The development of health-oriented skills in the new conditions of education in Sport, in pre-primary, primary and secondary education.

Project information

Annotation of achieved result: Physical ability monitoring of childrens at primary school in county Žilina, Banská Bystrica, Veľký Krtíš and Prievidza showed, that it is mostly below the average. Above the average and excellent physical ability have children, who make sport regularly with aim to achieve sport performance.

Sponsor:

Scientific Grant Agency of the Slovak Republic

Project number:1/0253/11
Duration:2011 - 2013
Project manager:nnovotna@umb.sk
Project coordinator:doc. Mgr. Novotná Nadežda, PhD. (Faculty of Arts, Matej Bel University in Banská Bystrica)
Foreign project:no
Classification: ADF
Title: Longitudinálne sledovanie dynamiky zmien plaveckej výkonnosti uchádzačiek o štúdium telesnej výchovy v Banskej Bystrici
Authors: Matej Bence - Zuzana Tonhauserová
Classification: ADF
Title: Realizácia a postoje žiakov k vyučovaniu plávania na vybraných základných školách v regióne Prešov
Authors: Matej Bence - Nadežda Novotná - David Gonos
Classification: ADF
Title: Telesná zdatnosť žiakov mladšieho školského veku hodnotená Jacíkovým testom
Authors: Naďa Novotná - Naďa Vladovičová
Classification: ADF
Title: Úroveň vybraných pohybových schopností študentov KTVŠ UMB v Banskej Bystrici
Authors: Naďa Novotná - Silvia Končoková
Classification: ADF
Title: Vyučovanie plávania a plavecká spôsobilosť študentov vybraných stredných škôl v Čadci a ololí.
Authors: Matej Bence - Juraj Časnocha