Mgr. François Schmitt, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor pedagogickej praxe pre francúzsky jazyk. Spolukoordinátor Centra univerzitnej úspešnosti UMB

Telefónne číslo:
048 446 5129
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K 129 (Tajovského 51)

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
10:00 - 12:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie sú možné aj mimo konzultačných hodín po predchádzajúcom dohovore.

Kde ma nájdete

Mgr. François Schmitt, PhD.
Katedra romanistiky
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: K 129 (Tajovského 51)
Telefón: 048 446 5129
Email: francois.schmitt@umb.sk

Profesijná charakteristika


VZDELANIE


2009-2014 : Doktorandské štúdium Univerzita Matja Bela

2001-2002 : Université Stendhal Grenoble III

Magisterské štúdium (Maîtrise de Français Langue Etrangère) odbor Francúzština ako cudzí jazyk

2000-2001 : Université Stendhal Grenoble III

Bakalárske štúdium (Mention FLE des Licences) odbor Francúzština ako cudzí jazyk

1991-1994 : Université des Sciences humaines Strasbourg II

Bakalárske štúdium (Licence) odbor Dejepis

Prehľad pracovnej praxe

Od 1998 : UMB

2001-2002 : Osemročné Gymnázium Okružná vo Zvolene

Jazykový asistent (Program Socrates)

1997-1998 : Lektor francúzskeho jazyka na Vojenskej leteckej Akadémii v Košiciach


PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Vyučovanie predmetov : Kapitoly z dejín a kultúry Francúzska, Dejiny Francúzka, Reálie Francúzska, Reálie frankofónnych krajín, Jazykové cvičenia, Špeciálny jazykový seminár, Písomný prejav, Korektívna fonetika, Francúzske kultúrme štúdiá


VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Interkúlturna komunikácia