Mgr. Roman Hofreiter, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
13:00 - 14:00
Utorok
13:00 - 14:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Address

Mgr. Roman Hofreiter, PhD.
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Office: 323
Phone: +421 48 446 7323
Email: roman.hofreiter@umb.sk

On-line contact form

=