Turecký jazyk v ZS 2021/2022 – Turkish language in WS 2021/2022

ROZVRH na ZS akademického roka 2021/2022

Time schedule for winter semester 2021/2022

 

Všetky hodiny sú v učebni K026, Tajovského 51. 

All classes will be in room K026, Tajovského 51. 

 

Pondelok 13:00 - 13:40: Turecký jazyk 3 (pre bakalárov)

Monday 13:00 - 13:40: Turkish language 3 (for bachelor students)

 

Utorok 13:00 - 13:40, Turecký jazyk 1 (pre bakalárov)

Tuesday 13:00 - 13:40, Turkish language 1 (for bachelor students)

 

Utorok 14:35 - 15:15, Turecký jazyk 3 (pre magistrov)

Tuesday 14:35 - 15:15, Turkish language 3 (for master students)

 

Streda 13:50 - 14:30, Turecký jazyk 1 (pre magistrov)

Wednesday 13:50 - 14:30, Turkish language 1 (for master students)

 

 

 

70 %-ná účasť = úspešné absolvovanie

70% participation = successful completion