doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Koordinátor siete CEEPUS

Zaradenie:
Docent
Office:
3. poschodie č. 318

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
-
Utorok
13:00 - 14:30
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Doporučujem vopred napísať e-mail.

Address

doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Office: 3. poschodie č. 318
Phone: +421 48 446 7318
Email: Ulrich.Wollner@umb.sk

On-line contact form

=