Publikačná činnosť

Komunikačné nástroje a ich použitie v reality TV

Autori: Veronika Gondeková
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In Motus in verbo : vedecký časopis mladej generácie. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, 2019. - ISSN 1339-0392. - online, roč. 8, č. 1 (2019), s. 31-39.

Komunikačné koncepcie televíznych relácií žánru reality TV

Autori: Veronika Gondeková
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In Komunikácia v odborných reflexiách : zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 12. - 13. 9. 2018. S. 359-370.

Správa z konferencie Komunikácia v odborných reflexiách

Autori: Veronika Gondeková. Patrícia Molnárová
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Roč. 84, č. 1 (2019), s. 95-98. - Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, 2019

Správa z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov

Autori: Veronika Gondeková
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Roč. 10, č. 37-38 (2019), s. 59-61. - Prešov : Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti pri FF PU, 2019

Persuasive-communication and manipulative-communication concepts in television programme of the reality TV genre

Autori: Veronika Gondeková
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In Media Literacy and Academic Research : scientific journal. - Trnava : University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2018. - ISSN 2585-8726. - Vol. 1, no. 2 (2018), pp. 51-59.

Argument v televíznych reláciách žánru reality TV

Autori: Veronika Gondeková
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In VARIA XXVII : zborník abstraktov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov, Banská Bystrica - Šachtičky, 21.–23.11.2018 / eds. Veronika Gondeková, Gabriel Rožai. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - ISBN 978-80-557-1437-0. - S. 16.

Reflexie o komunikácii

Autori: Veronika Gondeková
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV / Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. - Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, 1995-. - ISSN 0037-6981. - Roč. 83, č. 3 (2018), s. 327-332. (2018).

VARIA XXVII : zborník abstraktov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov

Autori: eds. Veronika Gondeková, Gabriel Rožai
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: VARIA XXVII : zborník abstraktov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov, Banská Bystrica - Šachtičky, 21.–23.11.2018 / eds. Veronika Gondeková, Gabriel Rožai. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - 66 s. [3,30 AH]. - ISBN 978-80-557-1437-0

Manipulačno-komunikačná koncepcia predvolebnej kampane politickej strany Most-Híd

Autori: Veronika Gondeková
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In Varia XXV [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 23.-25. 11. 2016) / rec. Ľubomír Kralčák, Jaromír Krško, Slavomír Ondrejovič. - 1.vyd. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2017. - ISBN 978-80-971690-2-2. - online, s. 77-90.

Manipulatívnosť a persuazívnosť v televíznych reláciách reality TV

Autori: Veronika Gondeková
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In Manipulačno-komunikačné a persuazívno-komunikačné koncepcie / ed. Pavol Odaloš ; rec. Juraj Rusnák, Ján Sabol. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - ISBN 978-80-557-1338-0. - S. 167-173.

Manipulačno-komunikačná koncepcia predvolebnej kampane politickej strany Most-Híd.

Autori: Veronika Gondeková
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In Varia XXV : zborník abstraktov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2017. ISBN 978-80-971690-3-9, s. 13.

Blogosféra

Autori: Veronika Gondeková
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In Slovenské národné noviny : týždenník Matice slovenskej. - Martin : Matica slovenská a Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2017. - ISSN 0862-8823. - Roč. 32, č. 14 (2017), s. 8.

Presviedčanie a manipulácia

Autori: Veronika Gondeková
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In Slovenské národné noviny : týždenník Matice slovenskej. - Martin : Matica slovenská a Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2017. - ISSN 0862-8823. - Roč. 32, č. 24 (17. jún) (2017), s. 6.

Reality šou

Autori: Veronika Gondeková
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In Slovenské národné noviny : týždenník Matice slovenskej. - Martin : Matica slovenská a Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2017. - ISSN 0862-8823. - Roč. 32, č. 32-33 (12. august) (2017), s. 4.

Individuálny štýl v blogerských príspevkoch na knižných internetových portáloch

Autori: Veronika Gondeková
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In Slovakistika : pohľady mladej vedy : zborník štúdií predstaviteľov najmladšej generácie slovakistov / rec. Július Lomenčík, Renáta Hlavatá. roč. 3. - 1. vyd. - Martin : Matica slovenská, 2016. - ISBN 978-80-8128-183-9. - S. 95-102.

On-line contact form

=