Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7523
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
KTVŠ č.m. 3A

Konzultačné hodiny

Pondelok
14:00 - 15:00
Utorok
08:00 - 09:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Dr.Š. konzultácie podľa dohody. Počas skúškového obdobia konzzultácie podľa dohody.

Kde ma nájdete

prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.
Katedra telesnej výchovy a športu
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: KTVŠ č.m. 3A
Telefón: 048 446 7523
Email: Ivan.Cillik@umb.sk

Profesijná charakteristika

KTVŠ FHV UMB, email: ivan.cillik@umb.sk
telefón: 7526
číslo kancelárie: 3A
Pedagogická činnosť:
Atletika, TaD Športu, Antropomotorika, Lyžovanie
Špecializácia: atletika


VÝBEROVÁ PERSONÁLNA BIBLIOGRAFIA

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

1. ČILLÍK, I.: Pedagogické hodnotenie viacročnej športovej prípravy v behu na 400 metrov žien. Banská Bystrica: FHV UMB, 2000, 86 s. ISBN 80-8055-460-9 (4,3 AH)
2. ČILLÍK, I.: Intraindividuálna závislosť tréningového zaťaženia a výkonnosti v skoku do diaľky. In: Acta Universitatis Mathiae Belii: odbor telesná výchova a šport: séria humanitná. Banská Bystrica: UMB, č. 1, 1994, s.55 - 82. ISBN 80-85162-75-X (3,1 AH)

ABB Články a state charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách

1. ČILLÍK, I.: Analýza trojročnej športovej prípravy skokanky do diaľky vrcholovej výkonnosti. In: Acta facultatis pedagogicae. Banská Bystrica: PF, 1992, s. 31 - 66. ISBN 80-85162-35-0 (2,1 AH)

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

1. ČILLÍK, I.: System kontroli i oceny skutecznosci procesu treningu w skoku w dal. In: GABRYS,T. a KOSMOL, A.: Wybrane zagadnienia kontroli procesu treningu w sporcie wyczynowym. Warszawa: Alma - Press, 2000, s. 41 - 58. ISBN 83-7020-283-7 (1,1 AH)

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

1. ČILLÍK, I.: Vekové a somatické faktory športového výkonu žien v skoku do diaľky. In: Telesná výchova a šport, ročník 2, 1992, č. 1, s. 20 - 22. (0,4 AH)
2. ČILLÍK, I.: Rozvoj odrazovej výbušnosti 11 - ročných dievčat. In: Telesná výchova a šport, ročník 7, 1997, č. 2, s. 25 - 29. ISSN 1335-2245 (0,5 AH)
3. ČILLÍK, I. - BÁLENT, R.: Rozdiely v rozvoji odrazovej výbušnosti 10 - 11 ročných chlapcov a dievčat. In: Telesná výchova a šport, ročník 9, 1999, č. 1, s. 13 - 16. ISSN 1335-2245 (0,5 AH - 60 % podiel)

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

1. ČILLÍK, I.: Závislosť výkonnosti v trojskoku od tréningového zaťaženia. In: Tréner, 1984, č. 3, s. 112 - 115.
2. ČILLÍK, I.: Výchovné pôsobenie trénera v Slávii PF Banská Bystrica. In: Tréner, 1985, č. 3, s. 112 - 113. (0,3 AH)
3. ČILLÍK, I.: Podiel práce funkcionárov na formovanie osobnosti vysokoškolákov vo VŠTJ Slávia PF Banská Bystrica. In: Tréner, 1995, č. 8, s. 342 - 344. (0,3 AH)
4. ČILLÍK, I.: Motivácia a vplyv športovania vo VŠTJ na vysokoškoláčky. In: Telesná výchova mládeže, 1985, č. 4, s. 167 - 171. (0,4 AH)
5. ČILLÍK, I.: Príprava starších žiačok v atletických športových triedach. In: Tréner, 1985, č. 5, s. 208 - 211.
6. ČILLÍK, I. - KOSKA, I.: Druhy a príčiny zranení slovenských šprintérov. In: Slovenská atletika III., 1997, č. 11 - 12, príloha s. 1 - 4. (0,5 AH - 40 % podiel)
7. ČILLÍK, I., - KRŠKA, P., - DREMMELOVÁ, I.: Rozbeh v skoku do diaľky na majstrovstvách Slovenska. In: Slovenská atletika VI., 2000, č. 3, príloha s. 1 - 4. (0,5 AH - 50 % podiel)

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch

1.ČILLÍK, I.: Intraindividual Relationship between Training Exertion and Performances in Long Jump. In: Some possibilities of objective methods used in sport training of young athletes. Nymburk : ČAS, 1994, sekcia II, s. 8 - 14. (0,6 AH)
2. ČILLÍK, I.: Rozvoj bežeckej rýchlosti u 11 - ročných dievčat. In: Télesná výchova a sport na přelomu století. Praha : FTVS UK, 1996, s. 51 - 53. ISBN 80-902147-2-X (0,4 AH)
3. ČILLÍK,I.: The proportion of the running training indicators during annual training cycle in the 400 m women run. In: Lekkoatletyka w teorii i praktyce. Gdansk: AWF, 2001, s. 95 - 100. (0,4 AH)
4. ČILLÍK,I.: Hodnotenie rozloženia tempa behu na 400 m žien. In: Nové poznatky v atletice 2000. Brno: KTV PF MU, 2001, s. 50 - 54. ISBN 80-210-2640-5 (0,4 AH)
5. BENCE, L. - ČILLÍK, I. - NAPIERALA, M. - ZASADA, M.: Telesný rozvoj a zmeny pohybovej výkonnsosti 19 - ročných vojakov základnej prezenčnej služby v Slovenskej republike.In: Kultura fizyczna w wojsku w dobie przemian. Poznan: Wydawnictwo Wyzsej Szkoly Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego, 2002, s. 159 - 163. ISBN 83-88748-14-9

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch

1. ČILLÍK, I.: Podiel vysokoškolskej telovýchovnej jednoty Slávia PF na komunistickej výchove vysokoškolákov PF v Banskej Bystrici. In: Šport a škola. Zborník VMR SÚV ČSZTV XII. Bratislava : Šport, 1986, s. 118 - 131. ISBN 77-007-86 (1,1 AH)
2. ČILLÍK, I.: Pohybová výkonnosť a telesný rozvoj chlapcov atletickej športovej triedy. In: MORAVEC, R. - KAMPMILLER, T. - SEDLÁČEK, J. a kol.: EUROFIT. Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť školskej populácie na Slovensku. Bratislava : SVS TVŠ, 1996, s. 148 - 151. ISBN 80-967-487-1-8(0,5 AH)
3. ČILLÍK, I.: Atletická výkonnosť u žiakov 8. Ročníka základných škôl v Banskej Bystrici. In: Acta Universitatis Matthiae Belii: séria humanitná: odbor telesná výchova a šport. Banská Bystrica: UMB, RVS TVŠ, č. 2, 1996, s. 19 - 23. ISBN 80-8055-018-2 (0,5 AH)
4. ČILLÍK, I. - ROŠKOVÁ, M.: Realizácia obsahu atletiky v súčasných podmienkach základných a stredných škôl. In: Inovácia učebných osnov telesnej výchovy na základných a stredných školách. Banská Bystrica : RVS TVŠ: UMB, 1996, s. 17 - 19. ISBN 80-8055-019-0 (0,2 AH - 50 % podiel)
6. ČILLÍK, I.: Rozvoj rýchlosti behu dievčat prostredníctvom frekvenčných bežeckých cvičení. In: Acta Universitatis Matthiae Belii. Sekcia vied o umení a vied o športe. Banská Bystrica: FHV UMB, č. 1, 1997, s. 118 - 132. ISBN 80-8055-018-6 (0,7 AH)
7. ČILLÍK, I.: Chyby v technike atletických disciplín u žiakov na začiatku II. stupňa základnej školy. In: Acta Universitatis Matthiae Belii. Sekcia vied o umení a vied o športe. Banská Bystrica : FHV UMB, č. 2, 1998, s. 151 - 162. ISBN 80-8055-172-3 (0,7 AH)
8. ČILLÍK, I.: Prognózy možností skvalitňovania vyučovania atletiky na II. stupni ZŠ. In: Zborník čiastkových výstupov z riešenia integrovanej grantovej úlohy. Banská Bystrica: FPV UMB, 1998, s. 144 - 147. ISBN 80-8055-183-9 (0,3 AH)
9. ČILLÍK, I.: Hodnotenie atletických zručností na základnej škole. In: Antropomotorika 1998. Banská Bystrica: RVS TVŠ, 1998, s. 106 - 110. ISBN 80-968103-1-6 (0,5 AH)
10. ČILLÍK, I.: Analýza výsledkov v predmete teória a didaktika atletiky v skupinách študentov telesnej výchovy. In: Acta Universitatis Matthiae Belii. Sekcia vied o umení a vied o športe. Banská Bystrica: FHV UMB, ročník III., 1999, s. 142 - 150. ISBN 80-8055-183-5 (0,5 AH)
11. ČILLÍK, I. - PROCKL, M.: Analýza techniky skoku do výšky u slovenských pretekárov. In: Acta Universitatis Matthiae Belii. Sekcia vied o umení a vied o športe. Banská Bystrica: FHV UMB, ročník III., 1999, s. 151 - 158. ISBN 80-8055-183-5 (0,5 AH - 40 % podiel)
12. ČILLÍK, I.: Beh s pridaním segmentových závaží v tréningu šprintérok - ako a kedy. In: Nové technológie v športovom tréningu, v športovom marketingu a manažemente. Trnava: KTVŠ MtF STU, 2000, s. 33 - 37. ISBN 80-227-1314-7 0,3 AH)
12. ČILLÍK, I.- JANČOKOVÁ, Ľ.: Názory študentov telesnej výchovy záverečných ročníkov na vzdelania získané na FHV UMB v Banskej Bystrici. Trnava: KTVŠ MtF STU, 2000, s. 38 - 44. ISBN 80-227-1314-7 (0,4 AH = 80 % podiel)
13. ČILLÍK, I.: Výsledky z lyžovania u študentov telesnej výchovy na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. In: Acta Universitatis Matthiae Belii. Sekcia vied o umení a vied o športe. Banská Bystrica: FHV UMB, ročník IV. 2000, s. 33 - 39. ISBN 80-8055-433-1 (0,5 AH)
14. ČILLÍK,I:: Štruktúra ročného tréningového cyklu junioriek. In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. Bratislava: SjF STU, 2001, s. 50 - 54. ISBN 80-227-1541-7 (0,3 AH)
15. ČILLÍK,I.: Hodnotenie rovnomernosti a utilizácie motorickej výkonnosti v úrovni športovej výjkonnosti v behu na 400 m žien. In: Testovanie motorických schopností testami Eurofitu a iných metodík. Trnava: KTVŠ MtF STU, 2001, s. 40 - 46. ISBN 80-227-1546-8 (0,35 AH)
16. BRČÁKOVÁ, A. - ČILLÍK,I.: Uplatňovanie psychologickej prípravy u pretekárov a pretekárok v skoku do výšky. In: Atletika 2001. Banská Bystrica: Dukát, 2001, s. 27 - 33. ISBN 80-967363-1-0 50 % podiel (0,3 AH)
17. ČILLÍK, I. - DOUŠEK, Ľ.: Zmeny bežeckej výkonnosti počas kondičnej prípravy v basketbalovom tíme žien. In: Atletika 2001. Banská Bystrica: Dukát, 2001, s. 42 - 48. 80 % podiel ISBN 80-967363-1-0 (0,3 AH)
18. ZAPOROŽANOV,V. - PRUSIK, K. - GORNER,K. - ČILLÍK,I.: O probleme indiwidualizacji treningu sporowego. In: Atletika 2001. Banská Bystrica: Dukát, 2001, s. 159 - 170. 10 % podiel ISBN 80-967363-1-0 (0,5 AH)
19. ČILLÍK, I. - ROŠKOVÁ, M.: Vyučovanie atletiky študentov telesnej výchovy FHV UMB Banská Bystrica. In: Atletika 2001. Banská Bystrica: Dukát, 2001, s. 172 - 174. 80 % podiel ISBN 80-967363-1-0 (0,2 AH)
20. ČILLÍK, I. - IŠTVÁN, R. - ROŠKOVÁ, M. - IVANIČOVÁ, I.: Monitorovanie úrovne aeróbnej vytrvalosti školskej populácie vo veku 11 - 16 rokov. In: Antropomotorika 2001. Banská Bystrica: SVSTVŠ, s. 165 - 171. ISBN 80-968726-1-3 40 % podiel (0,4 AH)
21. ČILLÍK, I. - KOŠTIAL, J. - SEDLÁČEK, J. - DREMMELOVÁ, I.: Uroveň kinematických charakteristík pri behu maximálnou rýchlosťou u reprezententov SR v šprintoch. In: KOŠTIAL,J. a kol.: Zborník vedeckých prác V. Bratislava: SVSTVŚ, 2001, s. 17 - 22. ISBN 80 - 89075 - 06 - 1 25 % podiel (0,5 AH)
22. ČILLÍK, I.: Stravovanie a pitný režim v príprave atlétov rôzneho veku. In: Zdravie, výživa a pitný režim v športe.. Trnava: KTVŠ MtF STU, 2002, s. 33 - 38. (0,35 AH) ISBN 80-227-1704-5
23. ČILLÍK, I.: Je metóda priameho výchovného pôsobenia trénera aktuálna pri formovaní osobnosti atlétov - vysokoškolákov? In: Nové pedagogické metódy a formy v telesnej výchove a športe. Trenčín: KTVŠ TU, 2002, s. 35 - 39. ISBN 80-88914-58-2 (0,3 AH)
24. NAPIERALA, M. - NOWICKI, G. - ČILLÍK, I.: Lekcje wychowania fizycznego w opinii mlodziezy licealnej. In: Nové pedagogické metódy a formy v telesnej výchove a športe. Trenčín: KTVŠ TU, 2002, s. 99 - 105. 20 % podiel ISBN 80-88914-58-2 (0,35 AH)
25. ČILLÍK, I. - BÁTOVSKÝ, M. - KORČOK, P.: Všeobecné tréningové ukazovatele a športová výkonnosť počas štvorročného olympijského cyklu u chodca na 50 km Petra Korčoka. In: Racionalizácia procesu športového tréningu. Trnava: KTVŠ MtF STU, 2002, s. 30 - 35. ISBN 80-227-1761-4 40 % podiel (0,3 AH)
26. ČILLÍK, I.: Vplyv trénerov a cvičiteľov na vysokoškolákov - členov športového klubu Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica. In: 50. výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školách. Nitra: Agroinštitút, 2002, s. 74 - 78. ISBN 80-7139-090-9 (0,3 AH)
27. NAPIERALA, M. - ČILLÍK, I.: Dzis student - jutro nauczyciel. In: 50. výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školách. Nitra: Agroinštitút, 2002, s. 63 - 67. ISBN 80-7139-090-9 30 % podiel (0,3 AH)
28. ČILLÍK, I. - PRUSIK, K.: Desťtýždňová príprava rekreačného bežca na maratón. In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. Bratislava: SjF STU, 2002, s. 30 - 35. ISBN 80-227-1803-3 70 % podiel (0,3 AH)

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch

1. ČILLÍK, I.: Influence of the Exercises of Frequency on the Development of Speed Abilities. In: Physical Education and Sports of Children and Youth. Bratislava : 1995, s. 14 - 15. ISBN 80-967-487-0-X (0,2 AH)
2. ČILLÍK, I.: Propozycja norm rocznego obciazenia treningowego w skoku w dal kobiet. In: Problemy Dymorfizmu Plciowego w Sporcie(cz. 3). Katowice: Katedra Sportówindiwidualnych AWF, 1996, s. 517 - 521. ISBN 83-904960-4-6 (0,5 AH)
3. ČILLÍK, I.: Zaleznosc miedzy wielkoscia obciazenia treningowego a efektywnoscia skoku w dal w konkurencji kobiet. In: Problemy Dymorfizmu Plciowego w Sporcie(cz.3). Katowice: Katedra Sportów indiwidualnych AWF, 1996, s. 531 - 533. ISBN 83-904960-4-6 (0,4 AH)
4. ČILLÍK, I.: Vlijanije častotnych upražnenij na rozvitie skorostnych sposobnostej devoček. In: Problemy Dymorfizmu Plciowego w Sporcie (cz. 4). Katowice: Katedra Sportów indiwidualnych AWF, 1997, s. 516 - 520. ISBN 83-87487-01-6 (0,4 AH)
5. ČILLÍK,I. - KRŠKA,P.: Run-ap and sport performance of Slovak competitors and competitressesin long jump. In: Problemy Dymorfizmu Plciowsgo w sporcie (cz. 6). Katowice: Katedra Sportów indiwidualnych AWF, 2000, s. 219 - 222. ISBN 83-87478-27-x (0,3 AH - 50 % podiel)
6. ČILLÍK,I.: Differences in running technics between boys and girls. In: Problemy Dymorfizmu Plciowego w sporcie (cz. 6). Katowice: Katedra Sportów indiwidualnych AWF, 2000, s. 223 - 227. ISBN 83-87478-27-x (0,3 AH)
7. ČILLÍK,I.: Periodizacija trenirovki v pozdnom načale sportivnoj podgotovki v legkoj atletike. In: Zborník z medzinárodného seminára trénerov RDC IAAF "Youth Athletics".Bulletin 2 (4) - 2000. Moskva: Terra - Sport, 2000, s. 209 - 217. (0,5 AH)

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch

1. ČILLÍK, I.: Využívanie vyučovacích metód a organizačných foriem v telesnej výchove na II. stupni ZŠ. In: Zborník referátov z celoštátnej konferencie. Nitra: PF, 1989, s. 57 - 62. (0,5 AH)
2. ČILLÍK, I.: Príspevok k optimalizácii stavby športového tréningu skokaniek do diaľky. In: Nové prístupy k skúmaniu v školskej telesnej výchove a športe. Bratislava : Spoločnosť pre telovýchovu a šport, 1993, s. 91 - 94. ISBN 80-85450-16-X
3. ČILLÍK,I.: Vybrané faktory štruktúry športového výkonu v skoku do diaľky. In: Školská telesná výchova a športová príprava mládeže. Nitra: Spoločnosť pre telesnú výchovu a šport v Bratislave pobočka v Nitre, 1994, s. 305 - 311. (0,4 AH)
4. ČILLÍK, I. - ROŠKOVÁ, M.: Nácvik skoku do diaľky. In: Technológie vzdelávania tretieho tisícročia, MEDACTA 95. Nitra : VŠPg, 1995, s. 303 - 305. ISBN 80-967-339-1-5 (0,3 AH - 80 % podiel)
5. ČILLÍK, I.: Súčasný stav a podmienky vyučovania atletiky na základných školách v Banskej Bystrici. In: Možnosti skvalitňovania telovýchovného procesu v súčasných podmienkach. Banská Bystrica : RVS TVŠ, 1995, s. 179 - 182. ISBN 80-901166-7-1 (0,4 AH)
6. ČILLÍK, I.: Vplyv odrazových cvičení na rozvoj odrazovej výbušnosti dievčat v Banskej Bystrici. In: Nové smery orientácie pohybovej a športovej činnosti detí a mládeže. Nitra: Agroinštitút, 1996, s. 236 - 240. ISBN 80-8050-051-7 (0,4 AH)
7. ČILLÍK,I.: Rozbeh v skoku do diaľky u slovenských pretekárok. In: Telesná výchova, šport, výskum na prelome tisícročia. Bratislava : STU, 1999, s. 38 - 41. ISBN 80-227-1286-8 (0,35 AH)

AFC Príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách

1. ČILLÍK, I.: Intraindividual Relationship between Training Exertion and Performances in Long Jump. Seminár trénerov Európskej atletickej aspciácie: Some possibilities of objective methods used in sport training of young athletes. Česká trepublika, Nymburk 10. - 13. 11.1994. (0,6 AH)
1. ČILLÍK, I.: Influence of the Exercises of Frequency on the Development of Speed Abilities. Konferencia: Physical Education and Sports of Children and Youth. Bratislava : 1995. (0,2 AH)
2. ČILLÍK, I.: Propozycja norm rocznego obciazenia treningowego w skoku w dal kobiet. Konferencia: Problemy Dymorfizmu Plciowego w Sporcie.Poľsko, Katowice 8. - 9. 12.1995.(0,5 AH)
4. ČILLÍK, I.: Zaleznosc miedzy wielkoscia obciazenia treningowego a efektywnoscia skoku w dal w konkurencji kobiet. Konferencia: Problemy Dymorfizmu Plciowego w Sporcie. Poľsko,Katowice 8. - 9.12.1995. (0,4AH)
5. ČILLÍK, I.: Rozvoj bežeckej rýchlosti u 11 - ročných dievčat. Konferencia: Télesná výchova a sport na přelomu století. Česká republika, Praha 28.11. - 1.12.1996. (0,4 AH)
6. ČILLÍK, I.: Vlijanije častotnych upražnenij na rozvitie skorostnych sposobnostej devoček. Konferencia: Problemy Dymorfizmu Plciowego w Sporcie. Poľsko, Katowice 8. - 9. 12. 1996. (0,4 AH)
7. ČILLÍK,I. - KRŠKA,P.: Run-ap and sport performance of Slovak competitors and competitressesin long jump. Konferencia: Problemy Dymorfizmu Plciowsgo w sporcie. Poľsko, Katowice 20. - 22. 10.2000. (0,3 AH - 50 % podiel)
8. ČILLÍK,I.: Differences in running technics between boys and girls. Konferencia: Problemy Dymorfizmu Plciowego w sporcie. Poľsko, Katowice 20. - 22. 10. 2000. (0,3 AH)
9. ČILLÍK, I.: Periodizacija trenirovki v pozdnom načale sportivnoj podgotovki v legkoj atletike. Seminár trénerov RDC IAAF " Youth Athletics". Rusko, Moskva 24. - 27. 8.2000. (0,5 AH)
10. ČILLÍK,I.: Hodnotenie rozloženia tempa behu na 400 m žien. Seminár: Nové poznatky v atletice 2000. Česká republika, Brno 30.11.2000. ( 0,4 AH)
11. ČILLÍK,I.: The proportion of the running training indicators during annual training cycle in the 400 m women run. Konferencia: Lekkoatletyka w teorii i praktyce. Poľsko, Gdansk 18. - 19. 5. 2001.
12. BENCE, L. - ČILLÍK, I. - NAPIERALA, M. - ZASADA, M.: Telesný rozvoj a zmeny pohybovej výkonnsosti 19 - ročných vojakov základnej prezenčnej služby v Slovenskej republike. Konferencia: Kultura fizyczna w wojsku w dobie przemian. Poľsko, Poznan 27. - 28.9. 2002. (0,3 AH - 30 % podiel)
13. ROŠKOVÁ, M. - ČILLÍK, I.: Dymorfiské rozdiely bežeckej rýchlosti žiakov na II. stupni základných škôl. Konferencia: Nové poznatky v kinantropologickém výskumu 2002. Česká republika, Brno 15.11.2002 (0,3 AH - 30 % podiel)

AFD Príspevky na domácich vedeckých konferenciách

1. ČILLÍK, I.: Využívanie vyučovacích metód a organizačných foriem na II. stupni ZŠ. Celoštátna konferencia: Nitra 1989.(0,5 AH)
2. ČILLÍK, I.: Príspevok k optimalizácii stavby športového tréningu skokaniek do diaľky. Vedecký seminár: Nové prístupy k skúmaniu v školskej telesnej výchove a športe. Pezinok 13.11.1992.
3. ČILLÍK, I.: Hodnotenie účinnosti tréningového zaťaženia u skokanky do diaľky. Vedecký seminár: Telesná kultúra a zdravý rozvoj človeka. Banská Bystrica 8.4.1993. 127. (0,6 AH)
4. ČILLÍK, I. - GORNER, K. - NEMEC, M.: Vplyv turistickej aktivity v stredohorskom prostredí na funkčnú zdatnosť študentov telesnej výchovy. Vedecký seminár: Telesná kultúra a zdravý rozvoj človeka. Banská Bystrica 8.4. 1993.(0,3 AH - 30 % podiel)
5. ČILLÍK, I.: Vybrané faktory štruktúry športového výkonu v skoku do diaľky. Konferencia: Školská telesná výchova a športová príprava mládeže. Nitra 15. - 16.9.1994. (0,5 AH)
6. ČILLÍK, I. - ROŠKOVÁ, M.: Nácvik skoku do diaľky. Vedecká konferencia Technológie vzdelávania tretieho tisícročia, MEDACTA 95. Nitra 1995. (0,3 AH - 80 % podiel)
8. ČILLÍK, I.: Súčasný stav a podmienky vyučovania atletiky na základných školách v Banskej Bystrici. Vedecký seminár: Možnosti skvalitňovania telovýchovného procesu v súčasných podmienkach. Banská Bystrica 13.9. 1995.
9. ČILLÍK, I.: Vplyv odrazových cvičení na rozvoj odrazovej výbušnosti dievčat v Banskej Bystrici. Vedecká konferencia: Nové smery orientácie pohybovej a športovej činnosti detí a mládeže. Nitra 14. - 15.6.1996.
9. ČILLÍK, I. - ROŠKOVÁ, M.: Realizácia obsahu atletiky v súčasných podmienkach základných a stredných škôl. Odborný seminár pre učiteľov telesnej výchovy Inovácia učebných osnov telesnej výchovy na základných a stredných školách. Banská Bystrica 19.11.1996. (0,4 AH)
10. ČILLÍK, I.: Hodnotenie atletických zručností na základnej škole. Antropomotorický seminár. Donovaly 16. - 18.9.1998.
11. ČILLÍK,I.: Rozbeh v skoku do diaľky u slovenských pretekárok. Vedecká konferencia: Telesná výchova, šport, výskum na prelome tisícročia. Bratislava 25. - 26.11. 1999. (0,35 AH)
12. ČILLÍK, I.: Beh s pridaním segmentových závaží v tréningu šprintérok - ako a kedy. Odborný seminár: Nové technológie v športovom tréningu, v športovom marketingu a manažemente. Trnava 11.2. 2000. (0,3 AH)
13. ČILLÍK, I.- JANČOKOVÁ, Ľ.: Názory študentov telesnej výchovy záverečných ročníkov na vzdelania získané na FHV UMB v Banskej Bystrici. Odborný seminár: Nové technológie v športovom tréningu, v športovom marketingu a manažmente. Trnava 11.2.2000. (0,4 AH = 80 % podiel)
14. ČILLÍK,I:: Štruktúra ročného tréningového cyklu junioriek. Konferencia: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. Bratislava 23.5. 2001. (0,3 AH)
15. ČILLÍK,I.: Hodnotenie rovnomernosti a utilizácie motorickej výkonnosti v úrovni športovej výjkonnosti v behu na 400 m žien. Odborný seminár: Testovanie motorických schopností testami Eurofitu a iných metodík. Trnava 15.6. 2001. (0,35 AH)
16. BRČÁKOVÁ, A. - ČILLÍK,I.: Uplatňovanie psychologickej prípravy u pretekárov a pretekárok v skoku do výšky. Medzinárodná konferencia: Atletika 2001. Banská Bystrica 29. - 30.11. 2001. 50 % podiel (0,3 AH)
17. ČILLÍK, I. - DOUŠEK, Ľ.: Zmeny bežeckej výkonnosti počas kondičnej prípravy v basketbalovom tíme žien. Mezinárodná konferencia: Atletika 2001. Banská Bystrica 29. - 30.11.2001. 80 % podiel (0,3 AH)
18. ZAPOROŽANOV,V. - PRUSIK, K. - GORNER,K. - ČILLÍK,I.: O probleme indiwidualizacji treningu sporowego. Medzinárodná konferencia: Atletika 2001. Banská Bystrica 29. - 30.11.2001. 10 % podiel (0,5 AH)
19. ČILLÍK, I. - ROŠKOVÁ, M.: Vyučovanie atletiky študentov telesnej výchovy FHV UMB Banská Bystrica. Mezinárodná konferencia: Atletika 2001. Banská Bystrica 29. - 30.11. 2001. 80 % podiel (0,2 AH)
20. ČILLÍK, I. Stravovanie a pitný režim v príprave atlétov rôzneho veku. Vedecký seminár: Zdravie, výživa a pitný režim v športe. Trnava 24.5.2002. (0,35 AH)
21. ČILLÍK, I: Je metóda priameho výchovného pôsobenia trénera aktuálna pri formovaní osobnosti atlétov - vysokoškolákov? Medzinárodný vedecký seminár: Nové pedagogické metódy a formy v telesnej výchove a športe. Trenčn 28.6.2002. (0,3 AH)
22. NAPIERALA, M. - NOWICKI, G. - ČILLÍK, I.: Lekcje wychowania fizycznego w opinii mlodziezy licealnej. Medzinárodný vedecký seminár: Nové pedagogické metódy a formy v telesnej výchove a športe. Trenčín: 28.6.2002 (0,3 AH)
23. ČILLÍK, I. - BÁTOVSKÝ, M. - KORČOK, P.: Všeobecné tréningové ukazovatele a športová výkonnosť počas štvorročného olympijského cyklu chodca na 50 km Petra Korčoka. Vedecký seminár: Racionalizácia procesu športového tréningu. Trnava: 20.9.2002. 40 % podiel (0,3 AH)
24. ČILLÍK, I.: Vplyv trénerov a cvičiteľov na vysokoškolákov - členov Športového klubu Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica. Konferencia: 50. výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školách. Nitra: 14.10.2002. (0,3 AH)
25. NAPIERALA, M. - ČILLÍK, I.: Dzis student - jutro nauczyciel. Konferencia: 50. výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školách. Nitra: 14.10. 2002.(0,3 AH - 30 % podiel)
26. ČILLÍK, I. - PRUSIK, K.: Desaťtýždňová príprava rekreačného bežca na maratón. Konferencia: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. Bratislava: 13.11. 2002.(0,3 AH - 70 %)

AFG Abstrakty vedeckých prác v zborníkoch z medzinárodných konferencií

1. ČILLÍK, I.: Influence of the Exercises of Frequency on the Development of Speed Abilities. In: Abstracts of oral Presentasions Physical Education and Sports of Children and Youth. Bratislava: 1995, s. 22.(0,05 AH)

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

1. ČILLÍK, I.: Podiel VŠTJ na komunistickej výchove vysokoškolákov. RŠ-V-02/07.5.3. Komunistická výchova na vysokých školách. Banská Bystrica : 1984
2. BARTOŠÍK, J. - SAILEROVÁ, E. - KOPKOVÁ, E. - HOLEC, Ľ. - ČILLÍK, I.:Zdokonaľovanie učebných metód a organizačných foriem telesnej výchovy naZákladných a stredných školách. RŠ-II-03/05. Záverečná správa výskumnej úlohy.Nitra:PF, 1990, 84 s. (0,4 AH - 10 % podiel)
3. ČILLÍK, I.: Intraindividuálna závislosť medzi tréningovým zaťežením a zmenami Pohybovej výkonnosti skokaniek do diaľky. RÚ MŠV SR-II.2. Telesná kultúra a zdravý rozvoj človeka. Optimalizácia diagnostikovania motorických a funkčných predpokladov a ich rozvoja vo vybraných atletických disciplínach. Bratislava: 1993, 50 s.(2,5 AH)
4. ČILLÍK, I.: Pohybová výkonnosť a telesný rozvoj chlapcov atletickej športovej triedy. GÚ č. 11/1/561/93 Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť školskej populácie na Slovensku systémom Eurofit. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1996.
5. ČILLÍK, I.: Vplyv vyučovania atletiky na výkonnosť, techniku, postoje a vedomosti žiakov ZŠ o preberaných atletických disciplínach v ZŠ. IGÚ UMB, č. 95/5195/611. Prognózy didaktického a materiálneho zabezpečenia výchovy a vzdelávania v základnej a strednej škole na začiatku nového tisícročia. Banská Bystrica : UMB, 1998.
6. ČILLÍK, I.- KOŠTIAL, J. - SEDLÁČEK, J. - DREMMELOVÁ, I.: Úroveň kinematických charakteristík pri behu maximálnou rýchlosťou u reprezentantov SR v šprintoch. VEGA 1/6113/99 KOŠTIAL, J. a kol. Štruktúra a modelovanie kinematických a dynamických ukazovateľov techniky pohybov vo vybraných atletických disciplínach na súboroch repprezentantov SR. Ukončené december 2001

BCI Skriptá a učebné texty

1. ČILLÍK, I. - ROŠKOVÁ, M.: Technika a didaktika atletických disciplín. [Vysokoškolské učebné texty]. Banská Bystrica: FHV UMB, 1996, 110 s. ISBN 80-88825-68-7 (3,865 AH - 70 % podiel)

BDD Odborné práce v domácich recenzovaných časopisoch

1. ČILLÍK, I.: Niektoré problémy žiackej atletiky. In: Atletika, 1985, č. 6, s. 11. (0,15 AH)
2. ČILLÍK, I.: Technická príprava kokanky do diaľky vrcholovej výkonnosti. In: Tréner, 1987, č. 3, s. 105 - 107. (0,3 AH)
3. ČILLÍK, I.: Šprintérsko - bežecká príprava skokanky do diaľky. In: Tréner, 1988, č. 9, s. 392 - 394. (0,3 AH)
4. ČILLÍK, I.: Ročný cyklus prípravy skokanky do diaľky M. Mihalovičovej. In: Tréner, 1990, č. 3, s. 146 - 148. (0,3 AH)
5. ČILLÍK, I.: Rozvoj silových schopností skokaniek do diaľky v juniorskom veku. In: Atletika, 1992, č. 1, s. 6.(0,15 AH)
6. ČILLÍK, I.: Neponáhľajte sa dievčatá. In: Atletika, 1992, č. 12, s. 11.

BEE Odborné práce v nerecenzovaných zborníkoch z medzinárodných podujatí, resp. v zahraničných zborníkoch

1. ČILLÍK, I.: Seminár trénerov EAA. In: INBUL SAZ, 1995, č. 5, s. 1 - 2. (0,2 AH)
2. ČILLÍK,I.: Seminár o mládežníckej atletike v Moskve. In: Slovenská atletika VI., 2000, č. 12, príloha s. 1. (0,25 AH)
3. ČILLÍK, I. - JANKO, I.: 50. výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školách.

DAI Kvalifikačné práce

1. ČILLÍK, I.: Efektivita tréningového zaťaženia v skoku do diaľky. [Kandidátska dizertačná Práca]. Bratislava: FTVŠ UK, 1994, 163 s. (8,1 AH)
2. ČILLÍK, I.: Efektivita tréningového zaťaženia v skoku do diaľky. (Autoreferát dizertácie na získanie vedeckej hodnosti kandidáta pedagogických vied). Banská Bystrica : FHPV UMB, 1993, 30 s. ang., nem. resume s. 29 - 30. (1,5 AH)

FAI Redakčné a zostavovateľské práce

1. ČILLÍK, I.: Možnosti skvalitňovania telovýchovného procesu v súčasných podmienkach.Zborník RVS pre telesnú výchovu a šport v Banskej Bystrici - člen redakčnej rady. Banská Bystrica: RVS TVŠ, 1995. ISBN 80-901166-7-1
2. ČILLÍK, I.: Atletika 2001. Zborník z medzinárodnej konferencie - predseda tredakčnej rady. Banská Bystrica: Dukát, 2001. 186 s. ISBN 80-967363-1-0
3. ČILLÍK, I.: 50. Výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školách. Zborník z mezinárodnej konferencie - člen redakčnej rady. Nitra: Agroištitút, 2002. 188 s. ISBN 80-7139-090-9

GII Rôzne publikácie a dokumenty

1. ČILLÍK, I.: Beh 17. Novembra. In: INBUL SAZ, 1984, č. 17. (0,2 AH)
2. ČILLÍK, I.: Z výročnej schôdze atletického oddielu VŠTJ Slávia PF Banská Bystrica. In: Atletika, 1985. (0,1 AH)
3. ČILLÍK, I. - JANČOKOVÁ, Ľ.: Slávista č. 1. Spravodaj VŠTJ Slávia PF Banská Bystrica: 1985, 19 s. (0,2 AH - 20 % podiel)
4. ČILLÍK,I.: Kolektívny duch slávil úspech. In: Slovenská atletika VI., 2000, č. 10, s. 12. (0,2 AH)
5. ČILLÍK,I.: Spravodaj sekcie šprintov 1/2001. (0,4 AH)
6. ČILLÍK, I.: Spravodaj sekcie šprintov 2/2001. (0,2 AH)
7. ČILLÍK, I.: Hodnotenie majstrovstiev Slovenska dospelých v hale v roku 2002 v šprintérskych disciplínach. - spravodaj 1/2002. (0,2 AH)
8. ČILLÍK, I.: Sekcia šprintov - hodnotenie majstrovstiev Slovenska jednotlivcov v roku 2002 - spravodaj 2/2002. (0,3 AH)
9. ČILLÍK, I.: Sekcia šprintov - spravodaj 3/2002. (0,3 AH)
10. ČILLÍK, I. : Ďalší úspech atlétov UMB. Spravodajca UMB v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: UMB, ročník 9, č. 1, s. (0,1 AH)

Citácie vedeckých prác

Domáce

Vekové a somatické faktory štruktúry športového výkonu žien v skoku do diaľky/ Ivan Čillík.- Telesná výchova a šport 2., 1992, č. 1, s. 20 - 22.
[1] STARŠÍ, J.: Vedecko-výskumná práca KTVŠ FHPV UMB v rokoch 1990 1994. In: Zborník vedeckovýskumných prác, odbor: Telesná výshova a šport. Séria humanitná č. 1. Banská Bystrica : 1994, s. 4-5. ISBN 80-85162-75-X
[2] JANČOKOVÁ, Ľ.: Športový tréning a jeho vplyv na priebeh a formovanie menštruačného cyklu vrcholových športovkýň. In: Acta Universitatis Matthiae Belli. Sekcia vied o umení a vied o športe. Banská Bystrica: FHV UMB, roč. IV., 2000, s 63 - 75. ISBN 80-8055-433-1

Analýza trojročnej športovej prípravy skokanky do diaľky vrcholovej výkonnosti / Ivan Čillík.-Acta facultatis pedagogicae: Zborník vedecko-výskumných prác učiteľov KTV PF v Banskej Bystrici k 30. výročiu založenia VŠTJ Slávia PF Banská Bystrica a k 11. Letným akademickým majstrovstvám SR v roku 1992. Banská Bystrica: PF, VŠTJ Slávia PF, 1992, s. 31 - 66.
[3] JANČOKOVÁ, Ľ.: Športový tréning a jeho vplyv na priebeh a formovanie menštruačného cyklu vrcholových športovkýň. In: Acta Universitatis Matthiae Belli. Sekcia vied o umení a vied o športe. Banská Bystrica: FHV UMB, roč. IV., 2000, s 63 - 75. ISBN 80-8055-433-1

Hodnotenie účinnosti tréningového zaťaženia u skokanky do diaľky/ Ivan Čillík.-Zborník z 1. Vedeckého seminára RVS TVŠ v Banskej Bystrici "Telesná kultúra a zdravý rozvoj človeka". Banská Bystrica: RVS, 1993, s. 53 - 57.
[4] STARŠÍ, J.: Vedecko-výskumná práca KTVŠ FHPV UMB v rokoch 1990 - 1994. In: Zborník vedeckovýskumných prác , odbor: Telesná výchova a šport. Séria humanitná č. 1. Banská Bystrica : 1994, s. 4-5. ISBN 80-85162-75-X
[5] PAUGSCHOVÁ, B.: Teória a metodika športovej prípravy v biatlone. Učebné texty. Banská Bystrica : KTVŠ FHV UMB, 2000, 158 s. ISBN 80-8055-383-1

Príspevok k optimalizácii stavby športového tréningu skokaniek do diaľky/ Ivan Čillík. -Bratislava : Spoločnosť pre telovýchovu a šport, 1993, s. 91 - 94. ISBN 80-85450-16-X
[6] PAUGSCHOVÁ, B.: Teória a metodika športovej prípravy v biatlone. Učebné texty. Banská Bystrica: KTVŠ FHV UMB, 2000, 158 s. ISBN 80-8055-383-1

Intraindividuálna závislosť tréningového zaťaženia a výkonnosti v skoku do diaľky/ Ivan Čillík.-Acta Universitatis Matthiae Belii, séria humanitná: odbor telesná výchova a šport. Banská Bystrica: UMB, 1994,č. 1, s. 55 - 82.
[7] JANČOKOVÁ, Ľ.: Športový tréning a jeho vplyv na priebeh a formovanie menštruačného cyklu vrcholových športovkýň. In: Acta Universitatis Matthiae Belli. Sekcia vied o umení a vied o športe. Banská Bystrica: FHV UMB, roč. IV., 2000, s 63 - 75. ISBN 80-8055-433-1

Efektivita tréningového zaťaženia v skoku do diaľky/ Ivan Čillík.- Kandidátska dizertačná práca. Bratislava : FTVŠ UK, 1994, 163 s.
[8] ROŠKOVÁ, M.: Analýza individuálnych ročných tréningových cyklov dorasteniek v behu na 100 m a 200 m. In: Acta Universitatis Matthiae Belii - Zborník FHV UMB, sekcia vied o umení a vied o športe, č. III. Banská Bystrica: FHV UMB, 1999, s. 234 - 238. ISBN 80-8055-283-5
[9] BENCE, M.: Možnosti uplatnenia atletickej prípravy so zameraním na rozvoj silových schopností v športovom plávaní. In: Atletika 2001 - zborník z medzinárodnej konferencie. Banská Bystrica: Dukát, 2001, s. 15 - 22. ISBN 80-967363-1-0

Influence of the Exercises of Frequency on the Development of Speed Abilities/ Ivan Čillík. -Zborník z konferencie Physical Education and Sports of Children and Youth. Bratislava: 1995, s. 14-15. ISBN 80-967-487-0-X [10] KOMADEL, Ľ.: Medzinárodná konferencia "Telesná výchova a šport detí a mládeže" 13. 16. 8. 1995 v Bratislave. In: Telesná výchova a šport, 5, 1995, č. 4, s. 35-39.

Technika a didaktika atletických disciplín/ Ivan Čillík, Miroslava Rošková.- Vysokoškolské učebné texty. Banská Bystrica: FHV UMB, 1996, 110 s. ISBN 80-88825-68-7
[11] MAĽCOVSKÝ, J.: Príklady špeciálnych prostriedkov vybraných atletických disciplín a najčastejšie chyby v ich technike. Vysokoškolské učebné texty. Prešov: FHPV, 1999. ISBN 80-88722-71-3
[12] JANKO, I.: Použitie prvkov atletickej prípravy v plaveckom tréningu. In: Atletika 2001 - zborník z medzinárodnej konferencie. Banská Bystrica: Dukát, 2001, s. 80 - 85. ISBN 80-967363-1-0

EUROFIT. Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť školskej populácie na Slovensku / Roman Moravec, Tomáš Kampmiller, Jaromír Sedláček, Ivan Čillík a kol. - Bratislava: SVŠ TVŠ, 1996, 180 s. ISBN 80-967487-1-8
[13] ŠIMONEK, J. ml. - ŠUTKA, V. - ANTONIEWICZ, A. - HALMOVÁ, N. - POLÓNY, J. - BATÁTH, L.: Monitorovanie úrovne koordinačných schopností školskej populácie vo veku 10 - 17 rokov. In.: TVŠ 7, 1997, č. 1, s. 17 - 21. ISSN 1335-2245
[14] SIVÁK, J. - KRŠJAKOVÁ, S. - SOKOL, P.: Vzdelávací štandard z telesnej výchovy - výsledky overovania na 1. Stupni základnej školy. In.: TVŠ 7, 1997, č. 3, s. 2 - 5. ISSN 1335-2245
[15] MEDEKOVÁ, H.: Telovýchovná aktivita detí a mládeže. In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae. XXXVIII. Bratislava: UK 1997, s. 35 - 65. ISBN 80-223-1244-4 [16] MIKUŠ, M. - BELEJ, M. - VEĹKÝ, D.: Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť 13 - 14 ročnej mládeže v SR. In: TVŚ 8, 1998, č. 2 - 3, s. 18 - 20. ISSN 1335-2245
[17] ZAPLETALOVÁ, L.: Telesný rozvoj a všeobecná pohybová výkonnosť žiakov a žiačok volejbalových športových tried. In: Športové hry III, 1998, č. 3, s. 18 - 24.
[18) BENCE, L.: Prognózy možností skvalitňovania školskej telesnej výchovy v oblasti rozvoja pohybovej výkonnosti. In.: Zborník čiastkových výstupov z riešenia integrovanej grantovej úlohy. Banská Bystrica: UMB, 1998, s. 152 - 154. ISBN 80-8055-183-9
[19] BENCE, L.: Vplyv inovovaných učebných osnov na pohybovú činnosť 10 - 14 ročných dievčat v B. Bystrici. In.: Antropomotorika 1998, Zborník referátov zo seminára učiteľov antropomotoriky SR a ČR. Banská Bystrica: RVS TVŠ, KTVŠ FHV UMB, 1998, s. 93 - 99. ISBN 80-968103-1-6
[20) NEMEC, M. - ŠTEFAŇÁK, P.: Analýza stavu telesného rozvoja, všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti mladých futbalistov. In.: Antropomotorika 1998, s. 111 - 118. ISBN
[21] NEMEC, M.: Úroveň pohybovej výkonnosti žiakov 5. triedy základnej školy v Banskej Bystrici zameranej na futbal. In.: Acta Universitatis Matthiae Belii, sekcia vied o umení a vied o športe. Banská Bystrica: FHV UMB, ročník II., 1998, s. 220 - 229. ISBN 80-8055-172-3
[22] VILÍMOVÁ, V. - HURYCHOVÁ, A.: Pohybová zdatnost a výkonnost 13 - 15 leté mládeže v České republice. In.: Acta Universitatis Matthiae Belii, sekcia vied o umení a vied o športe. Banská Bystrica: FHV UMB, ročník II., 1998, s. 220 - 229. ISBN 80-8055-172-3
[23] FAJFER, Z.: Srovnání vybraných charakteristik tělesné stavby a základní motorické výkonnosti u populace žáku sportovních tříd ve fotbalu ve věku 8 - 10 roku. In.: TVŠ, 9, 1999, č. 2, s. 14 - 17. ISSN 1335-2245
[24] KAJZROVÁ, G. - KURHAJCOVÁ,E.: Stav a zmeny telesného rozvoja, pohybovej a plaveckej výkonnosti študentov 2. Ročníka strojníckej fakulty v školskom roku 1997/98. In.: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Telesná výchova, šport, výskum na prelome tisícročia. Bratislava: STU, 1999, s. 76 - 80. ISBN 80-227-1286-8
[25] FEČ, K.: Telesný a pohybový rozvoj detí v triedach s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy. In.: Identifikácia a rozvoj pohybových schopností detí a mládeže. Zborník výstupov z grantovej úlohy 1/1388/94. Prešov: PU, 1999, s. 4 - 67. ISBN 80-88722-52-7
[26] HUSOVSKÁ, L. - ANTOŠOVSKÁ, M. - RUBICKÁ, J. - LENKOVÁ, R.:Tvorba pohybových programov a jeho vplyv na funkčnú a psychickú stránku vysokoškoláčok. In.: Pedagogické aspekty v telesnej a športovej výchove. Trnava: STU MtF KTVŠ, 1999, s. 26 - 30. ISBN 80-227-1190-x
[27] LENKOVÁ, R. - SKLADANÝ, J.: Funkčná výkonnosť a telesný rozvoj študentov 1. Ročníka FHPV PU. In.: Pedagogické aspekty v telesnej a športovej výchove. Trnava: STU MtF KTVŠ, 1999, s. 31 - 36. ISBN 80-227-1190-x
[28] BROĎÁNI, J.: Úroveň a prognóza pohybovej výkonnosti žiačok športového gymnázia v Nitre. In.: Pohyb a zdravie v hodnotovom systéme ľudí na začiatku nového tisícročia. Nitra: KTVŠ PF UKF, 2000, s. 161 - 165. ISBN 80-8050-352-4
[29] ŠIMONEK, J. - LACKO, R.: Sekulárne trendy populácie Slovenska v somatických a motorických ukazovateľoch. In.: Pohyb a zdravie v hodnotovom systéme ľudí na začiatku nového tisícročia. Nitra: KTVŠ PF UKF, 2000, s. 161 - 165. ISBN 80-8050-352-4
[30] BENCE, L.: Aktuálny stav pohybovej výkonnosti 17 ročných chlapcov na strednom odbornom učilišti dopravy a spojov v Lučenci. Acta Universitatis Matthiae Belli. Sekcia vied o umení a vied o športe. Banská Bystrica: FHV UMB, roč.IV., 2000, s. 14 - 20. ISBN 80-8055-433-1
[31] BELEJ, M. - KANDRÁČ, R. - MINČÍK, S.: Telesný vývin pohybová výkonnosť 11 - 15 ročných rómskych detí. In: Antropomotorika 2001. Banská Bystrica: VSTVS, 2001, s.6 - 24. ISBN 80-968726-1-3
[32] BENCE, L.: Aktuálny stav pohybovej výkonnosti 10 - 14 ročných dievčat vo vybraných školách Kráľovský Chlmec, Liptovská Lúžna. In: Antropomotorika 2001. Banská Bystrica: VSTVS, 2001, s. 25 - 32. ISBN 80-968726-1-3
[33] GLESK, P.: Sekulárne zmeny v telesnom rozvoji a motorických schopností. In: Antropomotorika 2001. Banská Bystrica: VSTVS, 2001, s. 55 - 62. ISBN 80-968726-1-3
[34] NEMEC, M.: Všeobecná a špeciálna pohybová výkonnosť mladších žiakov FK Dukla Banská Bystrica. In: Antropomotorika 2001. Banská Bystrica: VSTVS, 2001, s. 203 - 213. ISBN 80-968726-1-3

Analýza výsledkov v predmete teória a didaktika atletiky v skupinách študentov telesnej výchovy / Ivan Čillík - Acta Universitatis Matthiae Belii, roč. III. Banská Bystrica: FHV UMB, 1999, s. 142 - 150. ISBN 80-8055-183-5
[35] BENCE, M.: Možnosti uplatnenia atletickej prípravy so zameraním na rozvoj silovej schopností v športovom plávaní. In: Atletika 2001 - zborník z mezinárodnej konferencie. Banská Bystrica: Dukát, 2001, s. 15 - 22. ISBN 80-967363-1-0
[36] STEPNIAK, R.: Porownanie sprawnosci lekkoatletycznej studentek wychowania fizycznego uniwersytetu w Banskiej Bystrzycy i studentek wychowania fizycznego Akademii Bydgoskiej w Bydgoszczy. In: 50. výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školách. Nitra: Agroinštitút, 2002, s. 18 - 23. ISBN 80-7139-090-9
[37] STANKIEWICZ, B.: Sprawnosc lekkoatletyczna studentow wychowania fizycznego z Banskiej Bystrzycy i Bydgoszczy. In: 50. výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školách. Nitra: Agroinštitút, 2002, s. 68 - 73. ISBN 80-7139-090-9

Rozbeh v skoku do diaľky u slovenských pretekárok / Ivan Čillík - Telesná výchova, šport, výskum na prelome tisícročia. Bratislava: STU, 1999, s. 38 - 41. ISBN 80-227-1286-8
[38] DREMMELOVÁ, I. - KOŠTIAL,J.: Porovnanie kinematických ukazovateľov v trojskoku žien v skokoch z krátkeho rozbehu. In: Atletika 2001 - zborník z medzinárodnej konferencie. Banská Bystrica: Dukát, 2001, s. 49 - 55. ISBN 80-967363-1-0

Pedagogické hodnotenie viacročnej športovej prípravy v behu na 400 metrov žien / Ivan Čillík - Banská Bystrica: FHV UMB, 2000. 84 s. ISBN 80-8055-460-9
[39] GLESK, P. - HLAVATÝ, R.: Súčasný stav vied o športe na Slovensku a ich perspektívy.In: Nové pedagogické metódy a formy v telesnej výchove a športe. Trenčín: KTVŠ TU, 2002, s. 40 - 48. ISBN 80-88914-58-2

Run-up and sport performance of slovak competitors and competitresses in log jump / Ivan Čillík, Peter Krška - Problemy dymorfizmu plciowego w sporcie. Katowice: Biurotext, 2000, s. 219 - 222. ISBN 83-87478-27-X.
[40] BROĎÁNI, J.: Vplyv zaťaženia na zmeny štruktúry výkonu v atletickom šprinte. Nitra: PF UKF, 2002. 77 s. ISBN 80-8050-523-3
[41] BROĎÁNI, J.: Vplyv zaťaženia na zmeny štruktúry športového výkonu v atletickom šprinte. In: 50. výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školách. Nitra: Agroinštitút, 2002, s. 39 - 47. ISBN 80-7139-090-9

Citácie zahraničné

Intraindividuálna závislosť tréningového zaťaženia a výkonnosti v skoku do diaľky/ Ivan Čillík. - Zborník vedeckovýskumných prác. Odbor: Telesná výchova a šport. Séria humanitná č. 1. Acta Universitatis Matthiae Belii. Banská Bystrica: 1994, s. 55 - 82. ISBN 80-85162-75-X
[1] SKLARCZYK, S. - GABRYS, T.: Kierunek i Zakres Wybranych Parametrow Przestrzennych Trojskoku u Kobiet w Dwuletnim Okresie Szkolenia Sportowego. In: Problemy Dymorfizmu Plciowego w Sporcie. Katowice: 1996, s. 318 - 325. ISBN 83-904960-4-6

EUROFIT. Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť školskej populácie na Slovensku/ Roman Moravec, Tomáš Kampmiller, Jaromír Sedláček, Ivan Čillík a kol.- Bratislava: SVS TVŠ, 1996, 180 s. ISBN 80-967487-1-8
[2] JANKOVSKÁ, Ž. - BENCE, L.: Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť 17-ročnej mládeže v Banskej Bystrici. In.: Sborník příspěvku seminářu Pedagogické kinantropologie. Ostrava : KTV PF Ostravské univerzity, 1999, s. 101 - 107. ISBN 80-7042-147-9
[3] TUREK, M.: The factor structure of motor performance and physical development of primary school children. In.: Sborník Pohyb a zdraví. Olomouc: FTK UP, 1999, s. 533 - 536.

Vplyv odrazových cvičení na rozvoj odrazovej výbušnosti dievčat / Ivan Čillík. - Nitra PdF VŠPg, 1996, s. 236 - 240. ISBN 80-8055-051-7
[4] MIGDA, L. - GABRYŠ, T. - SZKLARCZYK, S.: Szybkocs rozbiegu i wybrane parametry biomechaniczne jako srodek kontroli przygotowania w skoku w dal. In: Problemy Dymorfizmu Plciowego w Sporcie (cz. 4). Katowice: Katedra Sportów Indiwidualnych AWF, 1997, s. 410 - 415. ISBN 83-87478-01-6

Názory študentov telesnej výchovy záverečných ročníkov na vzdelanie získané na FHV UMB v Banskej Bystrici. / Ivan Čillík, Ľudmila Jančoková. - Trnava: STU MtF KTVŠ, 2000, s. 38 - 44. ISBN 80-227-1314-7
[5] GLESK, P.: Informovanosť študentov univerzity o olympizme. In: Olympijské ideály v současném světe. Olomouc: FTK, 2000, s. 41 - 44. ISBN 80-85783-31-2

Periodizacija trenirovki v pozdnom načale sportivnoj podgotovki v legkoj atletike. / Ivan Čillík. - Moskva: Terra-sport., 2000, s.209 - 217.
[6] KOCHANOWICZ, K. - PRUSIK, K.: Wplyw treningu zegliarskiego na czynnosc ukladu równowagi zawodników. In: Indywidualizacja w procesie treningu sportowego. Gdansk: AWFS, 2002, s.257 - 264. ISBN 83-85968-79-2

Monitorovanie aeróbnej vytrvalosti školskej populácie vo veku 11 - 16 rokov. / Ivan Čillík, Radoslav Ištván, Miroslava Rošková, Ivana Ivaničová. - Banská Bystrica: SVSTVŠ, 2001, s. 165 - 171. ISBN 80-968726-1-3
[7] BENCE, L. - GORNER, K.: Aktuálny stav telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti 11 - 15 ročných rómskych chlapcov vo Fiľakove. In: Stav a vývoj anropomotoriky v České a Slovenské republice. Olomouc: FTK UP, 2002, 57 - 62. ISBN 80-244-0455-9

Vybrané faktory štruktúry športového výkonu v skoku do diaľky. / Ivan Čillík. - In: Zborník nitrianskej pobočky pre telesnú výchovu a šport - Školská telesná výchova a športová príprava mládeže. Nitra: 1994, s. 305 - 311.
[8] BROĎÁNI, J.: Štruktúra športového výkonu v atletickom šprinte u 20 ročnej výberovej populácie. Sborník příspěvkuz mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. Ostrava: KTV PF OU, 2002.

ZOZNAM AKTÍVNYCH VYSTÚPENÍ NA VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH, SYMPÓZIÁCH, KONGRESOCH, SEMINÁROCH

DOMA

1. ČILLÍK, I.: Kondičné cvičenia na hodinách telesnej výchovy na ZŠ. Seminár učiteľov telesnej výchovy. Prievidza: 7.5.1987.
2. ČILLÍK, I.: Využívanie vyučovacích metód a organizačných foriem v telesnej výchove na II. stupni ZŠ. Celoštátna konferencia. Nitra: 1989.
3. ČILLÍK, I.: Príspevok k optimalizácii stavby športového tréningu skokaniek do diaľky. Vedecký seminár: Nové prístupy k skúmaniu v školskej telesnej výchove a športe. Pezinok: 13.11.1992.
4. ČILLÍK, I.: Hodnotenie účinnosti tréningového zaťaženia u skokaniek do diaľky. Vedecký seminár: Telesná kultúra a zdravý rozvoj človeka. Banská Bystrica: 8.4.1993.
5. ČILLÍK, I. - GORNER, K. - NEMEC, M.: Vplyv turistickej aktivity v stredohorskom prostredí na funkčnú zdatnosť študentov telesnej výchovy. Vedecký seminár: Telesná kultúra a zdravý rozvoj človeka. Banská Bystrica: 8.4.1993.
6. ČILLÍK, I.: Vybrané faktory štruktúry športového výkonu v skoku do diaľky. Konferencia: Školská telesná výchova a športová príprava mládeže. Nitra: 15.-16.9.1994.
7. ČILLÍK, I.: Objektivizácia športového tréningu mladých atlétov. Seminár učiteľov - trénerov. Bratislava: 27.-28.4.1995.
8. ČILLÍK, I. - ROŠKOVÁ, M.: Nácvik skoku do diaľky. Vedecká konferencia: Technológie vzdelávania tretieho tisícročia MEDACTA. Nitra: 1995.
9. ČILLÍK, I.: Súčasný stav a podmienky vyučovania atletiky na základných školách v Banskej Bystrici. Vedecký seminár: Možnosti skvalitňovania telovýchovného procesu v súčasných podmienkach. Banská Bystrica: 13.9.1995.
10. ČILLÍK, I.: Nácvik skoku do výšky. Seminár učiteľov telesnej výchovy. Zvolen: 1996.
1. ČILLÍK, I:: Vplyv odrazových cvičení na rozvoj odrazovej výbušnosti dievčat v Banskej Bystrici. Vedecká konferencia: Nové smery orientácie pohybovej a športovej činnosti detí a mládeže. Nitra: 14.-15.6.1996.
12. ČILLÍK, I. - ROŠKOVÁ, M.: Realizácia obsahu atletiky v súčasných podmienkach základných a stredných škôl. Odborný seminár pre učiteľov telesnej výchovy. Banská Bystrica: 19.11.1996.
13. ČILLÍK, I.: Rozhodovanie v atletike. Školenie rozhodcov III. triedy v atletike. Banská Bystrica: 1996.
14. ČILLÍK, I.: Rozhodovanie skokanských a vrhačských disciplín v atletike. Školenie rozhodcov II. triedy v atletike. Banská Bystrica: 1996.
15. ČILLÍK, I.: Rozhodovanie v skokanských a vrhačských atletických disciplínach. Školenie rozhodcov III. triedy v atletike. Zvolen: 1997.
16. ČILLÍK, I.: Rozhodovanie v atletike. Školenie rozhodcov III. triedy v atletike. Banská Bystrica: 1997.
17. ČILLÍK, I.: Rozhodovanie v skokanských atletických disciplínach. Školenie rozhodcov I. triedy v atletike. Dubnica: 1997.
18. ČILLÍK, I.: Hodnotenie atletických zručností na základnej škole. Antropomotorický seminár. Donovaly: 16.-18.9.1998.
19. ČILLÍK, I.: Rozhodovanie v atletike. Školenie rozhodcov III. triedy v atletike. Banská Bystrica: 1998.
20. ČILLÍK, I.: Tréning v atletike - behy na krátke vzdialenosti a skokanské disciplíny. Školenie trénerov III. triedy v atletike. Banská Bystrica: 1998.
21. ČILLÍK, I.: Rozhodovanie v atletike. Školenie rozhodcov III. triedy v atletike. Banská Bystrica: 1999.
22. ČILLÍK, I.: Rozbeh v skoku do diaľky u slovenských pretekárok. Vedecká konferencia: Telesná výchova, šport, výskum na prelome tisícročia. Bratislava: 25.-26.11.1999.
23. ČILLÍK, I.: Beh s pridaním segmentových závaží v tréningu šprintérok - ako a kedy. Odborný seminár: Nové technológie v športovom tréningu, v športovom marketingu a v manažmente. Trnava: 11.2.2000.
24. ČILLÍK, I. - JANČOKOVÁ, Ľ.: Názory študentov telesnej výchovy záverečných ročníkov na vzdelanie získané na FHV UMB v Banskej Bystrici. Trnava: 11.2.2000.
25. ČILLÍK, I.: Rozhodovanie bežeckých a skokanských atletických disciplín. Seminár učiteľov telesnej výchovy. Žarnovica: marec 2000.
26. ČILLÍK, I.: Rozhodovanie v atletike. Školenie rozhodcov III. triedy v atletike. Banská Bystrica: 2000.
27. ČILLÍK, I.: Pedagogické problémy rozhodovania v atletike. Rozhodovanie skokanských atletických disciplín. Školenie rozhodcov II. triedy v atletike. Banská Bystrica: 2000.
28. ČILLÍK, I.: Kondičná príprava v basketbale. Školenie trénerov III. triedy v basketbale. Banská Bystrica: 9.12.2000.
29. ČILLÍK,I.: Organizácia atletických podujatí. Školenie rozhodcov III. Triedy v atletike. Dolný Kubín: 30.3. 2001.
30. ČILLÍK,I.: Rozhodovanie atletických viacbojov a skokov. Školenie rozhodcov II. triedy v atletike. Dolný Kubín: 31.3. 2001.
31. ČILLÍK, I.: Rozhodovanie atletických súťaží. Školenie rozhodcov III. triedy v atletike. Banská Bystrica: 2. - 3. 5.2001.
32. ČILLÍK,I:: Štruktúra ročného tréningového cyklu junioriek. Odborný seminár: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. Bratislava: 23.5. 2001.
33. ČILLÍK,I.: Hodnotenie rovnomernosti a utilizácie motorickej výkonnosti v úrovni športovej výkonnosti v behu na 400 m žien. Odborný seminár: Testovanie motorických schopností testami Eurofitu a iných metodík. Trnava: 15.6. 2001.
34. BRČÁKOVÁ, A. - ČILLÍK,I.: Uplatňovanie psychologickej prípravy u pretekárov a pretekárok v skoku do výšky. Medzinárodná konferencia: Atletika 2001. Banská Bystrica 29. - 30.11. 2001. 50 % podiel (0,3 AH)
35. ČILLÍK, I. - DOUŠEK, Ľ.: Zmeny bežeckej výkonnosti počas kondičnej prípravy v basketbalovom tíme žien. Mezinárodná konferencia: Atletika 2001. Banská Bystrica 29. - 30.11.2001. 80 % podiel (0,3 AH)
36. ZAPOROŽANOV,V. - PRUSIK, K. - GORNER,K. - ČILLÍK,I.: O probleme indiwidualizacji treningu sporowego. Medzinárodná konferencia: Atletika 2001. Banská Bystrica 29. - 30.11.2001. 10 % podiel (0,5 AH)
37. ČILLÍK, I. - ROŠKOVÁ, M.: Vyučovanie atletiky študentov telesnej výchovy FHV UMB Banská Bystrica. Mezinárodná konferencia: Atletika 2001. Banská Bystrica 29. - 30.11. 2001. 80 % podiel (0,2 AH)
38. ČILLÍK, I.: Základy teórie športového tréningu v atletike. Školenie trénerov II. triedy v atletike.Banská Bystrica 1.12.2001.
39. ČILLÍK, I.: Teória a didaktika športového tréningu v atletike. Školenie trénerov III. triedy v atletike. Banská Bystrica: 2.12.2001.
40. ČILLÍK, I.: Športová príprava v atletike. Školenie trénerov II. triedy v atletike. Banská Bystrica: 23.2.2002.
41. ČILLÍK, I.: Tréning v behoch na krátke vzdialenosti, v skokoch a vo vrhačských disciplínach. Školenie trénerov III. triedy. Banská Bystrica: 15. - 17. 3. 2002.
42. ČILLÍK, I.: Výchovná práca rozhodcov. Rozhodovanie skokanských a vrhačských disciplín.Školenie rozhodcov III. triedy. Dubnica nad Váhom: 3. - 4.5.2002.
43. ČILLÍK, I.: Uplatnenie nových pravidiel v rozhodovaní atletických súťaží. Doškoľovanie rozhodcov atletiky. Dubnica nad Váhom: 4.5.2002.
44. ČILLÍK, I.: Organizácia atletických súťaží, pedagogicko - psychologické aspekty rozhodovania. Práca vrchníkov skokov, viacbojov, vrhov a hodov. Školenie rozhodcov II. triedy v atletike. Banská Bystrica: 8. a 10. 5. 2002.
45. ČILLÍK, I. Stravovanie a pitný režim v príprave atlétov rôzneho veku. Vedecký seminár: Zdravie, výživa a pitný režim v športe. Trnava 24.5.2002. (0,35 AH)
46. ČILLÍK, I: Je metóda priameho výchovného pôsobenia trénera aktuálna pri formovaní osobnosti atlétov - vysokoškolákov? Medzinárodný vedecký seminár: Nové pedagogické metódy a formy v telesnej výchove a športe. Trenčn 28.6.2002. (0,3 AH)
47. NAPIERALA, M. - NOWICKI, G. - ČILLÍK, I.: Lekcje wychowania fizycznego w opinii mlodziezy licealnej. Medzinárodný vedecký seminár: Nové pedagogické metódy a formy v telesnej výchove a športe. Trenčín: 28.6.2002
48. ČILLÍK,I.: Problematika rozhodovania skokov. Školenie rozhodcov I. triedy. Dubnica nad Váhom 13.7.2002.
49. ČILLÍK, I. - BÁTOVSKÝ, M. - KORČOK, P.: Všeobecné tréningové ukazovatele a športová výkonnosť počas štvorročného olympijského cyklu u chodca na 50 km Petra Korčoka. Trnava: 20.9.2002
50. ČILLÍK, I.: Technika, metodika a tréning v skoku do diaľky a trojskoku. Školenie trénerov II. triedy. Banská Bystrica: 21.9.2002
51. ČILLÍK, I.: Vplyv trénerov a cvičiteľov na vysokoškolákov - členov Športového klubu Unoverzita Mateja Bela Banská Bystrica. Konferencia: 50. výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školách. Nitra: 14.10.2002
52. NAPIERALA, M. - ČILLÍK, I.: Dzis student - jutro nauczyciel. Konferencia: 50. výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školách. Nitra: 14.10.2002
53. ČILLÍK, I. - PRUSIK, K.: Desaťtýždňová príprava rekreačného bežca na maratón. Konferencia: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. Bratislava: 13.11.2002
54. ČILLÍK, I.: Štruktúra ročného tréningového cyklu v skokoch. Školenie trénerov II. triedy. Banská Bystrica: 16.11.2002.

V ZAHRANIČÍ

1. ČILLÍK, I.: Intraindividual Relationship between Training Exertion and Performances in Long Jump. Seminár trénerov Európskej atletickej asociácie. Nymburk: 10.-13.11.1994.
2. ČILLÍK, I.: Influence of the Exercises of Frequency on the Development of Speed Abilities. Konferencia: Physical Education and Sports of Children and Youth. Bratislava: 1995.
3. ČILLÍK, I.: Propozycja Norm Rocznego Obciazenia Treningowego w Skoku w Dal Kobiet. Konferencia: Problemy Dymorfizmu Plciowego w Sporcie. Katowice: 8.-9.12.1995.
4. ČILLÍK, I.: Zaleznosc Miedzy Wielkoscia Obciazenia Treningowego a Efektywnosci Skoku w Dal w Konkurencji Kobiet. Konferencia: Problemy Dymorfizmu Plciowego w Sporcie. Katowice: 8.-9.12.1995.
5. ČILLÍK, I.: Rozvoj bežeckej rýchlosti u 11 - ročných dievčat. Konferencia: Tělesná výchova a sport na přelomu století. Praha: 28.11.-1.12.1996.
6. ČILLÍK, I.: Vlijanie častotnych upražnenij na rozvitie skorostnych sposobnostej devoček. Konferencia: Problemy Dymorfizmu Plciowego w Sporcie. Katowice: 8.-9.12.1996.
7. ČILLÍK, I.: Periodizacija trenirovki pri pozdnom načale sportivnoj podgotovki v legkoj atletike. Seminár trénerov RDC IAAF. Moskva: 24.-27.8.2000.
8. ČILLÍK, I.: Differences in athletics technics events of boys and girls. Konferencia: Problemy Dymorfizmu Plciowego w Sporcie. Katowice: 20.-22.10.2000.
9. ČILLÍK, I. - KRŠKA, P.: Approach and sport performance of Slovak male and female athletes in the long jump. Konferencia: Problemy Dymorfizmu Plciowego w Sporcie. Katowice: 20.-22.10.2000.
10. ČILLÍK, I.: Hodnotenie rozloženia tempa behu na 400 m žien. Seminár: Nové poznatky v atletice. Brno: 30.11.2000.
11. ČILLÍK,I.: The proportion of the running training indicators during annual training cycle in the 400 m women run. Medzinárodná vedecká konferencia: Lekkoatletyka w teorii i praktyce. Gdansk: 18. - 19.5. 2001.
12. BENCE, L. - ČILLÍK, I. - NAPIERALA, M. - ZASADA, M.: Telesný rozvoj a zmeny pohybovej výkonnsosti 19 - ročných vojakov základnej prezenčnej služby v Slovenskej republike. Konferencia: Kultura fizyczna w wojsku w dobie przemian. Poľsko, Poznan 27. - 28.9. 2002.
13. ROŠKOVÁ , M. - ČILLÍK, I.: Dymorfické rozdiely bežeckej rýchlosti žiakov na II. stupni základných škôl. Konferencia: Nové poznatky v kinantropologickém výskumu 2002. Brno: 15.11.2002.


Kontaktný formulár

=