Bc. Tatiana Murínová

Sekretárka, pre dve pracoviská súčasne: Katedra sociálnych štúdií a etnológie a Katedra európskych kultúrnych štúdií

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Office:
J016

Stránkové hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Každý deň v čase 11:10 - 11:45 h pracovne v hornej budove (podateľňa, dekanát, KSŠaE)

Address

Bc. Tatiana Murínová
Tajovského 40
97401 Banská Bystrica

Office: J016
Phone: +421 48 446 5313
Email: Tatiana.Murinova@umb.sk

On-line contact form

=