Publikačná činnosť

Praktické príklady tréningových jednotiek.

Autori: KOLLÁR, R.
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Tréner futbalu. Učebné texty pre trénerov EURO B licencie. Banská Bystrica: Krajské športové centrum, SsFZ TMK, 2007. s. 186 – 195. ISBN 978-80-89183-36-4

FUTBAL.

Autori: KOLLÁR, R. - ADAMČÁK, Š.
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: UMB PF, 2007. 193 s. ISBN 978-80-8083-444-9

Vyučovanie futbalu v telesnej výchove na ZŠ.

Autori: KOLLÁR, R.
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: UMB PF, 2007. 107 s. ISBN 978-80-8083-500-2

Stav vyučovania futbalu na 1. stupni ZŠ.

Autori: KOLLÁR, R.
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Súčasnosť a perspektívy telovýchovného procesu na školách. Banská Bystrica: UMB PF, 2006. s. 106-112 ISBN 80-8083-227-1

Wychowanie fizyczne sport dzieci i młodziezy.

Autori: NEMEC, M. – KOLLÁR, R.
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005. S. 159-164.

Rozvoj rýchlostných schopností 11-13 ročných žiakov vo futbale na ZŠ.

Autori: KOLLÁR, R.
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Deti, mládež a futbal. Zborník futbalových príspevkov. Banská Bystrica: Vedecká spoločnosť pre TV a Š, 2004. s. 28-35. ISBN 80-8083-036-3

On-line contact form

=