The level of body posture and function of shortened and weakened muscles and their importance for pupils at basic and high schools in region Central Slovakia

Project information

Annotation of achieved result: We have designed and in specific teaching practice at Primary schools we verified motion program with a yoga workout and exercises on fitballs. We found a positive effect on his posture and muscle balance. Also on basic school we developed a program to verify the motion of a stretching exercise. We found a positive effect on the postural muscles. After applying a set of compensatory stretching exercises, we examined samples of pupils of basic school - boys and girls, experiencing a reduction in frequency of shortened muscles, which are reflected in the identification of statistical significance between the input and output measurements on the surface at 0.05 p m. surrae triceps, the level of p 0.01 for hip flexor and knee.

Sponsor:

Scientific Grant Agency of the Slovak Republic

Project number:1/0218/10
Duration:2010 - 2011
Project manager:pavol.bartik@umb.sk
Project coordinator:prof. PaedDr., PhD. Bartík Pavol (Faculty of Arts, Matej Bel University in Banská Bystrica)
Foreign project:no
Published publications: AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách:

Jurašková, Ž. - Bartík, P.: Vplyv pohybového programu na držanie tela a svalovú nerovnováhu žiakov 1. stupňa základnej školy. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010. 172 s. ISBN 978-80-8083-983-3.

Adamčák, Š. - Bartík, P. et al. Úroveň posturálnych a fázických svalov žiakov 2. stupňa základných škôl. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. 173 s. ISBN 978-80-557-0315-2

Kozaňáková, A.: Vplyv kompenzačného strečingového programu na posturálne svalstvo dolných končatín u žiakov 1.stupňa základných škôl. Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. 99 s. ISBN 978-80-557-0316-9


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách:

Bartík, P.: Vplyv pohybového programu na formovanie správnych pohybových stereotypov u detí mladšieho školského veku. In Význam pohybových aktivit pro osobní rozvoj a podporu zdraví : recenzovaný sborník s mezinárodní prezentací vědeckých a odborných článků. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7394-223-6. s. 25-34.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách:

Bartík, P. - Sližik, M.: Záujem žiakov o realizovaný pohybový program s obsahom jogových cvičení a cvičení na fitloptách. In Pohyb a zdravie = Movement and health : zborník recenzovaných vedeckých príspevkov. 1. vyd. Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010. ISBN 978-80-8113-034-2. s. 10-14.

Bartík, P. - Adamčák, Š.: Svalová nerovnováha žiakov stredných škôl . In Ošetrovateľstvo - pohyb - zdravie : zborník vedeckých prác. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva, 2011. ISBN 978-80-8075-487-7. s. 216-223.
Publications submitted to the press: Žiadne.

Proceedings and abstracts: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách:

Bartík, P.: Vplyv jogových cvičení a cvičení na fitloptách na odstraňovanie svalovej nerovnováhy detí mladšieho školského veku . In Pedagogická kinantropologie : soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 14. 4. - 16. 4. 2010. Ostrava : Tribun EU, 2010. ISBN 78-80-7399-116-6. - s. 68-75.