prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Office:
K136

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
13:00 - 14:30
Štvrtok
-
Piatok
-
- konzultácie poskytujem len po predchádzajúcej dohode (osobnej, telefonickej, via e-mail)

Address

prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
Katedra slovenského jazyka a komunikácie
Tajovského ul. 51
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Office: K136
Phone: +421 48 446 51 36
Email: vladimir.patras@umb.sk

On-line contact form

=