PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrový rozvrhár, koordinátor Moodle a ECTS (ectsporadca.ktvs@umb.sk)

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
č.34

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
-
Utorok
10:00 - 11:30
Streda
-
Štvrtok
08:30 - 09:30
Piatok
-
Prostredníctvom aplikácie MS Teams po dohode mailovou komunikáciou

Address

PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.


Office: č.34
Phone: +421 48 446 7554
Email: Rastislav.Kollar@umb.sk

On-line contact form

=