Vedecko-výskumná činnosť, projekty

Vedecko-výskumná činnosť, projekty

Zahraničné projekty

 • 5RP EÚ (EGG) EÚ SERD – 2002 – 000333 Gender and Governance: The Civic and Political Participation of women in the EU Candidate Countries, spoluriešiteľka, 2002-2005

 • 6RP EÚ (SUS.DIV)  CIT-3-CT-2005-513438  Network of Excellence. Sustainable Development in a Diverse World, spoluriešiteľka, 2005-2011

 • 7RP EÚ GENDERA  FP7-SiS-2009-2.444499 Gender Debate in the European Research Area,  spoluriešiteľka, 2009-2012

 • 7RP EÚ  POCARIM  FP7-SSH-2011-3 Mapping the Population, Careers, Mobilities and Impact of Advanced Research Degree Graduates in the Social and Humanities, spoluriešiteľka, 2012-2014

 • ETNOFOLK 3CE296P4 Central Europe Programme project.  Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe, spoluriešiteľka, 2011-2014

 • 7RP EÚ genPORT FP321485  An internet portal for sharing knowledge and inspiring collaborative action on gender and science, spoluriešiteľka, 2013-2017 

  Domáce projekty

 • VEGA 1/1515/94 Etnosociálne a kultúrne procesy v stredoslovenských mestách v prvej polovici 20. storočia (na príklade Banskej Bystrice), vedúca riešiteľka

 • VEGA 1/ 4353/97 Dynamika vývinu socio-kultúrnych javov v mestskom prostredí v období postsocialistickej transformácie,  vedúca riešiteľa

 • VEGA 1/8187/01 Koexistencia generácií v meste, vedúca riešiteľka  

 • VEGA 1/4546/07 Identita socioprofesijných skupín v urbánnom prostredí, vedúca riešiteľka

 • KEGA3/5007/07 Slovensko – multikultúrne a multietnické kontexty, vedúca riešiteľka

 • MVTS  513438/07 Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku (história, súčasný stav, perspektívy, odporúčania)spoluriešiteľka

 • VEGA 10738/13 Kultúrna a sociálna diverzita mesta v kontexte udržateľného rozvoja, vedúca riešiteľka 

 • VEGA 1/0655/15 Kultúrne dedičstvo ako fenomén identity, spoluriešiteľka  

 • VEGA 1/0074/16 Slovenské mesto v 21. storočí v kontexte nových rozvojových trendov: etnologická perspektíva, spoluriešiteľka

 • APVV 16/0074/16 Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka, spoluriešiteľka

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   

   

Kontaktný formulár

=