Contacts

Vice-Dean for Science and Research

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
114, 12

Office of Research and Doctoral Studies

Editorial Office

PhDr. Ingrid Balážová

PhDr. Ingrid Balážová

Referent, členka AS FF UMB, tajomníčka AS FF UMB, Erasmus administrátorka

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Office:
č. 14

Project Management Office

Mgr. Milena Konôpková

Mgr. Milena Konôpková

Referent

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Office:
č. 24