Nikitina Elena

Vysokoškolská učiteľka, lektorka ruského jazyka

Zaradenie:
Zahraničný lektor

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

Nikitina Elena
Katedra slovanských jazykov


Email: elena.nikitina@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vedecké zameranie:

reflexia ruskej histórie v dielach vizuálneho umenia

interpretácia literatúry v knižnej ilustrácii   

ruské výtvarné umenie (s akcentom na umenie 2. polovice 20. storočia a umenie 21. storočia) ako súčasť cudzojazyčnej edukácie 

ruská filmová tvorba ako súčasť cudzojazyčnej edukácie

ruská próza 2. polovice 20. storočia a 21. storočia (s akcentom na ruskú postmodernu)

ruská história 2. polovice 20. storočia a 21. storočia

 

Aktuálna pedagogická činnosť:

ruská literatúra 2. polovice 20. storočia a 21. storočia 

ruská história 2. polovice 20. storočia a 21. storočia

praktické jazykové cvičenia z ruského jazyka

konverzácie z ruského jazyka

ruská filmová tvorba a jej interpretácia

 

 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:

 

philosophiae doctor (PhD.) vo vednom odbore 75-02-9 Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii teória vyučovania ruského jazyka

 

Účasť v grantových projektoch (spoluriešiteľ):

VEGA č. 1/4736/07 Literatúra ako literárne konanie a jej konceptualizácia v kľúčových metaforách vzdelávacieho systému / Literature in Literary Actions and its Conceptualising Via Key Metaphors of Various Educational Systems. Vedúci projektu: doc. Ivan Jančovič, PhD., doba  riešenia projektu: 2016 - 2018.

 

Zahraničný projekt fondu Russkij mir História Ruska v umeleckých obrazoch: Učebno-metodický materiál pre výučbu predmetu História a kultúra Ruska (pre študentov-rusistov vysokých škol na Slovensku) / History of Russia in Paintings. Vedúca projektu: prof. Larisa A. Sugay, DrSc., doba  riešenia projektu: 2013 - 2015.

 

VEGA č. 1/4736/07 Slovanské literatúry 20. storočia - dialóg kultúr, jazykov a areálu / Slavic literature in the 20th century - a dialogue of cultures, languages and areas. Vedúca projektu: doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD., doba  riešenia projektu: 2007 - 2009.

 

 

Členstvo v organizáciách:

 

ARS - Asociácia rusistov Slovenska

 

 

Kontaktný formulár

=