Migration processes in Slovakia during the years 1918 - 1948

Project information

Annotation of achieved result: Considering the absence of complete work concerning the theme of Slovak migration processes in the 1st half of the 20th century, the working out of this problem itself into the final form of scientific monography and achievement of interesting results in the way of elaboration of less known or unexplored problems have original character. Comparative approach (through comparative method) enabled to integrate migration phenomena – mechanical movements of Slovak population in the monitored period of time into particular phases, watch internal and external influences, review their changes through time, understand their "psychology“ and finally, to realize the results and impact on the country. Geopolitical turns including economic and social consequences and political decisions appear the main initiating mechanisms of migration tendencies of society, as it was also in Slovakia during the 1920s – 1940s of the 20th century under the influence of all – European events and internal problems of Slovak society.

Sponsor:

 

Scientific Grant Agency of the Slovak Republic

Project number:1/0145/12
Duration:2012 - 2014
Project manager:vladimir.varinsky@umb.sk
Project coordinator:prof. PhDr. Varinský Vladimír, CSc. (Faculty of Arts, Matej Bel University in Banská Bystrica)
Foreign project:no
Classification: AAA Most significant project publication
Title: AAA Demografický obraz Slovenska v sčítaniach ľudu 1919 – 1940. - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2012. - 282 s. [17 AH].- ISBN 978-80-263-0264-3
Authors: [ŠPROCHA, Branislav (50%) – TIŠLIAR, Pavol (50%)]
Classification: AAA Most significant project publication
Title: Vojna po vojne : Severný Spiš a Horná Orava v rokoch 1945-1947. - 1. vyd. - Krakov : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013. - 212 s. [11 AH]. - ISBN 978-83-7490-719-4
Authors: [MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (100%)]
Classification: AAB Most significant project publication
Title: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 - 1948) / ved. red. M. Šmigeľ, P. Tišliar; rec. Karol Janas, Marek Syrný. - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [480 str. formátu A4 – 32 AH] - ISBN 978-80-557-0804-1 (T.č. v tlači vo Vydavateľstve UMB - Belianum)
Authors: [ŠMIGEĽ, Michal - ved. red. (50%), TIŠLIAR, Pavol - ved. red (50%); JANAS, Karol - (rec.), SYRNÝ, Marek (rec.)]
Classification: ABA Most significant project publication
Title: Náčrt populačnej politiky na Slovensku v rokoch 1918 – 1945 / Pavol Tišliar. In: Populačné štúdie Slovenska I. / ed. Pavol Tišliar. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013 - ISBN 978-83-7490-691-3. - S. 19-90 (4,7 AH)
Authors: [TIŠLIAR, Pavol (100%)]
Classification: ABC Most significant project publication
Title: Sovietskaja repatriacionnaja operacija v Slovakii (1944 – 1950 gg.) kak faktor posledstvij vojny / Michal Šmigeľ. In: Socialnye posledstvija vojn i konfliktov XX veka: istoričeskaja pamiať / Otv. red. J. P. Serapionova. - 1. vyd. Moskva - Sankt-Peterburg: Nestor-Istorija, 2014. - ISBN 978-5-7576-0273-8. - S. 257-269 [1,2 AH].
Authors: [ŠMIGEĽ, Michal (100%)]
Classification: AAA
Title: "Prinavrátené" Komárno : prehľad spoločensko-politického vývoja mesta v rokoch 1938 – 1945 s dôrazom na menšinovú otázku. - 1. vyd. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. - 128 s. [9,40 AH]. - ISBN 978-83-7490-697-5
Authors: [HRUBOŇ, Anton (50%) – RISTVEYOVÁ, Katarína (50%)]
Classification: AAA
Title: Okresné zriadenie na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. - 1. vyd. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. - 160 s. [10,5 AH]. - ISBN 978-83-7490-633-3
Authors: [TIŠLIAR, Pavol (100%)]
Classification: ABC
Title: Ekonomická a sociálna starostlivosť o slovenských robotníkov v Protektoráte Čechy a Morava v rokoch 1939-1945 / Peter Mičko. In Společnost a kultura v Českých zemích : 1939 - 1949 / Ivan Malý a kol. ; rec. Bohuslav Šalanda, Petr Janeček. - Praha : Národní museum, 2013. - ISBN 978-80-7036-391-1. - S. 60-76 [1,00 AH].
Authors: [MIČKO, Peter (100%)]
Classification: ABC
Title: Sociálne postavenie slovenských priemyselných a poľnohospodárskych robotníkov odchádzajúcich za prácou do Nemecka v rokoch 1939 – 1945 / Peter Mičko. In Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén : ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení / rec. Olga Fejtová, Dušan Škvarna. - 1. vyd. - Praha : Historický ústav AC ČR, 2013. - ISBN 978-80-7286-225-2. - S. 579-605 [1,5 AH].
Authors: [MIČKO, Peter (100%)]
Classification: ABD
Title: 1. Na úvod: Pohyb etník, etnické hranice, etnický priestor na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Branislav Šprocha, Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [18 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Authors: [TIŠLIAR Pavol (35%) – ŠMIGEĽ Michal (30%) – ŠPROCHA Branislav (35%)]
Classification: ABD
Title: 1.1 Migračná politika na Slovensku v kontexte populačnej politiky v medzivojnovom období / Pavol Tišliar. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [13 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Authors: [TIŠLIAR, Pavol (100%)]
Classification: ABD
Title: 1.2 Možnosti sledovania vnútornej migrácie na Slovensku vo výsledkoch medzivojnových sčítaní ľudu / Branislav Šprocha, Pavol Tišliar. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [18 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Authors: [ŠPROCHA, Branislav (50%) – TIŠLIAR, Pavol (50%)]
Classification: ABD
Title: 1.3 Organizovanie vysťahovalectva v Československej republike na začiatku 20. rokov 20. storočia / Pavol Tišliar. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [15 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Authors: [TIŠLIAR, Pavol (100%)]
Classification: ABD
Title: 1.4 K problematike vysťahovalectva zo Slovenska v medzivojnovom období / Miroslav Kmeť. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [13 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Authors: [KMEŤ, Miroslav (100%)]
Classification: ABD
Title: 1.5 Cudzinci na Slovensku v medzivojnovom období / Branislav Šprocha, Pavol Tišliar. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [21 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Authors: [ŠPROCHA, Branislav (50%) – TIŠLIAR, Pavol (50%)]
Classification: ABD
Title: 1.6 Príchod emigrantov z Ruska a ich pôsobenie na území Slovenska v rokoch 1918 – 1939 / Ľubica Harbuľová. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [13 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Authors: [HARBUĽOVÁ, Ľubica (100%)]
Classification: ABD
Title: 1.7 Vysťahovalectvo Slovákov z k Poľsku pripojených území Spiša a Oravy po roku 1920 na Slovensko / Milica Majeriková-Molitoris. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [14 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Authors: [MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (100%)]
Classification: ABD
Title: 1.8 Vnútorná kolonizácia juhu Slovenska za prvej republiky / Martin Hetényi. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [10 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Authors: [HETÉNYI, Martin (100%)]
Classification: ABD
Title: 1.9 Sťahovanie do najväčších miest Slovenska. Urbanizačný proces na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Branislav Šprocha. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [21 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Authors: [ŠPROCHA, Branislav (100%)]
Classification: ABD
Title: 2.1. Špecifiká pôsobenia českých zamestnancov na Slovensku a ich odchodu v rokoch 1938 – 1945 / Peter Mičko, Pavol Martuliak. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [20 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Authors: [MIČKO, Peter (80%) – MARTULIAK, Pavol (20%)]
Classification: ABD
Title: 2.2 Migrácia Slovákov a Čechov z južného Slovenska po viedenskej arbitráži (s dôrazom na región Žitného ostrova) / Katarína Ristveyová. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [18 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Authors: [RISTVEYOVÁ, Katarína (100%)]
Classification: ABD
Title: 2.3 Dve dejstvá tisícok tragédií: deportácie židov zo Slovenska v rokoch druhej svetovej vojny (pokus o bilanciu) / Anton Hruboň. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [33 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Authors: [HRUBOŇ, Anton (100%)]
Classification: ABD
Title: 2.4 Migrácia slovenskej pracovnej sily do Veľkonemeckej ríše / Peter Mičko. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [26 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Authors: [MIČKO, Peter (100%)]
Classification: ABD
Title: 2.5 Maďarskí utečenci na Slovensku (1938 – 1945) / Martin Hetényi. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [22 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Authors: [HETÉNYI, Martin (100%)]
Classification: ABD
Title: 2.6 Ukrajinskí a ruskí utečenci na Slovensku (1944 – 1945) / Michal Šmigeľ, Peter Mičko. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [17 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Authors: [ŠMIGEĽ, Michal (50%) – MIČKO, Peter (50%)]
Classification: ABD
Title: 2.7 Evakuácia nemeckého obyvateľstva zo Slovenska (1944 – 1945) ako súčasť migračných pohybov etnických Nemcov v strednej a východnej Európe na konci 2. svetovej vojny / Michal Schvarc. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [23 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Authors: [SCHVARC, Michal (100%)]
Classification: ABD
Title: 3.1 Politika transferu a migrácia obyvateľstva na Slovensku (v kontexte strednej a východnej Európy) na konci II. svetovej vojny a v povojnovom perióde / Michal Šmigeľ. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [16 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Authors: [ŠMIGEĽ, Michal (100%)]
Classification: ABD
Title: 3.2 „Dovidenia, Slovensko!“ Evakuácia režimových činovníkov a vojenských jednotiek z územia Slovenskej republiky v prvých mesiacoch roku 1945 / Anton Hruboň. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [15 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Authors: [HRUBOŃ, Anton (100%)]
Classification: ABD
Title: 3.3 Špecifika sovietskej repatriačnej akcii na Slovensku povojnových rokoch (1944 – 1950) / Michal Šmigeľ. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska. - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [18 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Authors: [ŠMIGEĽ, Michal (100%)]
Classification: ABD
Title: 3.4 Presídlenie slovenských Rusínov do ZSSR (1945 – 1947) / Michal Šmigeľ. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [23 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Authors: [ŠMIGEĽ, Michal (100%)]
Classification: ABD
Title: 3.5 Utečenci z hornej Oravy a severného Spiša a ich osídlenie na Slovensku / Milica Majeriková-Molitoris. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [22 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Authors: [MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (100%)]
Classification: ABD
Title: 3.6 Emigrácia Židov zo Slovenska (1945 – 1949) v československom kontexte / Juraj Jankech. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [22 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Authors: [JANKECH, Juraj (100%)]
Classification: ABD
Title: 3.7 Reemigrácie a repatriácie zahraničných Slovákov do vlasti po roku 1945 (akcia „Mať volá“) / Soňa Polónyová. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [19 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Authors: [POLÓNYOVÁ, Soňa (100%)]
Classification: ABD
Title: 3.8 Slovenská politická emigrácia z roku 1945 a formovanie zahraničného odboja / Vladimír Varinský. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [20 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Authors: [VARINSKÝ, Vladimír (100%)]
Classification: ADD
Title: Slovensko-poľský spor o inkorporované územia Spiša a Oravy v roku 1945 = The Slovak - Polish dispute on the incorporated territories of Spis and Orava in 1945 / Milica Majeriková-Molitoris. In: Historický časopis / Historický ústav SAV, Bratislava. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2013. - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 3 (2013), s. 533-550.
Authors: [MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (100%)]
Classification: ADE
Title: Anti-communist activities of the exile White Legion and its operation by the State security in Slovakia / Vladimír varinský. In European researcher : multidisciplinary scientific periodical. - Sochi : Sochi State University, 2012. - ISSN 2219-8229. - No. 1 (16) (January 2012), pp. 49-60.
Authors: [VARINSKÝ, Vladimír (100%)]
Classification: ADE
Title: Ethnicity and the Population of Slovakia between 1919 and 1940 / Pavol Tišliar. In: European researcher : multidisciplinary scientific periodical. - Sochi : Sochi State University, 2013. - ISSN 2219-8229. - Vol. 4. No. 42 (2013), pp. 429-436.
Authors: [TIŠLIAR, Pavol (100%)]
Classification: ADE
Title: Volna bežencev s territorii SSSR v Slovakiju v 1944 g. / Peter Mičko, Michal Šmigeľ. In: Istoričeskaja demografia : vedecký časopis. - Moskva, Syktyvkar : Naučnyj sovet RAN, 2013. - ISSN 2304-5922. - Roč. 9, č. 1 (2012), s. 50-56.
Authors: [MIČKO, Peter (50%) - ŠMIGEĽ, Michal (50%)]
Classification: ADF
Title: K problematike vysťahovalectva z bývalých inkorporovaných obcí severného Spiša a hornej Oravy do Československa / Milica Majeriková-Molitoris. In Acta historica Neosoliensia : vedecký časopis pre historické vedy / rec. Ján Beljak, Ivan Chalupecký ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied UMB, Katedra histórie, 2013. - ISSN 1336-9148. - Roč. 16, č. 1-2 (2013), s. 70-87.
Authors: [MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (100%)]
Classification: AEC
Title: Beginnings of Organisation of Emigration in the Czechoslovak Republic / Pavol Tišliar. In: Studies in the Population of Slovakia II / eds. P. Tišliar, S. Čéplö. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. - ISBN 978-83-7490-755-2. - S. 43-62.
Authors: [TIŠLIAR, Pavol (100%)]
Classification: AEC
Title: Introduction to the Problem of Population Censuses of Slovakia in 1919 and 1921 / Pavol Tišliar. In: Studies in the Population of Slovakia II / eds. P. Tišliar, S. Čéplö. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. - ISBN 978-83-7490-755-2. - S. 7-42.
Authors: [TIŠLIAR, Pavol (100%)]
Classification: AEC
Title: Notes on the Organisation of the 1940 Population Census / Pavol Tišliar. In: Studies in the Population of Slovakia II / eds. P. Tišliar, S. Čéplö. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. - ISBN 978-83-7490-755-2. - S. 97-119.
Authors: [TIŠLIAR, Pavol (100%)]
Classification: AEC
Title: On employment of women in Slovakia in the inter-war period / Pavol Tišliar. In: Studies in the Population of Slovakia II / eds. P. Tišliar, S. Čéplö. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. - ISBN 978-83-7490-755-2. - S. 63-96.
Authors: [TIŠLIAR, Pavol (100%)]
Classification: AEC
Title: Populačná politika a populačný vývoj na území Slovenska v rokoch 1938 – 1945 : metodologické východiská / Pavol Tišliar. In: Populačné štúdie Slovenska I. / ed. Pavol Tišliar. - Krakov, Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. - ISBN 978-83-7490-691-3. – S. 9-18.
Authors: [TIŠLIAR, Pavol (100%)]
Classification: AEC
Title: Sovetskaja akcija po repatriacii na territorii Slovakii (1945 – 1948) : (po materialam slovackich archivov) / Michal Šmigeľ. In Krynicaznajstva i specyjaľnyja histaryčnyja dyscyplin : navukovy zbornik / vedec. red. S. M. Chodzin, E. M. Savicki ... [et al.]. Vypusk 7. - Minsk : BDU, 2012. - ISBN 978-985-518-644-2. - ISSN 1995-5650. - S. 99-108.
Authors: [ŠMIGEĽ, Michal (100%)]
Classification: AEC
Title: Statistical Practice and Ethnic Policy of the Slovak Republic 1939 – 1945 / Pavol Tišliar. In: Studies in the Population of Slovakia II / eds. P. Tišliar, S. Čéplö. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. - ISBN 978-83-7490-755-2. - S. 121-146.
Authors: [TIŠLIAR, Pavol (100%)]
Classification: AED
Title: 4. Záverom / Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [6 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Authors: [ŠMIGEĽ, Michal (50%) - TIŠLIAR, Pavol (50%)]
Classification: AED
Title: Ak si „Russkij“, tvoje miesto je v Rusku! Peripetie presídlenia slovenských Rusínov do Sovietskeho zväzu v roku 1947 / Michal Šmigeľ. In: Studium Carpato-Ruthenorum 2013. Štúdie z karpatorusinistiky 5 / zost. K. Koporová; rec. V. Jabur, M. Káprály. - Prešov: Prešovská univerzita v Prešove – Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, 2013. - ISBN 978-80-555-0946-4. - S. 42-78.
Authors: [ŠMIGEĽ, Michal (100%)]
Classification: AED
Title: Národná rada odtrhnutých obcí hornej Oravy / Milica Majeriková-Molitoris. In Národné rady v regióne Karpát na sklonku druhej svetovej vojny / zost. Marián Gajdoš, Stanislav Konečný, Michal Šmigeľ ; rec. Peter Mičko, Pavol Tišliar. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. - ISBN 978-80-970042-6-2. - S. 122-132.
Authors: [MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (100%)]