FF UMB sa predstavila na ďalšom veľtrhu vzdelávania

Po veľtrhu vzdelávania v Nitre a podujatí Noc výskumníkov sa Filozofická fakulta zúčastnila na ďalšej významnej akcii, tentoraz v Bratislave. V dňoch 9-11. októbra 2018 sa v Bratislave konal veľtrh vzdelávania a kariéry Academia-VAPAC. Študentom stredných škôl sme prezentovali možnosti štúdia u nás, uplatnenie absolventov, možnosti grantov a mobilít a ďalšie informácie. Podujatie za FF UMB pripravil Referát marketingu a vzťahy s verejnosťou pod gesciou prodekana pre rozvoj, informatizáciu a vzťahy s verejnosťou FF UMB