Mgr. Jaroslav Cepko, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, zástupca vedúceho katedry, katedrový koordinátor ECTS a študijný poradca

Telefónne číslo:
048 446 7318
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
3. poschodie č. 318

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 10:00
Streda
09:00 - 11:00
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

Mgr. Jaroslav Cepko, PhD.
Katedra filozofie
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: 3. poschodie č. 318
Telefón: 048 446 7318
Email: Jaroslav.Cepko@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vyučuje predmety:

  • Dejiny antickej filozofie
  • Dejiny stredovekej filozofie
  • Antická filozofia
  • Poznanie a cnosť v sókratovskej literatúre
  • Platón - epistemologické a etické aspekty
  • Kresťanské myslenie vrcholného a neskorého stredoveku