Publikačná činnosť

Current Trends in Terminology

Autori: Elena Vallová
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Evolution and Transformation of Discourses: Linguistic, Philological and Socio- Cultural Aspects. Samara 2014. ISBN 978-5-4317-0101-6. 70-79 p.

Some Facts About Terminology in Detective Story by Arthur Conan Doyle

Autori: Elena Vallová
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: European Journal of Social and Human Sciences. Volume 2 Number 2 . ISSN 1339-6773.

K niektorým otázkam modernej terminológie

Autori: Elena Vallová
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Preklad a tlmočenie II. FFUMB B. Bystrica. ISBN 978-80-557-0796-9

Terminológia, normy a ich význam pre prekladateľov a tlmočníkov.

Autori: Elena Vallová
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: FHV UMB Banská Bystrica. ISBN 978-80-557-0578-1 . 64 s.

Konferenčná diplomacia pre tlmočníkov a prekladateľov

Autori: Elena Vallová
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: ISBN 978-80-557-0153-0 s. 359-364

Legal terms in the European Union texts

Autori: Elena Vallová
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: ISBN 978-80-557-0016-8. s.153-158.

Legal English

Autori: Elena Vallová
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: ISBN 978-80-557-0038-0 s. 70-76

K niektorým otázkam terminológie

Autori: Elena Vallová
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: ISSN 1338-0583 s. 21-27

Právna angličtina

Autori: Elena Vallová
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: ISBN 978-80-7414-131-7 s. 403-406

Vyučovanie fonetiky a fonológie anglického jazyka pre prekladateľov a tlmočníkov

Autori: Elena Vallová
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: ISBN 978-80-7414-193-5 s. 156-159

Právna terminológia anglického jazyka

Autori: Elena Vallová
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: ISBN 978-80-8075-375-7

Právna angličtina

Autori: Elena Vallová
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: ISBN 978-80-89090-49-5

Vyučovanie odborného jazyka na nefilologických fakultách

Autori: Elena Vallová
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: ISBN 978-80-8094-416-2 s 144-147

Kontaktný formulár

=