, 2015. Vol. 15., Iss 1. p. 53‐56. online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051.
Evaluation.pdf

Evaluation´s options of diurnal variation of physical performance of university students: a pilot study

Autori: VANČOVÁ, D. - PIVOVARNIČEK, P. - MIŇOVÁ, J. - BUNC, V. - JANČOKOVÁ, Ľ.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In Journal of Physical Education and Sport. Pitesti: University of Pitesti, 2015. Vol. 15., Iss 3. p. 598‐602. online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051.
Chronotype as an indicator of personal characteristics and features.pdf

Chronotype as an indicator of personal characteristics and features

Autori: VANČOVÁ, D. - JANČOKOVÁ, Ľ.- PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In Sport Science. Travnik, Bosnia and Herzegovina : University of Travnik, 2015. Vol. 8., Iss 1. p. 94‐98. Print ISSN 1840-3662 Web ISSN 1840-3670.
A level and relationship between tapping frequency and vertical jump height in elite Slovak soccer defenders.pdf

A level and relationship between tapping frequency and vertical jump height in elite Slovak soccer defenders

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - PUPIŠ, M. - LACENA, M. - ŠVANTNER, R.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In Sport Science. Travnik, Bosnia and Herzegovina : University of Travnik, 2015. Vol. 8., Suppl 1. p. 92‐97. Print ISSN 1840-3662 Web ISSN 1840-3670.
Variations of jump abilities in young soccer players in preparatory microcycles.pdf

Variations of jump abilities in young soccer players in preparatory microcycles

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - ĎURČO, J.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In Acta Kinesiologica. Ljubuški : Physical Education Pedagogues Association, 2015. Vol. 9, Iss. 1. p. 53-57. e-ISSN 1840-3700 p-ISSN 1840-2976.

The level of general physical performance and physical development of 10-year-old pupils

Autori: ČILLÍK, I. - KREMNICKÝ, J. - KOLLÁR, R. - PIVOVARNIČEK, P. - MANDZÁKOVÁ, M.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In Journal of sports science. - New York : David Publishing Company, 2015. - ISSN 2332-7839. - Vol. 3, No. 2 (2015), p. 89-95.

General physical performance and physical development of the first grade pupils attending primary schools in Banská Bystrica

Autori: ČILLÍK, I. - KOLLÁR, R. - KREMNICKÝ, J. - PIVOVARNIČEK, P. - TOKÁROVÁ, M. - ĎURJÁK, O. - ŠVACHOVÁ, S. - MURÍNOVÁ, A.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. - 78 s. [3,96 AH]. - ISBN 978-80-7435-519-6.

Všeobecná pohybová výkonnosť, telesný vývin, držanie tela a mimoškolské aktivity žiakov 4. ročníka základných škôl v Banskej Bystrici v školskom roku 2013/2014

Autori: ČILLÍK, I. - KREMNICKÝ, J. - KOLLÁR, R. - MANDZÁKOVÁ, M. - PIVOVARNIČEK, P. - TOKÁROVÁ, M. - MURÍNOVÁ, A. - KUŠNÍROVÁ, N.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 94 s. [4,88 AH]. - ISBN 978-80-557-0904-8.
Effects of swimming performance on a change in blood parameters.pdf

Effects of swimming performance on a change in blood parameters

Autori: PUPIŠOVÁ, Z. - PUPIŠ, M. - PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In Journal of Physical Education and Sport. Pitesti: University of Pitesti, 2015. Vol. 15., Iss 4. p. 844‐848. online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051.
Dependence of the overall result in the olympic triathlon on the performance of individual events.pdf

Dependence of the overall result in the olympic triathlon on the performance of individual events

Autori: PUPIŠ, M. - PAVLÍK, J. - PIVOVARNIČEK, P. - PAVLOVIĆ, R.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In Sport Science. Travnik, Bosnia and Herzegovina : University of Travnik, 2015. Vol. 8., Iss 2. p. 62‐64. Print ISSN 1840-3662 Web ISSN 1840-3670.

The level of general physical performance and physical development of 7 and 10 - year - old boys and girls

Autori: ČILLÍK, I. - KREMNICKÝ, J. - KOLLÁR, R. - PIVOVARNIČEK, P. - MANDZÁKOVÁ, M.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In Journal of Human Sport and Exercise. Alicante : University of Alicante, Faculty of Education, 2015. Vol. 10, 1Proc /2015/ Special Issue; Supplementary Issue: 9th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference (2015), p. 259-268. ISSN 1988-5202.

Identifikácia pohybových predpokladov 7-ročných detí na šport

Autori: ČILLÍK, I. - KREMNICKÝ, J. - KOLLÁR, R. - MANDZÁKOVÁ, M. - PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In VEDECKÁ KONFERENCIA "AKTUÁLNE TRENDY VÝŽIVY A AKTÍVNEHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU". Krušetnica, 10-11. december 2015. s. 14.15. ISBN 978-80-972102-1-2.
A level of sprint ability of elite young football players at different positions.pdf

A level of sprint ability of elite young football players at different positions

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - PUPIŠ, M. - ŠVANTNER, R. - KITKA, B.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In International Journal of Sports Science. Rosemead, CA, USA : Scientific & Academic Publishing, 2014. Vol. 4, Iss. 6A (subtitle: Soccer, Futsal and Beach Soccer: applying science in sport). p. 65-70. p-ISSN: 2169-8759, e-ISSN: 2169-8791.
Úroveň špeciálnej vytrvalosti hráčov treťoligového slovenského futbalového družstva.pdf

Úroveň špeciálnej vytrvalosti hráčov treťoligového slovenského futbalového družstva

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - LACENA, M.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In EXRCITATIO CORPORIS – MOTUS – SALUS. Banská Bystrica : Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum Filozofická fakulta, roč. 6, č. 1, 2014. s. 59-67. ISSN 1337-7310.
Komparácia úrovne akceleračnej rýchlosti a explozívnej sily z hľadiska hráčskych pozícii futbalistov reprezentácie Slovenska U21.doc

Komparácia úrovne akceleračnej rýchlosti a explozívnej sily z hľadiska hráčskych pozícii futbalistov reprezentácie Slovenska U21

Autori: PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In Studia Sportiva. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. 2014/1. p. 91-97. ISSN 1802-7679.
A level of running speed of elite young soccer players at different positions.pdf

A level of running speed of elite young soccer players at different positions

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - PUPIŠ, M. - TONHAUSEROVÁ, Z. - TOKÁROVÁ, M.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In Acta Kinesiologica. Ljubuški : Physical Education Pedagogues Association, 2014. Vol. 7, Iss. 1. p. 21-26. e-ISSN 1840-3700 p-ISSN 1840-2976.
Vplyv externých faktorov prostredia na explozívnu silu dolných končatín adolescentov.pdf

Vplyv externých faktorov prostredia na explozívnu silu dolných končatín adolescentov

Autori: MOJŽIŠ, M. - PIVOVARNIČEK, P. - SNOPKOVÁ, Z. - VÁCZYOVÁ, M. - JANČOKOVÁ, Ľ.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In Česká kinantropologie. Praha : Česká kinantropologická společnost, 2014. vol. 18, no. 1. p. 37-49. ISSN 1211-9261.
SNZ-Vol-4-Issue-1-3.pdf

The level of general physical performance and physical development of 7-years old pupils in Banská Bystrica

Autori: ČILLÍK, I. - KOLLÁR, R. - KREMNICKÝ, J. - PIVOVARNIČEK, P. - KOVÁČIKOVÁ, M. - ĎURJÁK, O. - ŠVACHOVÁ, S. - MURÍNOVÁ, A.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: SPORT SCIENCE AND HEALTH. Banja Luka : Pan-European University “Apeiron’’, 2014. vol. 4, iss. 1 (2014), p. 73-78. ISSN 2232-8211 (Print), ISSN 2232-822X (Online).

Všeobecná pohybová výkonnosť, telesný vývin a pohybová aktivita pohybovo zaostávajúcich žiakov

Autori: ČILLÍK, I. - KOLLÁR, R. - KREMNICKÝ, J. - PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In zdravotnícke listy. Trenčín : Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2014. Roč. 2, Č. 2. s. 44-99. ISSN 1339-3022.
Vplyv atletickej prípravy na rozvoj bežeckej rýchlosti a výbušnej sily dolných končatín začínajúcich gymnastov.pdf

Vplyv atletickej prípravy na rozvoj bežeckej rýchlosti a výbušnej sily dolných končatín začínajúcich gymnastov

Autori: KREMNICKÝ, J. - PIVOVARNIČEK, P. - ATIKOVIĆ, A.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In Atletika 2014. Banská Bystrica : Slovenský atletický zväz, Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu a Politechnika Opolska v Opole, 2014. s. 475-483. ISBN 978-80-8141-076-5.
Vplyv pohybového programu na zmeny úrovne dynamickej rovnováhy v prípravnom období u hokejistov.pdf

Vplyv pohybového programu na zmeny úrovne dynamickej rovnováhy v prípravnom období u hokejistov

Autori: TOKÁROVÁ, M. - PAĽOV, R. - PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In Kondičný tréning v roku 2014. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu a Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2014. s. 168-179. ISBN 978-80-8141-077-2.
Vplyv hyperoxie na zotavenie v športovej gymnastike.pdf

Vplyv hyperoxie na zotavenie v športovej gymnastike

Autori: KREMNICKÝ, J. - PUPIŠ, M. - PIVOVARNIČEK, P. - ATIKOVIĆ, A.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In Kondičný tréning v roku 2014. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu a Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2014. s. 200-208. ISBN 978-80-8141-077-2.
Effectiveness of static and dynamic stretching prior to speed and speed-strength load.pdf

Effectiveness of static and dynamic stretching prior to speed and speed-strength load

Autori: PUPIŠ, M. - PIVOVARNIČEK, P. - PUPIŠOVÁ, Z. - TOKÁROVÁ, M. - MORAVČÍK, J.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In Journal of Physical Education and Sport. Pitesti: University of Pitesti, 2014. Vol. 14., Iss 4. p. 455‐458. online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051.
Changes of inspiratory parameters and swimming performance by influence of Powerbreathe Plus Level 3.pdf

Changes of inspiratory parameters and swimming performance by influence of Powerbreathe Plus Level 3

Autori: PUPIŠOVÁ, Z. - PUPIŠ, M. - JANČOKOVÁ, Ľ. - PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In Sport Science. Travnik, Bosnia and Herzegovina : University of Travnik, 2014. Vol. 7., Iss 2. p. 12‐15. Print ISSN 1840-3662 Web ISSN 1840-3670.
A level of tapping frequency of lower limbs of elite Slovak soccer players at different positions.pdf

A level of tapping frequency of lower limbs of elite Slovak soccer players at different positions

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - PUPIŠ, M. - LACENA, M. - ŠVANTNER, R.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In Acta Kinesiologica. Ljubuški : Physical Education Pedagogues Association, 2014. Vol. 8, Iss. 2. p. 35-39. e-ISSN 1840-3700 p-ISSN 1840-2976.
Rýchlostno-silové predpoklady elitných mladých futbalových útocníkov.pdf

Rýchlostno-silové predpoklady elitných mladých futbalových útočníkov

Autori: ŠVANTNER, R. - PUPIŠ, M. - KOLLÁR, R. - KITKA, B. - PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Kondičný tréning v športových hrách. Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2013. s. 76-87. ISBN 978-80-8141-050-5.
KOMPARÁCIA ÚROVNE LIMITUJÚCICH POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ Z HĽADISKA HRÁČSKYCH POZÍCIÍ U ELITNÝCH MLADÝCH FUTBALISTOV.doc

Komparácia úrovne limitujúcich pohybových schopností z hľadiska hráčskych pozícií u elitných mladých futbalistov

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - PUPIŠ, M. - KITKA, B. - ŠVANTNER, R.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Kondičný tréning v roku 2013. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra telesnej výchovy a športu a SAKT, 2013. s. 94-107. ISBN 978-80-8141-044-4.
Akceleracná rýchlost elitných mladých futbalistov z hladiska hrácskych pozícií.pdf

Akceleračná rýchlosť elitných mladých futbalistov z hľadiska hráčskych pozícií

Autori: PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Kondičný tréning v športových hrách. Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2013. s. 13-21. ISBN 978-80-8141-050-5.
Diurnálne oscilácie bežeckej rýchlosti mladých futbalistov.pdf

Diurnálne oscilácie bežeckej rýchlosti mladých futbalistov

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - BUNC, V. - MALÝ, T. - KOLLÁR, R. - JANČOKOVÁ, Ľ.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Česká kinantropologie. Praha : Česká kinantropologická společnost, 2013. vol. 17, no. 1. p. 85-92. ISSN 1211-9261.
ÚROVEŇ AKCELERAČNEJ RÝCHLOSTI ELITNÝCH MLADÝCH FUTBALISTOV.pdf

Úroveň akceleračnej rýchlosti elitných mladých futbalistov

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - PUPIŠ, M. - KITKA, B. - ŠVANTNER, R. - MALÝ, T. - BUNC, V.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Česká kinantropologie. Praha : Česká kinantropologická společnost, 2013. vol. 17, no. 3. p. 103-113. ISSN 1211-9261.
THE IMPACT OF HYPEROXYGENATION ON PERFORMANCE AND RECOVERY DURING REPEATED 200 M RUNNING LOAD OF SUBMAXIMAL INTENSITY.pdf

The impact of hyperoxygenation on performance and recovery during repeated 200 m running load of submaximal intensity

Autori: PUPIŠ, M. - ČILLÍK, I. - PIVOVARNIČEK, P. - PAVLOVIĆ, R. - BONACIN, D.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Acta Kinesiologica. Ljubuški : Physical Education Pedagogues Association, 2013. Vol. 7, Iss. 1. p. 90-95. e-ISSN 1840-3700 p-ISSN 1840-2976.
ÚROVEŇ LIMITUJÚCICH POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ OBRANCOV FUTBALOVEJ REPREZENTÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY DO 21 ROKOV.doc

Úroveň limitujúcich pohybových schopností obrancov futbalovej reprezentácie Slovenskej republiky do 21 rokov

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - PUPIŠ, M. - ŠVANTNER, R. - KITKA, B.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In EXRCITATIO CORPORIS – MOTUS – SALUS. Banská Bystrica : KTVŠ FHV UMB, 2013. s. 27-38. ISSN 1337-7310.
The level of general physical performance of pupils attending the first grades at primary schools in Banská Bystrica.doc

The level of general physical performance of pupils attending the first grades at primary schools in Banská Bystrica

Autori: ČILLÍK, I. - KOLLÁR, R. - KREMNICKÝ, J. - PIVOVARNIČEK, P. - KOVÁČIKOVÁ, M. - ĎURJÁK, O. - ŠVACHOVÁ, S. - MURÍNOVÁ, A.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In FIEP Bulletin. Foz do Iguaçu-PR - Brasil : Fédération Internationale d’Education Physique - FIEP, 2013. Roč. 83, 3 - special edition (2013), s. 73-75. ISSN 0256-6419.

Úroveň akceleračnej rýchlosti, explozívnej sily dolných končatín a špeciálnej vytrvalosti futbalových útočníkov

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - ŠVANTNER, R. - KITKA, B. - PUPIŠ, M.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Studia Sportiva. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2013. 2013/2. p. 47-56. ISSN 1802-7679.

Všeobecná pohybová výkonnosť a telesný vývin žiakov 1. ročníka základných škôl v Banskej Bystrici

Autori: ČILLÍK, I. - KOLLÁR, R. - KREMNICKÝ, J. - PIVOVARNIČEK, P. - TOKÁROVÁ, M. - ĎURJÁK, O. - ŠVACHOVÁ, S. - MURÍNOVÁ, A.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, Fakulta humanitných vied, 2013. 81 s. ISBN 978-80-557-0633-7.
Šprintérska rýchlostná vytrvalost elitných mladých futbalistov z hladiska hrácskych pozícií.pdf

Šprintérska rýchlostná vytrvalosť elitných mladých futbalistov z hľadiska hráčskych pozícií

Autori: PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Kondičný tréning v športových hrách. Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2013. s. 57-65. ISBN 978-80-8141-050-5.
Vybrané rýchlostné parametre elitných mladých obrancov vo futbale.pdf

Vybrané rýchlostné parametre elitných mladých obrancov vo futbale

Autori: PUPIŠ, M. - KOLLÁR, R. - ŠVANTNER, R. - KITKA, B. - PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Kondičný tréning v športových hrách. Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2013. s. 31-42. ISBN 978-80-8141-050-5.
LEVEL OF SPRINT AND JUMP ABILITIES AND INTERMITTENT ENDURANCE OF ELITE YOUNG SOCCER PLAYERS AT DIFFERENT POSITIONS.pdf

Level of sprint and jump abilities and intermittent endurance of elite young soccer players at different positions

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - PUPIŠ, M. - TONHAUSEROVÁ, Z. - TOKÁROVÁ, M.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In SportLogia. Banja Luka : University Banja Luka, Faculty of Physical Education and Sports, 2013, 9(2), p. 109-117. e-ISSN 1986-6119.
Explozívna sila dolných koncatín a špeciálna vytrvalost u elitných mladých stredových hrácov vo futbale.pdf

Explozívna sila dolných končatín a špeciálna vytrvalosť u elitných mladých stredových hráčov vo futbale

Autori: PUPIŠ, M. - ŠVANTNER, R. - KITKA, B. - PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Kondičný tréning v športových hrách. Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2013. s. 88-98. ISBN 978-80-8141-050-5.
Bežecká rýchlost elitných mladých futbalistov z hladiska hrácskych pozícií.pdf

Bežecká rýchlosť elitných mladých futbalistov z hľadiska hráčskych pozícií

Autori: PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Kondičný tréning v športových hrách. Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2013. s. 110-118. ISBN 978-80-8141-050-5.
Rýchlostný bežecký profil elitných mladých stredových hrácov vo futbale.pdf

Rýchlostný bežecký profil elitných mladých stredových hráčov vo futbale

Autori: PUPIŠ, M. - ŠVANTNER, R. - KITKA, B. - PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Kondičný tréning v športových hrách. Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2013. s. 132-144. ISBN 978-80-8141-050-5.
A level of sprint and jump abilities and intermittent endurance of elite young soccer midfielders.pdf

A level of sprint and jump abilities and intermittent endurance of elite young soccer midfielders

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - PUPIŠ, M. - KOLLÁR, R. - TOKÁROVÁ, M. - TONHAUSEROVÁ, Z.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Sport Science. Travnik, Bosnia and Herzegovina : University of Travnik, 2013. Vol. 6., Iss 2. p. 89‐95. Print ISSN 1840-3662 Web ISSN 1840-3670.

Identifikácia predpokladov 7-ročných detí pre šport

Autori: ČILLÍK, I. - KOLLÁR, R. - KREMNICKÝ, J. - PIVOVARNIČEK, P. - KOVÁČIKOVÁ, M. - ĎURJÁK, O. - ŠVACHOVÁ, S. - MURÍNOVÁ, A.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Sport dětí a mládeže : sborník z medzinárodní konference. Praha : Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013. s. 100-108. ISBN 978-80-87647-09-7.

Identifikácia chronotypov vysokoškolských študentiek

Autori: VANČOVÁ, D. - JANČOKOVÁ, Ľ.- PALOVIČOVÁ, J. - PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Studia Sportiva. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2013. Vol. 7 Iss. 2(2013). p. 79-84. ISSN 1802-7679.

Chronotyp a psychické charakteristiky

Autori: VANČOVÁ, D. - PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Chronobiológia od teórie k športovej praxi / zost. Ľudmila Jančoková ... [et al.] ; rec. Václav Bunc, Janka Lipková ... [et al.]. - 2. preprac. a dopln. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. - ISBN 978-80-557-0634-4. - S. 172-197 [1,25 AH]
TRIAL ASSESSMENT OF SELECTED MOTOR FITNESS ABILITIES OF III AND IV SOCCER PLAYERS’.doc

Trial assessment od selected motor fitness abilities of III. and IV. soccer players

Autori: ZADARKO, E. - BARABASZ, Z. - PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In EXRCITATIO CORPOLIS – MOTUS – SALUS. Banská Bystrica : KTVŠ FHV UMB, 2012. s. 73-77. ISSN 1337-7310.
ÚROVEŇ DYNAMICKEJ SILY DOLNÝCH KONČATÍN ELITNÝCH MLADÝCH FUTBALISTOV.doc

Úroveň dynamickej sily dolných končatín elitných mladých futbalistov

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - PUPIŠ, M. - ŠVANTNER, R. - KITKA, B.
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In Atletika 2012. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2012. s. 198-207. ISBN 978-80-210-6016-6.
Diurnálne oscilácie frekvenčnej rýchlosti mladých futbalistov.doc

Diurnálne oscilácie frekvenčnej rýchlosti mladých futbalistov

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - SLIŽIK, M. - KOLLÁR, R. - MOJŽIŠ, M. - JANČOKOVÁ, Ľ.
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In EXRCITATIO CORPOLIS – MOTUS – SALUS. Banská Bystrica : KTVŠ FHV UMB, 2012. s. 36-44. ISSN 1337-7310.
Various alternatives of hypoxic training.pdf

Various alternatives of hypoxic training

Autori: PUPIŠ, M. - PIVOVARNIČEK, P. - TONHAUSEROVÁ, Z. - PAVLOVIĆ, R.
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In Sport Scientific And Practical Aspects. Tuzla : Faculty of physical education and sport, Tuzla University, Vol. 9. No. 2, p. 25-32. ISSN 1840-4413.

Závislosť vybraných pohybových schopností z biorytmického hľadiska u futbalistov FK Dukla Banská Bystrica

Autori: PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In EXRCITATIO CORPOLIS – MOTUS – SALUS. Banská Bystrica : KTVŠ FHV UMB, 2011. s. 38-45. ISSN 1337-7310.
Článok Kondičný tréningFinal.doc

Nové prístupy v diagnostike špeciálnej vytrvalosti vo futbale

Autori: PUPIŠ, M. - ŠVANTNER, R. - PIVOVARNIČEK, P. - KITKA, B. - NEMEC, M. - KOLLÁR, R.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In Kondičný tréning v roku 2011. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, SAKT, 2011. s. 115-122. ISBN 978-80-89090-97-6.
Pivovarniček - Bendíková - Jančoková.doc

Futbal a svalová nerovnováha u žiakov

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - BENDÍKOVÁ, E. - JANČOKOVÁ, Ľ.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In Športový edukátor. Nitra : KTVŠ PF UKF, 2011, Roč. IV., č. 2/2011. s. 8-13. ISSN 1337-7809.
Vplyv lunárnych rytmov na pohybové predpoklady rýchlostno-silových schopností a psychickú výkonnosť adolescentov.doc

Vplyv lunárnych rytmov na pohybové predpoklady rýchlostno-silových schopností a psychickú výkonnosť adolescentov

Autori: MOJŽIŠ, M. - PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis. Vedy o športe. Banská Bystrica : FHV UMB, 2011. s. 92-100. ISBN 978-80-557-0235-3.
CHARAKTERISTIKY AKCELERAČNEJ RÝCHLOSTI FUTBALOVÝCH REPREZENTANTOV  SLOVENSKEJ REPUBLIKY DO 21 ROKOV.dot

Charakteristiky akceleračnej rýchlosti futbalových reprezentantov do 21 rokov

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - ŠVANTNER, R. - PUPIŠ, M. - KITKA, B. - NEMEC, M. - KOLLÁR, R.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In Efektivita nových prístupov kondičného tréningu v športových hrách. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, KTVŠ FHV a SAKT, 2011. s. 5-14. ISBN 978-80-8141-001-7.
ÚROVEŇ ŠPECIÁLNEJ VYTRVALOSTI FUTBALOVÝCH REPREZENTANTOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY DO 21 ROKOV-1.dot

Úroveň špeciálnej vytrvalosti futbalových reprezentantov Slovenskej republiky do 21 rokov

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - PUPIŠ, M. - ŠVANTNER, R. - KITKA, B. - NEMEC, M. - KOLLÁR, R.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In Efektivita nových prístupov kondičného tréningu v športových hrách. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, KTVŠ FHV a SAKT, 2011. s. 15-25. ISBN 978-80-8141-001-7.

Denné biorytmy ako determinant stimulácie vybraných rýchlostných a rýchlostno-silových pohybových schopností u mladých futbalistov. [Dizertačná práca]

Autori: PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra telesnej výchovy a športu, 2011. 133 s. Školiteľ: prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc.

Overenie efektivity stimulácie pohybových predpokladov akceleračnej rýchlosti 13-ročných futbalistov z hľadiska denných biorytmov. [Rigorózna práca]

Autori: PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra telesnej výchovy a športu, 2011. 73 s. Konzultant: prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc.

Chronobiológia a výkonnosť v športe

Autori: JANČOKOVÁ, Ľ. - BENDÍKOVÁ, E. - KALINKOVÁ, M. - MATEJOVIČOVÁ, B. - PALOVIČOVÁ, J. - PAUGSCHOVÁ, B. - PIVOVARNIČEK, P. - MOJŽIŠ, M.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela, 2011. 150 s. ISBN 978-80-557-0286-5.
2010 Úspešnosť zakladania útoku brankárom vo futbale.doc

Úspešnosť zakladania útoku brankárom vo futbale

Autori: KOLLÁR, R. - PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis. Vedy o športe. Banská Bystrica : FHV UMB, 2010. s. 51-60. ISBN 978-80-557-0040-3.
Acta Facultatis humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis 2010.doc

Rozvoj disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností v biorytmických optimách u futbalistov FK Jupie Banská Bystrica - Podlavice

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - KOLLÁR, R. - ŠTULAJTER, I.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis. Vedy o športe. Banská Bystrica : FHV UMB, 2010. s. 154-159. ISBN 978-80-557-0040-3.
ŠVA 2010.doc

Vplyv biorytmických zmien na disjunktívne reakčno-rýchlostné schopnosti u mladých futbalistov

Autori: PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In Zborník vedeckej aktivity študentov 2010. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2010. s. 272-281. ISBN 978-80-89234-93-6.
Článok Slovinsko.doc

Comparison and correlation of performances in the testing of running speed and lower limb explosive power of football players in the course of one week.

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - VIDEMŠEK, M. - KARPLJUK, D. - ŠTIHEC, J.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In Analysis of sports for children and youth. Ljubljana : Faculty of Sport, University of Ljubljana, 2010. s. 61-66. ISBN 978-961-6583-84-8.
Príspevok 2.doc

Zmeny úrovne disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností rozvíjaných v denných biorytmických pesimách u futbalistov v prípravnom období

Autori: PIVOVARNIČEK, P. - ŠTULAJTER, I.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In EXRCITATIO CORPOLIS – MOTUS – SALUS. Banská Bystrica : KTVŠ FHV UMB, 2010. s. 171-177. ISSN 1337-7310.
Článok.pdf

Rytmické zmeny bežeckej rýchlosti u mladých futbalistov v mikrocykle prípravného obdobia

Autori: PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In Sport jako životní styl : zborník príspevkov študentskej medzinárodnej vedeckej konferencie [CD-ROM] Brno : Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2009. ISBN 978-80-210-4839-3.
ŠVA-sila.doc

Rytmické zmeny výbušnej sily dolných končatín u mladých futbalistov v mikrocykle prípravného obdobia

Autori: PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In Zborník referátov z 15. celoštátnej konferencie študentskej vedeckej aktivity 2009. [CD-ROM] Banská Bystrica : FHV UMB, 2009. ISBN 978-80-8083-775-4.
Mladá veda.doc

Explozívna sila s priestorovou orientáciou a jej rytmické zmeny v mikrocykle prípravného obdobia u mladých futbalistov

Autori: PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In Mladá veda 2009 : vedy o športe : zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : FHV UMB, 2009. s. 144-150. ISBN 978-80-8083-857-7.

Vplyv biorytmov na výkonnosť mladých futbalistov počas týždňa

Autori: PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : FHV UMB, 2009. 70 s. ISBN 978-80-8083-882-9.

Rytmické zmeny vybraných pohybových schopností u mladých futbalistov v mikrocykle prípravného obdobia. [Diplomová práca]

Autori: PIVOVARNIČEK, P.
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra telesnej výchovy a športu, 2008. 78 s. Školiteľ: prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc.

On-line contact form

=