doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, Vedecký kvalifikačný stupeň IIa

Telefónne číslo:
048 446 7326
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
F326

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:10 - 12:10
Streda
10:10 - 12:10
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc.

974 01 Banská Bystrica

Kancelária: F326
Telefón: 048 446 7326
Email: jolana.darulova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vysokoškolská učiteľka, spolugarantka Študijného programu Aplikovaná etnológia (bc.), ukončila Filozofickú fakultu UK v Bratislave v odbore etnológia, kde absolvovala rigorózne i doktorandské štúdium. Habilitovala sa v odbore etnológia na  Filozofickej fakulte  UKF v Nitre.

Vedecko-výskumná činnosť sa koncentrovala predovšetkým na riešenie  zahraničných výskumných projektov európskych rámcových programov zameraných na aktuálne otázky spoločnosti a kultúry i priebežnú aplikáciu výsledkov výskumu do pedagogického procesu v študijných programoch FF UMB (muzeológia, história, európske kultúrne štúdiá) vo všetkých troch stupňoch štúdia.  V starších prácach prevládali témy ľudovej slovesnosti so zameraním na banícky folklór v kontexte urbánnej etnológie; v posledných dvoch desaťročiach témy súvisiace so životom mestskej spoločnosti v medzivojnovom období a v období  transformácie,  socio-kultúrne javy tradičnej kultúry ako súčasti kultúrneho dedičstva a napokon aj genderová problematika.

 

Kontaktný formulár

=