Faculty of Humanities University of Matej Bel

Thematization of loneliness in chosen texts of Slovak literature

Classification: ADC
Title: Neviditeľné hranice: samota a osamelosť Žida v slovenskej realistickej próze
Authors: Henrich Jakubík
Classification: ADF
Title: Interdisciplinárny dialóg o samote
Authors: Martina Kubealaková
Classification: ADF
Title: K funkcii predmetov v románe Narcis
Authors: Martin Benikovský
Classification: ADF
Title: Medzi dvoma svetmi (Ľudmila Podjavorinská - Baránok Boží)
Authors: Zuzana Bariaková
Classification: ADF
Title: Prichýliť svoje srdce (tematizácia samoty v diele Jána Bodenka - Ivkova biela mať, 1938)
Authors: Zuzana Bariaková
Classification: AEC
Title: Výzvy Kukučínovej krátkej prózy
Authors: Henrich Jakubík
Classification: AED
Title: Aspekt samoty a osamelosti v Gavlovičovom živote a tvorbe
Authors: Martina Kubealaková
Classification: AED
Title: Ľúbostná próza v populárnej literatúre 19. storočia
Authors: Martina Kubealaková
Classification: AED
Title: Novela Pieseň o studničnej vode od Stanislava Rakúsa v kontexte slovenskej baladicky tvarovanej modernej prózy
Authors: Tatiana Vinarčíková
Classification: AED
Title: Podoby samoty a osamelosti v slovenskej realistickej próze
Authors: Henrich Jakubík
Classification: AED
Title: Vilikovský na ceste
Authors: Zuzana Ištvánfyová