Pedagogická činnosť

Pedagogická činnosť

- Aplikovaná etnológia  (bc. ) Základy slovenskej etnológie a folkloristiky, Metodológia etnológie, Folklór a folklorizmus, Analýza výskumného materiálu

- Muzeológia (bc.) Úvod do štúdia etnológie a kultúrneho dedičstva, Dejiny kultúry a kultúrneho dedičstva, Etnológia, etnomuzeológia I., Etnológia, etnomuzeológia II.,

- Proseminár z etnológie a kultúrneho dedičstva, Proseminár z etnológie a etnomuzeológie

- Európske kultúrne štúdiá (doktorandské štúdium)Národná kultúrna diverzita v kontexte EÚ

Kontaktný formulár

=