PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, fakultná koordinátorka ŠVA, katedrová koordinátorka ŠVA, katedrová koordinátorka pedagogických praxí, členka AS FF UMB, členka redakčnej rady fakultného e-časopisu Motus in verbo

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
F334

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
12:00 - 14:00
Piatok
-
Konzultácie si VOPRED dohodnite cez e-mail zuzana.bariakova@umb.sk.

Address

PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Office: F334
Phone: +421 48 446 7334
Email: zuzana.bariakova@umb.sk

On-line contact form

=